Inspiratie - Angst & Vrees

Angst & Vrees: Hoe kom ik er vanaf?

Angst is nog altijd de grootste vijand van de mens. Het is een massavernietigingswapen en weet zijn weg te vinden tot elk hart. De vraag is: hoe kom ik van mijn angst en vrees af?

De kracht van angst en vrees
Angst en vrees zijn verschrikkelijke wapens. Hele volkeren kunnen hierdoor onder controle gehouden worden. Over de hele wereld is er vandaag grote angst voor terrorisme. De Bijbel beschrijft dit gevoel van voortdurende angst.

‘U zult geen rust vinden. De HERE zal u bevende harten geven. U zult voortdurend in levensgevaar verkeren. Dag en nacht zult u bang zijn uw leven te verliezen, en elke avond zult u zich angstig afvragen of u het aanbreken van de morgen nog zult meemaken. ’s Morgens zult u zeggen: ‘Was het maar nacht!’ En ’s avonds zult u zeggen: ‘Was het maar ochtend!’ Die vreselijke angst zal u geen moment loslaten.’ – Deuteronomium 28:65-67

Maar angst en vrees horen niet thuis in het leven van een kind van God. Het is niet Gods wil dat de mens bang is. De Bijbel zegt:

‘Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als kinderen.’ – Romeinen 8:15

Het gebed van koning Josafat
We kunnen veel leren uit de geschiedenis van koning Josafat uit 2 Kronieken 20. Een groot vijandelijk leger was tegen hem opgetrokken. Wat was Josafats reactie? Hij werd bang. Dit was een begrijpelijke reactie.

Maar gelukkig handelde hij niet naar zijn angst. Hij besloot God om hulp te smeken. Hij riep heel Juda op om te vasten en de Here te raadplegen. En dat deden zij. Van alle steden kwamen zij om God te zoeken. Toen ging Josafat in het midden van het volk staan en bad een geweldig gebed:

‘O HERE, God van onze voorouders, de enige God in de hemel, Heerser over alle koninkrijken op aarde, U bent zo machtig en hebt zoveel kracht. Wie kan het tegen U opnemen? … O onze God, wilt U hen veroordelen? Wij hebben immers niet de kracht het tegen dit grote leger op te nemen. Wij weten niet wat wij moeten doen, maar onze ogen zijn op U gericht.’ – 2 Kronieken 20:6,12

Het gebed van koning Josafat was geen gebed vol zelfmedelijden en verwijt naar God. Het was een geloofsgebed vol verwachting en vertrouwen. Een gebed dat voortkwam uit gehoorzaamheid. God heeft zulke gebeden lief. Deze maken dat Hij in actie komt. Toen viel de Geest van God plotseling op Jachaziël, die het Woord van God begon te spreken:

‘‘Luister naar mij, mensen van Juda en Jeruzalem, en u ook, koning Josafat,’ riep hij. ‘De HERE zegt: ‘Wees niet bang! Laat de angst voor dit grote leger u niet verlammen. Want dit is niet uw strijd, maar de strijd van God … U zult niet hoeven te vechten. Neem uw plaatsen in, blijf staan en kijk toe hoe God u allen op een wonderlijke manier gaat redden, inwoners van Juda en Jeruzalem! Wees niet bang of ontmoedigd. Ga hen morgen tegemoet, want de HERE staat aan uw kant!’’ – 2 Kronieken 20:15,17

Daarna aanbaden zij God en gingen Hem loven en prijzen. Vrees en angst viel van hen af door hun vertrouwen op God.

God streed voor hen
De volgende dag trokken Josafat en het volk op, zoals God hun gezegd had. Zij begonnen de Heer te loven en te prijzen. Op dat moment zorgde God ervoor dat de vijand elkaar ging aanvallen, totdat de vijand helemaal omgekomen was. Zonder zelf te strijden, lagen er allemaal dode lichamen op de grond. De Here had, zoals Hij beloofd had, voor Josafat gestreden en er was een grote overwinning. Drie dagen hadden Josafat en zijn mannen nodig om de hele buit binnen te halen!


Hoe kom ik van mijn angst af?
Wat moet je doen als angst op je valt? Doe wat Josafat deed: ga naar God met je nood. Josafat zei: ‘Wij weten niet wat wij moeten doen, maar onze ogen zijn op U gericht.’ Kun jij dat ook zeggen? God zal belonen wie Hem zoeken. Hij zal niet teleurstellen wie op Hem vertrouwen.

‘Gedurende mijn hele, lange leven heb ik nog nooit een oprecht iemand gezien die door de HERE werd verlaten. En ook diens kinderen ontbrak het aan niets.’ – Psalm 37:25

Hoe voorkom je dat angst op je valt?
Blijf heel dicht bij Jezus wandelen. De gevaarlijkste plaats voor een kind van God is buiten de wil van God. En de veiligste plaats is in het centrum van Zijn wil. Kijk en luister niet naar bronnen die vrees brengen. Luister goed naar de Heilige Geest. Laat je vullen met Gods liefde en Zijn Geest. Zijn liefde verdrijft alle angst.

‘In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet.’ – 1 Johannes 4:18

‘Bij God vinden wij bescherming, Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek steeds weer dat Hij ons te hulp komt. Daarom kennen wij ook geen angst, al nam de aarde een andere positie in en al scheurden de bergen die op de zeebodem staan.’ – Psalm 46:2-3


Uit het boek ‘Vrees & Angst’ van John T.L. Maasbach. Verkrijgbaar voor € 4,95 bij www.theblessingfamilybookstore.nl.

Tags:
Next Post

Song Story: Quiet Place