Ben jij ontmoedigd?

In de Bijbel lezen we dat de meeste geloofsmannen en -vrouwen een periode van ontmoediging hebben meegemaakt. Maar gelukkig betekende dit niet het einde van hun bediening. God zorgde altijd voor uitkomst.

Johannes de Doper
Johannes, de neef en wegbereider van Jezus, kwam in de gevangenis terecht. Hij zat daar eenzaam en verlaten, terwijl Jezus veel wonderen deed. Ontmoedigd riep Johannes zijn volgelingen bij zich. Hij stuurde hen naar Jezus met de vraag of Hij de Messias is. Jezus bemoedigde hem door zijn volgelingen te laten getuigen van de wonderen die er gebeurden. Toen wist Johannes dat Jezus echt de Messias was en kon hij in vrede sterven.

Mozes
Na zijn bijzondere ontmoeting met God bij de brandende braamstruik, leidde Mozes het rebelse volk door de woestijn. Zonder twijfel verlangde hij weer naar zo’n geweldige ervaring als bij de brandende braamstruik. Toen hij een tijd niets van God hoorde, raakte hij ontmoedigd. In grote wanhoop vroeg Mozes of hij Gods heerlijkheid mocht zien. En terwijl hij op de rots stond, ging Zijn heerlijkheid voorbij. Door deze ervaring kreeg Mozes weer nieuwe moed.

Maria van Bethanië
Maria was ontmoedigd toen Jezus Zijn komst vertraagde, terwijl haar broer Lazarus ernstig ziek was. Toen Jezus eindelijk aankwam, was Lazarus al vier dagen dood. Haar situatie leek uitzichtloos. Het is een tactiek van de boze om te zeggen: ‘Geef de moed maar op; God hoort je toch niet.’ Maar de situatie was niet hopeloos! Jezus wekte Maria’s broer op uit de dood. Het wonder was groter, juist omdat Hij later was gekomen. Velen gingen door dit wonder in Jezus geloven.

Elia
De grote profeet Elia had net een grote overwinning behaald op de berg Karmel. Uit angst voor Izebel vluchtte hij de woestijn in. Uitgeput ging hij onder een braamstruik zitten. Hij was zo ontmoedigd dat hij zelfs wilde sterven. Maar God voorzag in eten en drinken, waardoor Elia weer nieuwe kracht kreeg. Daarna had hij een bijzondere ontmoeting met God op de berg Horeb.

Bij God is er altijd uitkomst
Misschien ben jij vandaag ontmoedigd. Dan wil ik jou graag bemoedigen: bij God is er altijd uitkomst! Ja, er kunnen momenten zijn dat we ontmoedigd raken of teleurgesteld zijn. Maar als wij Jezus in ons leven hebben en Hem gehoorzamen, dan zal Hij ons zeker door de moeilijke omstandigheden heen helpen. Hij neemt onze problemen misschien niet altijd weg, maar Hij geeft wel altijd uitkomst. De Bijbel zegt:

‘Eén ding weten wij: voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen.’ – Romeinen 8:28

Het is heel belangrijk dat we in moeilijke situaties in Gods rust blijven en helemaal vertrouwen op onze hemelse Vader. God zegt namelijk:

‘Ik weet welke plannen Ik voor jou heb. Met deze plannen heb Ik jouw geluk voor ogen, niet jouw ongeluk. Ik wil jou weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Als je tot Mij bidt, zal Ik luisteren. Je zult Mij vinden als je Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht.’ – Jeremia 29:11-13

Lees ook: ‘Onder de jeneverbessenstruik’

Tags:
Next Post

De belangrijkheid van het geschreven Woord! DEEL 3