12 radicale leerstellingen van Jezus DEEL 1

In de Bijbel lezen we enkele radicale leerstellingen van Jezus. De leer van Jezus ging vaak in tegen de denkwijze van die tijd en de leer van de wereld. Deze maand deel 1.

1. De laatsten zullen de eersten zijn, en de eersten zullen de laatsten zijn

‘Nu begrijp je zeker wel dat de laatsten de eersten zullen zijn en de eersten de laatsten.’ – Mattheüs 20:16

Lees: Mattheüs 20:1-16, Marcus 9:35

De leer van de wereld
In de tijd van Jezus betekende ‘de eerste’ zijn dat je macht en controle had. Dit kon betekenen dat je hoorde bij een van de regerende Romeinse families, militaire leiders of godsdienstleiders, of dat je als de oudste zoon erfgenaam was van alle familiebezittingen.

De radicale leer van Jezus
Jezus zei dat het leven in Zijn Koninkrijk compleet ingaat tegen onze verwachtingen. Familiestatus en hoge posities zijn niet belangrijk om ‘de eerste’ te zijn in Gods Koninkrijk. Genade was de nieuwe regel in Zijn Koninkrijk.

Weet dit
Genade is Gods onverdiende gunst. Het gaat niet om hoe hard of lang we werken; het gaat om hoe vrijgevig God is. Het christenleven draait niet om competitie wie de meeste eer krijgt of wie er het beste uitziet aan de buitenkant. God geeft iedereen ‘het recht om kinderen van God te worden’ (Johannes 1:12).

2. Wees niet bang

‘Wees niet bang, al vormen jullie maar een klein groepje. Want jullie Vader is zo goed geweest Zijn Koninkrijk voor je open te stellen.’ – Lucas 12:32

Lees: Lucas 12:1-34, Mattheüs 6:25-34

De leer van de wereld
Overal vertellen advertenties ons dat we bang moeten zijn. Je moet die verzekering afsluiten voor dat gevaar of die nieuwe gadget kopen om die ramp te voorkomen. Of we horen een stem in onze gedachten dat we geen relaties moeten aangaan en geen risico’s moeten nemen. Deze angst houdt ons tegen om voorwaarts te gaan en Gods leiding te volgen.

De radicale leer van Jezus
Ook in de tijd van Jezus maakten mensen zich zorgen. Wat zullen we eten? Waarmee zullen we ons kleden? Jezus gaf het volgende antwoord:

‘Wees in de eerste plaats bezig met het Koninkrijk van God, dan zorgt Hij wel dat je die andere dingen ook krijgt.’ – Lucas 12:31.

Jij bent zo waardevol voor jouw hemelse Vader dat Hij jou alle rijkdom van Zijn Koninkrijk heeft gegeven.

Weet dit
Terwijl je in je moeilijkheden op God vertrouwt – ook al begrijp je niet altijd waarom – ga je meer op Jezus lijken. Door te vertrouwen op Jezus’ grotere plan, kun je in geloof wandelen in plaats van vast te zitten door angst. God zal ons misschien niet uit de problemen halen, maar Hij zal ons er zeker doorheen helpen.

3. Doe geen goede werken voor eer van mensen

‘Let erop dat je je goede werken niet doet om bij de mensen op te vallen. Want dan krijg je geen beloning van jouw hemelse Vader.’ – Mattheüs 6:1

Lees: Mattheüs 6:1

De leer van de wereld
In de tijd van Jezus wilden veel godsdienstleiders opscheppen over hun heiligheid. Ze wilden bewijzen dat ze zich hielden aan alle 613 godsdienstige wetten. Ze baden op een opvallende manier en brachten hun offers openlijk naar de tempel.

De radicale leer van Jezus
Jezus zei dat het niet alleen om goede werken draait. God vindt het belangrijk waarom we ze doen. Hij kijkt naar handelingen met het juiste motief. Dus als je op zoek bent naar eer van mensen, dan krijg je een beloning, maar niet van God. Wil je Gods goedkeuring en beloning? Dan moet het je doel zijn om je hemelse Vader te eren (Mattheüs 5:16).

Weet dit
God wil dat onze motieven Zijn motieven van liefde en genade laten zien. Onze goede daden tonen Gods opdracht om Hem en anderen lief te hebben. Uiteindelijk is Gods goedkeuring de enige die telt.

4. Heb je vijanden lief

‘Heb je vijanden lief. Als de mensen je haten, wees dan goed voor hen.’ – Lucus 6:27-28

Lees: Lucas 6:27-36, Mattheüs 5:43-48

De leer van de wereld
In de tijd van Jezus zeiden mensen: ‘Houd van je naaste, maar haat je vijand.’ Het eerste deel staat in het Oude Testament (Leviticus 19:18). Maar het tweede deel hadden mensen zelf toegevoegd aan Gods gebod.

De radicale leer van Jezus
Jezus leerde het tegenovergestelde: ‘Heb je vijanden lief en wees goed voor de mensen die je haten.’ Waarom zouden we van onze vijanden moeten houden? Jezus Zelf gaf ons het voorbeeld door te sterven aan het kruis. Terwijl Hij daar hing, bad Hij voor Zijn vijanden:

‘Vader, vergeef het deze mensen. Zij weten niet wat ze doen.’ – Lucas 23:34

Weet dit
Je vijanden zijn verblind door hun eigen egoïstische verlangens. Ze begrijpen Gods grote plan voor de wereld niet. Door voor hen te bidden en hun het goede voorbeeld te geven, laat je Gods liefde voor hen zien.

5. Zet je hart op hemelse schatten

‘Want waar je je kostbaarheden bewaart, daar zal ook je hart naar uitgaan.’ – Mattheüs 6:21

Lees: Mattheüs 6:19-24

De leer van de wereld
Soms zeggen mensen: ‘Zorg dat je nu rijk wordt, zodat je eerder met pensioen kan’, of: ‘Het is duur, maar iedereen heeft er een.’ Een groter huis, nog een auto, een nieuwere telefoon, een beter betaalde baan. Er zijn altijd meer aardse schatten die je kunt najagen.

De radicale leer van Jezus
Jezus heeft een opvallende test: Waar gaat jouw hart naar uit? Dat zijn jouw schatten. Jezus zei dat aardse schatten vergaan of worden gestolen. We kunnen ze niet meenemen wanneer we sterven. Vergeleken met hemelse schatten zijn aardse schatten weinig waard. Jezus zei ook dat we ons geen zorgen hoeven te maken, want zolang we Gods Koninkrijk eerst zoeken, zal Hij ons alles geven wat we nodig hebben.

Weet dit
We verzamelen schatten in de hemel wanneer we dingen doen die God eren, met het juiste motief. Deze schatten worden als een investering opgeslagen op de hemelse bank. De waarde van deze hemelse schatten gaat onze voorstelling te boven.

6. De nederigen worden verhoogd

‘Wie eropuit is meer eer te krijgen dan hem toekomt, zal worden vernederd. Maar wie nederig is, zal eer ontvangen.’ – Lucas 18:14

Lees: Lucas 18:9-14

De leer van de wereld
Wat moet een mens doen om het in orde te maken met God? In de tijd van Jezus geloofden veel mensen dat goede werken en het volgen van de regels het belangrijkste waren in Gods ogen. En sommigen geloven dit vandaag nog steeds.

De radicale leer van Jezus
Jezus vertelde een verhaal over een Farizeeër en een tolontvanger. In het verhaal gingen beide mannen naar de tempel om te bidden. De Farizeeër dankte God dat hij beter was dan de tolontvanger, omdat hij zich precies hield aan de godsdienstige regels. Maar de tolontvanger smeekte God om genade en gaf toe dat hij een zondaar was. Jezus eindigde met de woorden:

‘Die tolontvanger had vergeving van God ontvangen, toen hij naar huis ging. Maar die Farizeeër niet!’ – Lucas 18:14

Door zelfrechtvaardiging denken mensen Gods vergeving niet nodig te hebben.

Weet dit
Wij zijn allemaal als de tolontvanger: een zondaar (Romeinen 3:10, 3:23). We moeten nederig genoeg zijn en beseffen dat we vanuit onszelf niets rechtvaardigs hebben. Alleen als we toegeven dat we zondaars zijn, kunnen we Gods vergeving en redding ontvangen.

Lees ook: ’12 radicale leerstellingen van Jezus DEEL 2′

Tags:
Next Post

Nieuw Leven September