2021, lentejaar!

Het nieuwe jaar is begonnen: we leven al weer in 2021! Het is een goede gewoonte om bij het begin van een nieuw jaar even terug te blikken en vooruit te kijken. Wat zijn jouw goede voornemens voor het komende jaar? God wil jou nieuwe kansen en mogelijkheden geven. Verwacht dat 2021 voor jou een nieuw begin zal zijn!

‘Net zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan die van jou. Evenzo zijn Mijn gedachten hoger dan de jouwe.’ – Jesaja 55:9

Sta open voor nieuwe dingen
We kennen allemaal de uitspraak: ‘In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.’ Deze zin hoor je vaak bij reclames over geld en beleggen. Dat wil zeggen: het feit dat iets vijf jaar geleden werkte, betekent niet dat het vandaag ook werkt. Met andere woorden: we moeten niet zo vastgeroest zitten in onze gewoonten, dat we niet openstaan voor veranderingen.

Want als je vastzit aan jouw manier, dan loop je op een doodlopende weg. Dat is de reden waarom veel mensen enthousiasme en frisheid missen in hun leven. Steeds als er een moment van vernieuwing langskomt, trekken zij zich terug en zeggen al van tevoren: ‘Dat is niets voor mij.’

Maar op die manier kom je nooit op een hoger niveau en kom je nooit aan iets nieuws toe in je leven. Wees niet verbaasd als God in 2021 nieuwe dingen in jouw leven doet en jou nieuwe kansen en mogelijkheden geeft. Misschien wordt jou een baan aangeboden die boven jouw verwachting is.

Misschien ben je gekwetst in het verleden en durf je daarom geen nieuwe relatie aan te gaan. Of je bent bang om te falen. Maar … als je Gods zegen wilt ontvangen, dan zul je ook risico’s moeten durven nemen. Sta open en verwacht dat God nieuwe dingen in jouw leven gaat doen. Nieuwe dingen in je huwelijk; nieuwe dingen in je gezin; nieuwe dingen op je werk; nieuwe dingen in de kerk.

Het beste ligt vóór jou
God wil dat je fris en groen blijft en veerkracht hebt als een palmboom. De Bijbel zegt:

‘Gods volgelingen zullen groeien en bloeien als palmbomen … Als zij eenmaal zijn geplant in het huis van de Here, groeien zij dicht bij Hem op. Ook als zij al heel oud zijn, zal hun leven nog vruchtbaar zijn, zij lijken op gezonde, jonge mensen.’ – Psalm 92:13-15

Blijf dus niet hangen in de overwinning van het verleden. Veel christenen hebben eens iets moois meegemaakt; misschien tien, twintig, dertig jaar geleden. Ze spreken alleen over die ‘goede oude tijd’. Maar God heeft vandaag een hele goede NIEUWE TIJD voor jou. 2021 is een NIEUW JAAR; een NIEUW BEGIN. Het beste ligt niet achter je, maar vóór jou!

Misschien ben je jouw passie voor het leven kwijtgeraakt. Je bent teleurgesteld in mensen; in de kerk; in de regering; in je werk; in vrienden. Alles is anders gelopen dan je had verwacht. Je leven is een grote sleur geworden; elke dag is hetzelfde. Als jij zo iemand bent, weet dan: vandaag is een NIEUWE dag! We gaan een NIEUW jaar in. God gaat iets NIEUWS in jouw leven doen. Hij staat klaar om jou NIEUWE dingen te geven. God zegt:

‘Ik ben iets heel nieuws van plan. Kijk, Ik ben er al mee begonnen. Zie je het niet?’ – Jesaja 43:19

‘Nu zal Ik jou nieuwe dingen vertellen waarover Ik nog niet eerder heb gesproken. Geheimen die je nog nooit hebt gehoord.’ – Jesaja 48:6

Nieuwe gaven, talenten en dromen
Denk niet te weinig van jezelf. Denk niet dat je niets anders kunt dan wat je nu doet. Ontvang vandaag een nieuwe visie voor jouw leven. God wil jou nieuwe gaven en talenten geven. Als je die gaven en talenten voor Hem gebruikt, gaat God nieuwe deuren voor jou openen. Want als je jezelf openstelt voor nieuwe dingen, ga je ook nieuwe kansen en mogelijkheden zien.

Misschien had je eens een droom. Maar die droom is nooit uitgekomen. Je vraagt je af: heeft het leven eigenlijk nog wel zin? Maar luister: misschien is er niets meer van jouw droom over, maar je kunt NIEUWE DROMEN dromen. Als de ene droom weg is, dan komt er weer een nieuwe droom. Het feit dat jouw vorige droom niet is uitgekomen, betekent niet dat jouw nieuwe droom ook niet zal uitkomen. Vertrouw op God en geloof Hem op Zijn Woord. De Bijbel zegt:

‘Ieder die op Hem (Jezus) vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden.’ – Romeinen 10:11

Blijf vasthouden aan de gedachte: als deze deur sluit, dan opent God wel een nieuwe deur. Als deze droom mislukt, dan zal er wel een nieuwe droom komen. Onthoud: Gods weg is altijd de beste! Hij heeft het beste met jou voor. God zegt namelijk:

‘Ik weet welke plannen Ik voor jou heb. Met deze plannen heb Ik jouw geluk voor ogen, niet jouw ongeluk. Ik wil jou weer een toekomst en nieuwe hoop geven.’ – Jeremia 29:11

Sta open voor nieuwe dingen
In Jozua 3 lezen we over de overtocht over de Jordaan. Jozua en het volk van Israël stonden voor de rivier de Jordaan. Jozua wist hoe Mozes vroeger het volk door de Rode Zee had geleid. Toen hij zijn staf over de zee hield, splitste het water in tweeën en kwam er een droog pad, waardoor het volk naar de overkant kon. Maar Jozua stond open voor een nieuwe manier. God gaf hem de opdracht dat hij de priesters met de ark vooruit moest sturen.

‘Toen het volk zich in beweging zette en de voeten van de priesters die de ark van het verbond droegen het water raakten, begon het rivierwater zich plotseling ver stroomopwaarts bij de stad Adam, dicht bij Saretan, op te hopen alsof het een dam was! Het water beneden dat punt stroomde verder naar de Zoutzee, tot de rivierbedding droogstond. Toen stak het hele volk de rivier over ter hoogte van Jericho.’ – Jozua 3:14-16

Jozua had hetzelfde kunnen doen als Mozes, maar God wilde iets nieuws doen. Zo moeten ook wij openstaan voor nieuwe dingen.

Wees niet ontmoedigd als het niet gaat zoals jij gepland had. Blijf geloven en vertrouwen. Blijf dromen! God zal een nieuwe deur voor jou openen, om jou op je plaats van bestemming te brengen. Hij heeft alles onder controle. Sta open en verwacht nieuwe dingen in jouw leven. 2021 is een nieuw begin!

Gebed
Bid met mij mee

‘Here God, dank U voor dit nieuwe jaar 2021. Ik laat 2020 achter mij, met alle teleurstellingen en verloren dromen. Vandaag strek ik mij uit naar alle nieuwe dingen die U voor mij heeft in dit nieuwe jaar. Ik sta open voor nieuwe kansen en mogelijkheden, nieuwe dromen, gaven en talenten. Ik geloof dat het beste nog vóór mij ligt. Dank U dat U een goede toekomst voor mij heeft. Ik verwacht dat 2021 een nieuw begin voor mij zal zijn. Dank U dat U altijd heel dichtbij bent. In Jezus’ naam. Amen!’

Lees ook: ‘Ik vertrouw op Uw Woord’

Tags:
Next Post

Dit is mijn wonder: Joël