Lifestyle - The unstoppable fire of the Holy Spirit

The unstoppable fire of the Holy Ghost

Johannes zegt in Marcus 1:8: ‘Ik heb u gedoopt met water, maar Hij (Jezus) zal u dopen met de Heilige Geest.’ In Mattheüs 3:11 staat er: ‘Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.’ Leven vanuit Gods kracht We leven in een geweldige tijd! God is jonge mensen aan het dopen met […]

Boodschap - Toegewijd blijven

Toegewijd blijven

In deze tijd zijn er veel mensen met een grote nood. Ze weten zelf niet hoe ze eruit komen. Veel mensen zijn ziek, lijden aan depressies of hebben grote financiële problemen. Hoe overleef je in deze stressvolle tijd? ‘Wees sterk en wacht op de Here. Laat je hart sterk zijn en krachtig door altijd op […]

Jezus-en-de-zondares

Jezus en de zondares

Jezus was op bezoek bij de theoloog Simon. Terwijl ze aan het eten waren, kwam eer een vrouw binnen met een flesje kostbare parfum bij zich. Hoewel zij een slechte reputatie had, ontving zij deze dag vergeving van zonden. Kostbare parfum De theoloog Simon nodigde Jezus uit bij hem thuis te komen eten. Jezus nam […]

Boodschap - In het teken van Pinksteren

In het teken van Pinksteren

Wat vieren we eigenlijk met Pinksteren? Op de Pinksterdag kwam de Heilige Geest over 120 mannen en vrouwen in Jeruzalem. De Heilige Geest is de kracht van God. Waarom is Pinksteren ook vandaag nog belangrijk? ‘Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de […]

Getuigen-van-Jezus

Getuigen van Jezus: John Wesley DEEL 2

Veel mannen en vrouwen werden op een buitengewone manier door God gebruikt. Niet al deze mannen en vrouwen zijn heel bekend. Maar ook door hen heeft God een groot werk gedaan. In deze serie gaan we dieper in op hun leven en bediening. Deze keer bekijken we het leven van John Wesley, de stichter van […]

Boodschap - Pinksteren is essentieel

Pinksteren is essentieel!

Zonder Pinksteren is er geen zang, muziek en prediking waarin de Heilige Geest werkt om de mensen tot Jezus te brengen. Zonder Pinksteren is er geen krachtig gebed voor de zieken om genezing van God te ontvangen. Zonder Pinksteren is er geen autoriteit om gebonden mensen vrij te maken van de macht van satan. Pinksteren […]

Boodschap - Pinksteren en de geboorte van de kerk

Pinksteren en de geboorte van de Kerk van Jezus Christus

‘Zij werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf.’ – Handelingen 2:4 Jezus’ hemelvaart In de 40 dagen nadat Jezus Christus uit de dood was opgestaan, heeft Hij Zichzelf vaak laten zien. Hij verscheen aan al Zijn leerlingen en aan wel 500 […]

Studie-DeHeiligeGeest

De Heilige Geest DEEL 1

Deze maand is het Pinksteren en vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Welke rol speelt Gods Geest in het Lichaam van Christus en in het leven van een echte christen? En waarom is deze vervulling met de Heilige Geest zo belangrijk voor vandaag? 1. De Heilige Geest verenigt ons De Heilige Geest voegt […]

Inspiratie - Het verhaal van Melanie Roberts

Het verhaal van Melanie Roberts

Melanie Roberts probeerde in haar tienerjaren de leegte in haar hart te vullen met drugs. Maar dit gaf haar geen voldoening. Wat zorgde voor een ommekeer in haar leven? Verkeerde vrienden Melanie groeide op in een christelijk gezin. Als jong meisje ging ze met haar ouders mee naar de kerk. Maar toen ze naar de […]

Getuigen-van-Jezus

Getuigen van Jezus: John Wesley DEEL 1

Veel mannen en vrouwen werden op een buitengewone manier door God gebruikt. Niet al deze mannen en vrouwen zijn heel bekend. Maar ook door hen heeft God een groot werk gedaan. In deze serie gaan we dieper in op hun leven en bediening. Deze keer bekijken we het leven van John Wesley, de stichter van […]