Alles wat van mij is, is van jou!

In het artikel ‘Sta op en keer terug’ hebben we het gehad over een vader die twee zonen had. De jongste zoon was van huis vertrokken met zijn erfenis en kwam weer thuis zonder erfenis, maar wel met berouw. De vader vergaf deze zoon en bereidde een feest voor hem voor.

De oudste zoon was aan het werk toen zijn jongere broer terugkwam. Toen hij na het werk dichter bij huis kwam, hoorde hij feestrumoer. Hij vroeg aan een knecht wat er aan de hand was. De knecht vertelde dat zijn broer was thuisgekomen en dat zijn vader zo blij was dat hij terug was, dat hij zelfs het vetgemeste kalf heeft geslacht om zijn terugkomst te vieren.

Toen de oudste zoon dit hoorde, werd hij woedend en trok zich terug. Zijn vader ging naar hem toe en nodigde hem uit om te komen, maar hij weigerde. Hij was niet blij dat zijn broer teruggekomen was. Hij voelde geen bewogenheid voor zijn broer die in ellende terecht was gekomen en nu was teruggekomen.

Jaloezie en bitterheid vraten aan zijn hart. Hoe kon zijn vader hem dit aandoen! Hij was altijd goed geweest en had altijd keihard gewerkt voor zijn vader. Hij verdiende zo’n feest en niet zijn broer. Hij was verontwaardigd en hij zei tegen zijn vader:

‘Luister, vader! Al die jaren heb ik mij voor u uitgesloofd. Ik heb altijd gedaan wat u zei. Maar u hebt mij nog nooit een bokje gegeven om te slachten en feest te vieren met mijn vrienden. Nu komt die zoon van u thuis, hij heeft eerst uw geld er bij de hoeren doorgejaagd en wat doet u? U slacht voor hem het beste kalf dat we hebben!’ – Lucas 15:29-30

Alles wat van mij is, is van jou
De vader zei tegen zijn oudste zoon:

‘Maar jongen, … jij en ik zijn altijd samen. Alles wat van mij is, is van jou. Wij kunnen niet anders dan feestvieren. Het is je eigen broer. Hij was dood en is weer levend geworden. We waren hem kwijt en hebben hem nu terug.’ – Lucas 15:31-32

Wat een tragedie. De vader smeekt zijn oudste zoon om binnen te komen en om de terugkeer van zijn broer te vieren. De vader had zijn jongste zoon onmiddellijk vergeven toen hij was teruggekomen. Hij had zelfs iedere dag naar hem uitgezien. Hij dacht niet meer aan het verdriet dat zijn jongste zoon hem had aangedaan. Hij kon alleen maar blij zijn over het feit dat zijn zoon was teruggekomen. Maar zijn oudste zoon bleef koppig op zijn standpunt staan: hij wilde niet binnenkomen!

Verloren zonen en dochters
Meestal wanneer deze gelijkenis wordt verteld, wordt vooral aandacht besteed aan de verloren zoon. De meesten zien op hem neer, omdat hij alles had verspild en zijn geld met slechte vrouwen had doorgebracht. Een mens die aan lagerwal is geraakt, noemen we al gauw een verloren zoon of dochter. Maar in de zoon die thuisbleef, die altijd correct en keurig leeft, zien we geen verloren zoon of dochter.

Toch zijn er mensen die naar de maatschappelijke normen altijd netjes leven en vol zijn van hun eigen goedheid, omdat zij nooit iets verkeerd doen. Zij gaan misschien naar de kerk. Zij geven aan de armen. Toch zijn zij ook verloren en moeten ook zij zich bekeren.

Helaas missen de meesten van hen echte bewogenheid voor verloren en aan lagerwal geraakte mensen. Ze zien bijna nooit hun eigen fouten. En omdat ze niet nederig zijn, kunnen ze God niet echt loven en prijzen uit het diepst van hun hart. Want ook zij gaan hun eigen weg, omdat hun hart niet vervuld is met Gods liefde. Ze kennen de betekenis van het woord ‘genade’ niet. Ze beseffen niet dat ook zij genade nodig hebben.

De oudste zoon leefde alsof hij zijn vader niet nodig had. Hij verwachtte niets van zijn vader. Zijn vader moest hem eraan herinneren dat alles wat de vader was, ook van de zoon was. Hij besefte niet dat zijn vader enorm goed en gul was. Hij realiseerde zich niet dat de vader alles met hem wilde delen.

Maar zoals hij zijn oudste zoon liefhad, had hij ook zijn jongste zoonlief die zijn bezittingen vergooid had. Het irriteerde de oudste zoon dat zijn vader zo goed was voor zijn broertje. Hij vond dat zijn broertje de liefde van zijn vader niet verdiende. Hij zei: ‘Ik ben al die jaren thuisgebleven … Ik ben u nooit ongehoorzaam geweest … Ik heb goed geleefd … Ik heb u nergens om gevraagd … U heeft nooit voor mij feest georganiseerd … U heeft mij niets gegeven …’

Een geweldige ontmoeting
Weet je dat God Zijn zegeningen met ons gedeeld heeft vanaf onze geboorte? God geeft overvloedig aan degenen die Hem erom vragen! De jongste zoon wist dit en was zich ervan bewust. Hij zei:

‘Bij mijn vader thuis hebben zelfs de knechts meer dan genoeg te eten. En kijk mij hier nu eens zitten! Ik sterf bijna van de honger.’ – Lucas 15:17

De jongste zoon had spijt van zijn fouten en hij nam zich voor zijn vader om vergeving te vragen. Maar de vader kwam zijn jongste zoon al van ver tegemoet. Hij haastte zich om zijn zoon te ontmoeten en viel hem om de hals! Hij was met innerlijke ontferming bewogen. Zijn hart was met blijdschap en liefde vervuld.

O, wat moet dat een geweldige ontmoeting zijn geweest! De zoon beleed zijn zonden aan zijn vader. De vader verweet hem niet zijn fouten; hij had hem al lang vergeven. Blij gaf hij zijn knechten de opdracht:

‘Vlug! Haal de mooiste kleren die we in huis hebben en geef hem die om aan te trekken. Geef hem een ring voor zijn vinger en een paar sandalen. Slacht het kalf dat we hebben vetgemest. Wij gaan feestvieren. Want mijn jongste zoon was dood en is weer levend geworden. Ik was hem kwijt en heb hem weer terug.’ En zij vierden feest.’ – Lucas 15:22-24

De oudste zoon was zich er niet van bewust dat voor zijn vader het leven en de ziel van zijn verloren kind belangrijker was dan de aardse dingen die zijn zoon verspild had.

Kom tot de vader
Dit zegt iets machtigs en wonderbaars over God: voor God is er niets belangrijker dan de redding van onze ziel! Veel mensen zijn stilletjes boos, want ze vinden dat God nooit een wonder of iets speciaals voor hen gedaan heeft. Maar heb je er wel om gevraagd? Een groot aantal mensen ontvangt niet, omdat ze niets vragen.

‘Maar de enige reden dat je niet hebt wat je wilt, is omdat je God er niet om vraagt.’
– Jakobus 4:2

Mag ik je een persoonlijke vraag stellen? Tot welke categorie verloren zoons of dochters hoor jij? Ben je als de jongste verloren zoon? Ben je aan lagerwal geraakt? Heb je geloof dat God een God van vergeving, liefde en genade is? Heb je een verbroken hart?

Of hoor je tot de categorie van de oudste ‘verloren zoon’ en heb je een hart dat niet verbroken is, maar vol is van eigen goedheid, eigengerechtigheid en ongeloof? Bij welke groep je ook hoort; God wil niet dat je verloren gaat. God wil je zegenen. God wil je een overvloedig leven geven. Hij wil je hart blij en gelukkig maken! Hij zegt:

‘Alles wat van Mij is, is van jou.’ – Lucas 15:30

Kijk niet met afgunst naar hen die door God gezegend worden. In jouw ogen verdienen ze het misschien niet. Misschien begrijp je maar niet waarom je niet krijgt wat anderen blijken te ontvangen. ‘Alles wat van Mij is, is van jou’, zegt God tegen jou. Wees blij voor hen die van God ontvangen en verwacht ook een zegen van God. Vraag het Hem, en je zult ontvangen.

Het is vaak makkelijker voor iemand die in de put zit om tot God te komen, dan voor iemand die vol is van zijn eigen goedheid. De laatste persoon is het volgende feit vergeten:

‘Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.’ – Romeinen 3:23

Het eeuwige leven is een gift van God en is niet iets wat wij kunnen verdienen door goed te doen.

‘Alleen de zegen van de Here maakt een mens rijk, niet zijn eigen zwoegen.’
– Spreuken 10:22

Wil je gered worden? Wees dan nederig en belijd je schuld. Doe de eigengerechtigheid, jaloezie en alles wat verkeerd is uit je hart weg. Verwacht zegen van God. Hij wil je alles geven wat je nodig hebt. En Jezus heeft gezegd:

‘En als iemand bij Mij komt, zal Ik hem nooit wegsturen.’ – Johannes 6:37

Geliefde lezer, wees niet als de oudste zoon. Kom en vier feest met ons. Ja, met allen die door God gereinigd zijn door het bloed van Zijn Zoon, Jezus Christus. Weet dat de Vader van jou houdt. Hij ziet naar je uit. Alles wat van Hem is, is van jou!

Gebed
Bid met mij mee

‘Here God in de hemel, ik kom tot U zoals ik ben. Ik heb verkeerde dingen gedacht en gedaan in mijn leven. Maar wilt U mij genadig zijn en mij mijn zonden vergeven? Uw Zoon, Jezus Christus, stierf voor al mijn zonden, ziekten en lasten. Reinig mijn hart volkomen en maak mij helemaal nieuw vanbinnen. Vul mij met Uw wonderbare liefde, rust en vrede. Lieve Vader, dank U dat ik mag weten dat U altijd dicht bij mij bent. Dank U dat U mij beschermt en bewaart, ook in moeilijke tijden. Help mij om staande te blijven in deze wereld vol geweld en onrust. Geef mij positieve, goede vrienden. Dank U dat ik alles met U mag bespreken, dat U naar mij luistert en van mij houdt. Dank U, Vader. Ik loof en prijs Uw naam. Amen!’

Tags:
Next Post

Getuigen van Jezus: Corrie ten Boom DEEL 2