Bestaat God

Bestaat God?

De mens is op zoek naar iets wat de leegte in het hart kan vullen. Soms denkt men het gevonden te hebben in een nieuwe liefde, een goede baan, vrienden, een vrij land … Maar dan opeens is daar weer die leegte vanbinnen. Het enige wat die leegte kan vullen is God, maar dan moet je wel geloven dat Hij bestaat.

Bewijzen van Gods bestaan

Die leegte waarover we het hebben, kan alleen gevuld worden met Gods liefde. Als we vandaag mensen vragen of ze geloven dat God bestaat, krijg je veel verschillende antwoorden. Er zijn mensen uit alle lagen van de bevolking die geloven dat God niet bestaat. Misschien ben jij wel een van hen. De Bijbel zegt:

‘Een dwaas zegt bij zichzelf: ‘Er bestaat helemaal geen God.’’ – Psalm 14:1

De ongelovige mens zoekt tastbare bewijzen om zichzelf te overtuigen van Gods bestaan. Als hij ze niet vindt, dan gelooft men liever in ingewikkelde theorieën van vooraanstaande professoren dan in het eenvoudige Woord van God dat zegt: ‘In het begin was God.’

Geloven | Ieder mens die met een oprecht hart God zoekt zal ontdekken dat Hij bestaat.

De Bijbel leert ons dat God het Begin en het Einde is (Openbaring 21:6). God is de machtige Schepper van het oneindige heelal, van de aarde, de mens en al wat op de aarde leeft. Ieder mens die met een oprecht hart God zoekt, zal ontdekken dat Hij bestaat.

Om te beginnen getuigt de natuur van het bestaan van God. Want achter die geweldige, prachtige, wonderbare schepping moet een meesterbrein aan het werk zijn. De Bijbel zegt:

‘God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat Hij geschapen heeft, blijken Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging.’ – Romeinen 1:20

De mens, de kroon op Gods schepping, is heel wonderbaar en kunstig gemaakt. Elke nieuwe baby is weer een groot wonder van de machtige Schepper. Het verbaast mij dat iemand kan zeggen dat de mens zomaar vanzelf ontstaan is. Alleen al het lezen van de Bijbel, het Woord van God, overtuigt velen ervan dat God bestaat.

Je kan God misschien niet zien, maar je kan wel het resultaat zien van Zijn liefde en macht. | Geloven

Wil je bewijs dat God bestaat? Kijk dan naar de bloemen, het gras, de baby die geboren wordt, de bomen, de zeeën, de dieren … en je moet aannemen dat God bestaat! En wil je bewijs dat de duivel bestaat? Kijk dan naar de misdaad, de ellende, de vervuiling, de honger, het leed … en je moet aannemen dat de duivel bestaat!

Heb je weleens van iemand gehoord die volledig aan de drugs en/of alcohol verslaafd was en die een totale verandering heeft meegemaakt? Als je aan die persoon vraagt wat er is gebeurd, dan zullen ze je vertellen dat God hem gered, vernieuwd en genezen heeft. Je kan God misschien niet zien, maar je kan wel het resultaat van Zijn liefde en macht zien.

Wie is God?

Mensen over de hele wereld, van alle lagen van de bevolking, geloven dat Hij bestaat. Maar onder die mensen is er alsnog verschil hoe zij hun geloof uiten en hoe zij zich gedragen als gelovigen. In de verschillende situaties van het leven zal duidelijk worden waarin en hoe iemand gelooft. De vraag is dus niet alleen: ‘Bestaat God?’, maar ook: ‘Wie is God en hoe zie je God?’

Wanneer men gaat nadenken hoe het kan zijn dat God er al vanaf het begin was, dan zal men er nooit uitkomen. Er is voor de natuurlijke mens geen antwoord op de vraag waar het begin vandaan komt. Ook de wetenschap heeft geen antwoord op deze vraag. Want zij die God op wetenschappelijke manieren proberen te verklaren, zullen teleurgesteld worden.

Geloven | God is wie Hij zegt dat Hij isGod is wie Hij zegt dat Hij is: de grote en eeuwige ‘Ik Ben’ (Exodus 3:14). Hij kan doen wat Hij zegt dat Hij kan doen: ‘Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God!’ – Mattheüs 19:26

God geloven met je verstand

Veel mensen proberen God te bestuderen met hun verstand, maar slagen daar niet in. Want hoe kunnen we iets begrijpen dat ons verstand te boven gaat? De Bijbel zegt:

‘Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van jou, en Mijn gedachten zijn niet jouw gedachten! Net zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan die van jou. Evenzo zijn Mijn gedachten hoger dan de jouwe.’ – Jesaja 55:8-9

Velen geloven niet wat er in de Bijbel staat, omdat ze het proberen te begrijpen met hun verstand. Maar ons menselijke verstand is begrensd in vergelijking met Gods verstand. Deze mensen weigeren te erkennen dat er Iemand bestaat wiens verstand ze niet kunnen doorgronden.

Er is moed en nederigheid nodig om kinderlijk en eenvoudig het Woord van God aan te nemen en te geloven dat God de Schepper is van hemel en aarde. De mens die dit doet, is niet dom – zoals velen denken – maar is juist ontzettend wijs. De Bijbel zegt:

‘Eerbiedig ontzag voor de Here is de basis van alle wijsheid, en het kennen van God geeft meer inzicht.’ – Spreuken 9:10

Als je alleen in God wilt geloven als Hij zichtbaar voor je zou verschijnen en zou zeggen: ‘Ik ben God’, of wanneer je Hem helemaal wilt doorgronden en begrijpen, dan zal je nooit geloven.

God oprecht zoeken

De Bijbel leert ons dat als je Hem ernstig zoekt, met een eerlijk hart, je Hem zeker zult vinden (Mattheüs 7:8). Ga eens op je knieën, zet je trots opzij en praat met Hem. Maak je even niet druk over wat anderen van God denken. Het gaat om jou!

Het enige wat belangrijk is, is dat God van je houdt

Misschien zeg je: ‘Ik ben gelukkig. Ik heb alles wat mijn hart begeert en ik heb God niet nodig.’ Of: ‘Ik heb verdriet, ik ben ziek, verslaafd of eenzaam. Als God zou bestaan, was dit niet gebeurd. Hij kan mij toch niet helpen, want ik geloof niet dat Hij bestaat.’ Het maakt niet uit wie je bent of hoe je je voelt. Het enige wat belangrijk is, is dat God van jou houdt! De Bijbel zegt:

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

De mens heeft God nodig

Toen God de aarde maakte, de mens en alles wat op aarde leeft, was alles perfect. De mens leefde in harmonie met elkaar en met God. De wereld zag er prachtig uit. Maar toen Adam en Eva niet meer naar God luisterden en hun eigen wil deden, kwam de zonde de wereld binnen. Zonde (ongehoorzaamheid aan God) scheidde de mens van zijn Maker.

God heeft een uitweg gemaakt om de mens te redden.Sinds dat tragische moment werd de mens geplaagd door ellende en verdriet. Geleerden willen ons laten geloven dat we God en Zijn Zoon Jezus niet nodig hebben. Maar als we naar deze wereld kijken, dan moeten we toegeven dat de mens zichzelf niet kan helpen. De mens zonder God gaat verloren. Daarom heeft God een uitweg gemaakt om de mens te redden van het eeuwige oordeel.

God is een goede God. Hij is net zo bedroefd over de ellende in deze wereld als jij en ik. Als de tijd rijp is, zal Hij een einde maken aan alle ellende en nood. Hij wil namelijk dat de mens (ook jij) gezond, blij en gelukkig is. God heeft een plan met deze wereld en God heeft ook een plan voor ieder mens afzonderlijk. Hij is geïnteresseerd in je noden, je moeilijkheden, je zorgen en je verdriet.

In deze wereld vol ellende is God als een vuurtoren die helder schijnt en de mens roept naar de veilige haven, Jezus Christus. Hij verwelkomt iedereen die naar Hem komt. Het is niet moeilijk om tot God te komen. Het enige wat je hoeft te doen is:

1) Toegeven dat je een zondaar bent en God nodig hebt;
2) Jezus, Gods Zoon, aannemen als je Redder en Verlosser.

Om dit te doen heb je geloof nodig. Geloof baseert zich niet op gevoelens, maar neemt aan wat God zegt. Je zult eerst moeten geloven, en dan zal je het bewijs van God in je hart ontvangen.

Gebed
Bid met mij mee

‘Almachtige God in de hemel, ik kom tot U met al mijn zonden. Here God, ik heb U nodig in mijn leven. Ik heb spijt van al mijn zonden en ik wil een nieuw leven beginnen. Wilt U mij al mijn zonden vergeven? Ik geloof in het dierbare bloed van Uw Zoon Jezus, die ook voor mij stierf aan het kruis op Golgotha. Reinig mijn hart en reinig mijn gedachten. Here Jezus, ik wil U aannemen als mijn Redder en Verlosser. Woon in mij en vul mijn hart met Uw liefde, vrede en blijdschap. Ik geef al mijn problemen aan U. Zorg voor mij en help mij een leven te leiden zoals U dat wilt. In Jezus’ naam. Amen!’

Lees ook: ‘Gods WOW-factor’

Tags:
Next Post

NEWGEN MESSAGE: Nilesca Martis