10 vingers en 10 tenen, 1 wonder

Het ontstaan van een nieuw leven is iets wonderlijks. Alleen God is in staat om nieuw leven te scheppen. Wist je dat ook jij vandaag een nieuwe geboorte kan meemaken?

Leven, de wonderlijke creatie van God
Iedereen die de geboorte van een kind heeft meegemaakt, wordt overweldigd door de aanwezigheid van een nieuw leven. Natuurlijk is de gezondheid van de pasgeboren baby het belangrijkste. Maar al snel volgen de vergelijkingen… ‘Hij lijkt precies op zijn vader’, of: ‘Hij heeft de ogen van zijn moeder.’

Bij het zien van een pasgeboren baby kun je niet anders dan concluderen dat er Iemand achter dit alles zit. Alleen God kan het wonder van geboorte georkestreerd hebben. De Bijbel vertelt ons dat elk kind een geschenk van God is (Psalm 127:3). We weten dat God hierbij betrokken is, want de mens is nooit in staat geweest om leven te creëren – geen menselijk leven, dierlijk leven, of zelfs het leven van een plant. De mens kan zelfs niet de verantwoordelijkheid opeisen voor het scheppen van ook maar een kleine cel. Het leven zelf is de wonderlijke creatie van God.

Een andere wonderlijke geboorte
Wist je dat we nog een andere wonderlijke geboorte kunnen meemaken in ons leven? Gods gids voor ons, de Bijbel, noemt dit ‘opnieuw geboren worden’. Dit is de ‘toegang’ tot het eeuwige leven. Hoewel velen deze nieuwe geboorte ervaren hebben, is het moeilijk te begrijpen. Jezus zei eens tegen een hoogopgeleide religieuze leider, genaamd Nikodemus, dat hij opnieuw geboren moest worden om het eeuwige leven te kunnen ontvangen, maar zelfs hij begreep het niet. Een tweede geboorte kan niet gezien worden met het menselijke oog. Deze geboorte is namelijk niet lichamelijk, maar geestelijk en het werk van de Heilige Geest van God. Hoewel we het niet kunnen bevestigen door 10 vingers en 10 tenen te tellen, is deze geboorte wel net zo echt. De resultaten zijn namelijk duidelijk zichtbaar: iemands karakter verandert op een wonderlijke manier.

Hoe brengt God deze nieuwe geboorte tot stand? Nikodemus stelde Jezus dezelfde vraag: ‘Hoe gebeurt dat dan?’ Eerst zei Jezus dat er geen mens bij God is geweest in de hemel, behalve Hij (Johannes 3:13). Wij zijn egoïstisch en doen of denken elke dag verkeerde dingen. We zijn hulpeloos en kunnen onze geestelijke toestand niet veranderen. De Bijbel noemt dat ‘zonde’. Door zonde kan de mens niet voldoen aan Gods rechtvaardige standaard. Want ‘alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid’ (Romeinen 3:23). Als er geen verandering komt in de situatie van de mens, zijn dood en eeuwige scheiding van God het eindresultaat van onze zonde.

Jezus, onze Plaatsvervanger
Het enige geneesmiddel is Jezus Christus, die naar de aarde kwam. Hij werd een menselijke baby, en het was Maria, Zijn aardse moeder, die Zijn vingers en tenen telde. Hij zag er niet anders uit dan andere baby’s. Toch was Hij niet gewoon. Hij was God in menselijk vlees – volledig God en tegelijkertijd volledig mens. Hierdoor was Hij de enige die in staat was om ons te redden van de straf van de zonde.

Jezus Christus maakte de ‘nieuwe geboorte’ mogelijk voor ons door een zondeloos leven te leiden en vervolgens Zijn leven voor ons te geven aan een Romeins kruis. Door dit te doen, nam Hij onze straf op Zich als de enige Plaatsvervanger die God de Vader kon accepteren. ‘Ook Christus heeft, als een onschuldige voor schuldigen (ons!), geleden voor onze zonden, voor eens en altijd, om ons bij God terug te brengen’ (1 Petrus 3:18).

Opnieuw geboren worden
Wil jij ook een nieuwe geboorte meemaken? Dat kan, door het geloof. ‘Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade’ (Efeziërs 2:8). Dit houdt meer in dan alleen geloven in de feiten van Jezus’ dood en opstanding. Het is belangrijk dat je dit persoonlijk aanneemt en compleet afhankelijk bent van Jezus voor jouw redding. De Bijbel zegt dat degenen die Jezus aannemen als hun Redder en hun vertrouwen op Hem stellen, kinderen van God worden (Johannes 1:12). Wil jij je geloof in Jezus stellen en een wonderlijke geboorte meemaken? Bid dan dit gebed:

Here Jezus, ik heb gezondigd tegen U en heb vergeving nodig. Ik geloof dat U voor mij gestorven bent en opgestaan uit de dood. Ik nodig U uit om in mijn leven te komen en wil Uw kind zijn. Ik wil vandaag het wonder van een nieuwe geboorte meemaken! Amen.

Tags: