Eén beslissing, grote gevolgen…

Grote veranderingen hebben plaatsgevonden in de wereld door één beslissing. Er zijn van die cruciale momenten dat iemand een beslissing neemt, waardoor de rest van de geschiedenis voor altijd verandert. Er zijn veel voorbeelden te noemen vanuit de Bijbel en de gewone geschiedenisboeken.

Denk bijvoorbeeld aan Christoffel Columbus. Hij is de beroemdste ontdekkingsreiziger uit het tijdperk van de grote ontdekkingen. Hij werd bekend door zijn ‘ontdekking’ van Amerika in 1492.

Columbus dacht na het oversteken van de Atlantische Oceaan Indië bereikt te hebben, maar was in werkelijkheid terechtgekomen op een ‘nieuwe wereld’. Hij maakte vier ontdekkingsreizen, die een keerpunt in de wereldgeschiedenis vormen. Hun betekenis kan niet overschat worden.

Een andere belangrijke beslissing die enorme gevolgen heeft gehad, is de bekende rechtszaak in Amerika van ‘Roe versus Wade’ uit 1973, waarin het hooggerechtshof oordeel uitsprak over de toenmalige abortuswetgeving. Het hof oordeelde dat de meeste wetten die de praktijk van abortus verboden of hiervoor beperkingen oplegden, ongrondwettelijk waren. Door deze uitspraak werd de toenmalige wetgeving opgeheven.

Het is een van de meest controversiële uitspraken geweest in de geschiedenis van het Amerikaans Hooggerechtshof. Door deze ene ‘beslissing’ heeft men abortus wettelijk geaccepteerd en zijn er sinds die tijd meer dan 50 miljoen abortussen met wettelijke goedkeuring gepleegd in Amerika.

Eén beslissing kan leven of dood brengen aan tientallen, honderden en zelfs miljoenen mensen. In de Bijbel lezen we het verhaal van Esther. Zij was Jodin en tot koningin verheven naast koning Ahasveros. In zijn koninkrijk (het Perzische rijk) was een man genaamd Haman, die een beslissing had genomen om het hele Joodse volk uit te roeien. Als God niet had ingegrepen, had het hem nog gelukt ook!

Maar God had een plan en Esther zou daarin een hoofdrol spelen. Zij moest een beslissing nemen of ze God zou vertrouwen en gehoorzamen of ‘nee’ zou zeggen. De inzet was wel het risico dat ze haar leven zou verliezen!

De moed en het heldhaftige optreden van Esther zorgden ervoor dat God een grote overwinning kon geven aan Zijn volk. Zo redde God hen van de dood. Je kunt veel verhalen lezen hoe God een doorbraak en overwinning gaf door mannen en vrouwen. Zij namen allemaal één beslissing waardoor de toekomst voor altijd ten goede veranderde.

Als je een beslissing neemt om God te vertrouwen en te gehoorzamen, sta je er niet alleen voor. God zal je kracht en wijsheid geven door de Heilige Geest. Neem de mannen en vrouwen uit de Bijbel als je voorbeeld in je eigen keuzes en sta voor wat goed en recht is in Gods ogen!

Tags:
Next Post

Getuigen van Jezus: William Booth DEEL 2