David | Een rebelse tiener

Een rebelse tiener

David uit de Bijbel rebelleerde op een positieve manier tegen de status quo van zijn tijd. Hierdoor kon God hem gebruiken om de reus Goliath te verslaan. God zoekt vandaag jonge mensen die op een positieve manier durven te rebelleren en hun stand voor Jezus zullen innemen. ‘David zei: ‘Wees niet bezorgd over deze Filistijn. […]

Boodschap - Waarom zou ik naar de kerk gaan

Waarom zou ik naar de kerk gaan?

‘Waarom zou ik naar de kerk gaan? Ik kan toch ook thuis de Bijbel lezen en bidden?’ Veel mensen vragen zich af wat het nut is van het bezoeken van een kerk. Laten we kijken wat de Bijbel hierover zegt. ‘Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar […]

China voor Christus

James Hudson Taylor (1832-1905) was een Britse zendeling en arts, die als eerste het evangelie naar de binnenlanden van China bracht. Meer dan vijftig jaar lang verkondigde hij het evangelie en richtte vele kerken op. Ook was hij oprichter van de zendingsorganisatie China Inland Mission. Zijn bekering Hudson Taylor werd geboren in Barnsley, Yorkshire, Engeland. […]

Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

Charles G. Finney – Geloofslessen van Oude Leermeesters

Opwekkingen zijn nodig om de Kerk van Jezus Christus opnieuw te activeren en tot leven te brengen. Volgens Charles Finney, een echte opwekkingsprediker, is een opwekking niets meer en niets minder dan een nieuw begin van gehoorzaamheid aan Gods Woord. In dit artikel geeft hij ons enkele principes die te maken hebben met bekering, een […]

Deel Gods zegen met je kinderen en

Geef Gods zegen door aan je kinderen en kleinkinderen!

Speciaal voor Vaderdag heeft John T.L. Maasbach drie devotionals geschreven om vaders te bemoedigen. Als vader wil je altijd het beste voor je kinderen. Daarom is Gods zegen voor je kinderen wel het belangrijkste wat je hun wilt doorgeven. ‘De zegen van de Heer maakt rijk. Hij voegt er geen verdriet aan toe.’ – Spreuken […]

Eeuwige armen

Open armen

Speciaal voor Vaderdag heeft John T.L. Maasbach drie devotionals geschreven om vaders te bemoedigen. Als vader en als kind heb je de eeuwige armen van God de Vader nodig. De eeuwige armen van God zullen jou helpen in elke situatie. ‘Bij de eeuwige God ben je altijd veilig. Zijn eeuwige armen dragen je.’ – Deuteronomium […]

Alles komt goed!

Alles komt goed!

Speciaal voor Vaderdag heeft John T.L. Maasbach drie devotionals geschreven om vaders te bemoedigen. Als vader zijn er veel dingen die op je afkomen en die veel van je vragen. Het kan zelfs zo zijn dat je er niet altijd antwoord op hebt. Wees dan niet ontmoedigd, maar ontdek door het verhaal van Jaïrus hoe […]

Q&A: tienden

Q&A: Tienden

Als christenen lopen we soms rond met vragen over dingen die met ons dagelijks geloof te maken hebben. Vandaag nemen we de tijd om antwoord te geven op een vraag over tienden. Vraag: Is het verplicht om je ‘tienden’ aan God te geven? Antwoord: God zegt in de Bijbel: ‘Breng het hele tiende deel naar […]

Het vaderschap

Deze maand is het Vaderdag en ligt de focus op de vaders. Een vader speelt een belangrijke rol in het gezin. Wat zegt de Bijbel over het vaderschap aan de hand van het voorbeeld van God de Vader? God de Vader Het vaderschap heeft een goddelijke oorsprong. God is de enige volmaakte Vader, de Eeuwige […]

Boodschap - Het is tijd voor massawonderen

Het is tijd voor massawonderen!

Wanneer er een groot wonder nodig is, werkt God daar op een grootse manier aan. Dit is een van Gods meest wonderlijke eigenschappen. In de Bijbel zien we dat massawonderen een telkens terugkerend werk van de levende God is. Het is vandaag tijd voor massawonderen! ‘Zij brachten zieken mee en mensen die boze geesten in […]