Lifestyle -Bemoedigende woorden Luisteren naar de stem van God

Bemoedigende woorden: Luisteren naar de stem van God

Tijdens de 12-daagse conferentie waren er verschillende gastsprekers met bijzondere boodschappen. Eén van de gastsprekers bracht het prachtige woord: ‘Wij zijn de Isaaks van onze generatie’ (Genesis 26). Er ontstond een zware hongersnood in het land, waardoor Isaak voor een dilemma kwam te staan: blijven in Gerar of vluchten naar Egypte? Maar de Here liet hem weten dat hij in Gerar moest blijven. Hij moest erop vertrouwen dat God zou voorzien in alles wat hij nodig had.

Dagelijks staan we allemaal voor keuzes, groot en klein. Maar er zijn ook keuzes waarvoor je echt de Here moet zoeken en luisteren naar Zijn stem. Het was heel belangrijk dat Isaak gehoorzaam was aan God. Want als hij dat niet deed, had dat grote gevolgen, óók voor het volk.

Keuzes maken naar je eigen wil en gevoel kan nare gevolgen hebben. Dat zie je ook in het leven van de grote Godsmannen en -vrouwen uit de Bijbel. Toen Abraham zijn eigen uitweg zocht, kreeg hij Ismaël, met alle gevolgen van dien!

Toen Mozes zijn eigen uitweg zocht, doodde hij de Egyptenaar en moest vluchten voor zijn leven! Toen koning Saul zijn eigen uitweg zocht en het offer ontstak, verloor hij zijn kroon en koningschap. Laat dit een voorbeeld voor ons zijn hoe het niet moet!

Maar keuzes naar de wil van God brengt grote zegen. Jij zult zelf ook tot zegen van anderen zijn, en dat geeft veel blijdschap!

Liefs,
Regina

Tags: