Boodschap - Ben jij op sociale media

Ben jij op sociale media?

Jong en oud brengen uren door op Facebook, Twitter, Instagram en andere sociale media. Het is niet meer weg te denken uit de wereld vandaag. Wat laat deze ontwikkeling zien? We zijn allemaal wanhopig op zoek naar liefde en acceptatie.

Ons verlangen naar intimiteit
Waarom zoeken zo veel mensen naar deze nieuwe soort van intimiteit? Natuurlijk kan het leuk zijn om een blog te posten, of jouw foto’s en filmpjes met de hele wereld te delen. Maar kan je echte intimiteit hebben door te praten met een wildvreemde, terwijl je in je eentje in je kamer achter je computer of tablet zit? Dit is nooit Gods bedoeling voor jou geweest. Zelfs in de beste online vriendschappen, moet je toegeven dat er toch iets mist.

We zijn allemaal op zoek naar acceptatie en vervulling door onze relaties… Maar waarom? God heeft ons gemaakt om relaties te hebben: met anderen en met Hemzelf. Zijn perfecte ontwerp was dat Adam en Eva elkaar onvoorwaardelijke acceptatie, complete intimiteit en ongereserveerde liefde zouden geven.

Deze soort liefde was ook voor jou bedoeld. Maar aan dit ideaal kwam een einde toen Adam en Eva ervoor kozen om zonder God te leven. Zonde en egoïsme kwamen in de wereld, en sindsdien is het bergafwaarts gegaan met onze persoonlijke relaties.

Gods ontwerp voor intimiteit
God wil dat jij de acceptatie, intimiteit en liefde kent die Hij oorspronkelijk bedoeld heeft. Maar eerst moet je een groot obstakel overwinnen. Zoals bij Adam en Eva, weerhoudt onze keuze om zonder God te leven ons van de geweldigste relatie die we ooit zouden kunnen hebben: de relatie die God met ons wil hebben.

De Bijbel, Gods ‘communicatiemiddel’ met de mens, zegt dat we uit onszelf nooit deze kloof kunnen overbruggen, die ontstaan is door de zonde. We zijn nooit goed genoeg om Gods gunst en liefde te verdienen.

Wij kunnen gewoon niet de prijs betalen die wij verdienen door onze zonde en rebellie. Dit is namelijk de dood. Maar het geweldige nieuws is dat God zo intens veel van ons houdt, dat Hij al heeft voorzien in een oplossing.

God stuurde Zijn Zoon, Jezus, naar de aarde om in onze plaats te sterven. Hiermee maakte Hij de weg voor ons vrij om terug te komen bij God. Jezus stierf voor onze zonden aan het kruis. Door Zijn opstanding overwon Hij de dood, zodat we eeuwig leven kunnen hebben. Maar die keuze moeten wij wel zelf maken.

Luister naar wat de Bijbel zegt
‘Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft Hij zijn gezicht van u afgekeerd en wil Hij niet meer luisteren.’ – Jesaja 59:2

‘Wij prijzen ons gelukkig over deze nieuwe relatie met God. En dan vooral door onze Here Jezus Christus, want Hij heeft ervoor gezorgd dat het nu weer goed is tussen God en ons. Samengevat is het zo: door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen, en de dood is het gevolg van de zonde. De dood werd het lot van alle mensen, want zij zondigden allemaal.’ – Romeinen 5:11-12

‘Ook Christus heeft, als een onschuldige voor schuldigen, geleden voor onze zonden, voor eens en altijd, om ons bij God terug te brengen. Hij is lichamelijk gestorven, maar is weer levend gemaakt door de Geest.’ – 1 Petrus 3:18

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

Hoe jij deze intieme relatie kan hebben
Jezus stierf en stond op uit de dood. Hiermee herstelde Hij de relatie die God voor jou bedoeld heeft. Het goede nieuws is dat jij het vandaag in orde kan maken met God. Jij kan eindelijk een relatie hebben met jouw Maker. De God die jij nooit hebt gekend of waarin jij misschien niet geloofde.

Het enige wat jij hoeft te doen, is op Jezus te vertrouwen als jouw Redder. Wil jij op dit moment de keuze maken om jouw relatie met God te herstellen?

Gebed
Bid met mij mee

‘Here God, ik weet dat ik liefde en bevestiging heb gezocht bij mensen in plaats van bij U. Ik heb mijn leven zonder U geleefd. Ik erken dat ik een zondaar ben en vraag U om vergeving. Ik geloof dat U Uw enige Zoon, Jezus Christus, uit Uw grote liefde voor mij naar deze aarde stuurde. Hij stierf in mijn plaats, voor al mijn fouten. Ik geloof ook dat Hij de dood heeft overwonnen, waardoor ik eeuwig leven mag hebben in de hemel. Ik stel nu mijn vertrouwen op Jezus Christus als mijn Redder. Amen.’

Tags: