Bij Maasbach aan tafel: Fred de Bruijn

Fred (66) is jaren werkzaam geweest in het speciaal basisonderwijs. Wat is zijn ervaring met jongeren en het zoeken naar hun identiteit?

1) Vanuit uw beroep heeft u veel te maken gehad met jongeren. Hoe heeft u dat ervaren?
Ik heb het als heel boeiend ervaren, omdat je met jongeren werkt in de leeftijd van vier tot twaalf, dertien jaar, die midden in hun ontwikkeling zitten en hun identiteit nog voor een groot deel moeten ontdekken. Het is boeiend om daaraan te kunnen meehelpen.

2) Hoe ontwikkelen jongeren zich terwijl ze op zoek zijn naar hun identiteit?
Iemand die op zoek is naar zijn identiteit en daarvoor niet de juiste voorbeelden aangereikt krijgt, zoekt compensatie voor de dingen die hij mist. Dat uit zich vaak in stoer, dominant of agressief gedrag. Anderzijds zijn er ook kinderen die zich helemaal terugtrekken in zichzelf en zich nauwelijks uiten. Hoewel deze groep vaak over het hoofd wordt gezien, is dat net zo’n groot probleem.

3) Wat kan men doen om jongeren te helpen hun identiteit te vinden?
Hoewel er veel methodes zijn, zijn er geen kant en klare oplossingen. We zoeken samen met de ouders naar oplossingen, niet alleen binnen de school, maar ook daarbuiten. Zelfvertrouwen is een sleutelwoord. We leren de kinderen dat ze er mogen zijn, ondanks hun zwakheden. Er zijn veel tranen gevloeid in de loop der tijd, van zowel ouders als kinderen, maar het is zo fijn als je een arm om elkaar heen kunt slaan.

4) Wat is de oplossing waarnaar deze jongeren allemaal op zoek zijn?
God, de Schepper van hemel en aarde, kent elk mens persoonlijk. Ondanks je zwakheden en mislukkingen slaat Hij Zijn arm om je heen en laat je zien dat je er mag zijn, omdat Hij jou geschapen heeft. Toen wij nog in de duisternis zaten, is Jezus voor ons gestorven aan het kruis, om onze mislukkingen op Zich te nemen. Als je in nood zit, als je niet meer weet waar je moet zoeken; Jezus is er altijd voor je. Ook al zie je Hem niet, je kunt altijd naar Hem toegaan met je gebed en zeggen: ‘Here Jezus, help mij.’ Dan zal Hij Zich zeker laten vinden.

Tags: