Bouwen aan Nederland

We willen allemaal succesvol zijn in het leven. Maar wat is succes? Echt succes is anderen helpen ook succesvol te worden in het leven. Maak vandaag de keuze om woorden van bemoediging te spreken naar de mensen om jou heen. Zo bouwen we samen aan Nederland!

‘Een bemoedigend woord maakt het hart blij.’ – Spreuken 12:25

De start van Paulus’ bediening
Voordat de grote apostel Paulus tot bekering kwam, was hij een felle tegenstander van Jezus en Zijn volgelingen. Daardoor nam het tijd om de christenen te overtuigen dat Paulus na zijn bekering niet meer de oude Saulus was.

‘Toen Saulus in Jeruzalem aankwam, probeerde hij zich bij de andere leerlingen van Jezus aan te sluiten. Maar die waren allemaal bang voor hem, omdat zij niet konden geloven dat hij ook een leerling van Jezus was geworden. Maar Barnabas nam het voor hem op…’ – Handelingen 9:26-27

Barnabas deed op een heel belangrijk moment een goed woord voor Paulus. Als hij toen niet zijn invloed had gebruikt, zou de bediening van de apostel Paulus nooit zo’n grote impact hebben gehad. Het mooie hiervan is dat elk leven dat Paulus daarna heeft aangeraakt met het evangelie, ook de beloning is van Barnabas.

Je invloed ten goede gebruiken
Er is niets mooier dan andere mensen helpen winnen in het leven. Een ander te helpen een beter huwelijk te hebben. Een andere vader of moeder te helpen een betere ouder te zijn. Een ander het duwtje in de rug te geven dat ze nodig hebben. Onthoud: wat je doet voor een ander, zal God voor jou doen.

De Bijbel leert ons dat wanneer je iets voor een ander doet, het je nooit zal ontbreken aan de zegen van de Here. Als je onzelfzuchtig bent en anderen helpt met jouw invloed, dan zal God er altijd voor zorgen dat er anderen zijn die jou helpen. Doe iets voor iemand wat je graag wil dat anderen voor jou doen. Gebruik de gaven, talenten, ervaringen, invloed en zegeningen die je van God hebt ontvangen om een ander te helpen succesvol te zijn. Dát is bouwen aan Nederland.

Echt succes is jezelf uitstrekken naar een ander, zodat die persoon ook succesvol wordt. Je beseft: ‘God heeft mij succesvol gemaakt, zodat ik anderen kan helpen om ook succesvol te worden. God heeft mij gezegend, zodat ik anderen kan zegenen.’ De Bijbel leert ons het principe: ‘Al zegenende zal Ik jou zegenen’ (zie Genesis 12:3).

Een manier van denken
Wij moeten in Nederland gaan beseffen: ‘Ik besta om andere mensen te helpen winnen.’ ‘Ik besta om andere mensen te helpen om succesvol te worden.’ Laat je instelling niet zijn: ‘Wat kan de maatschappij voor mij doen?’ Maar: ‘Wat kan ik voor de maatschappij doen?’ Het is een manier van denken.

Het geeft grote voldoening om te investeren in het leven van iemand anders. Het hoeft echt niet altijd iets groots te zijn. Het hoeft ook niet veel geld te kosten. Je kan al impact hebben op iemands leven door een klein kaartje met een paar bemoedigende woorden. Of een glimlach met een paar opbeurende woorden. Wij moeten beseffen hoeveel kracht een paar kleine woorden kunnen hebben.

Woorden van bemoediging
De Bijbel zegt:

‘Blijf elkaar dus bemoedigen en versterken.’ – 1 Thessalonicenzen 5:11

Bemoedigen betekent heel eenvoudig: elkaar moed inspreken om vooruit te gaan. Ons land moet weer vooruit. De economie moet weer op gang worden gebracht. Als wij van ons Nederland een succes willen maken, dan zullen wij in elkaar moeten geloven. Wij zullen elkaar moeten opbouwen en elkaar moed moeten inspreken.

Bouwen aan Nederland
Lieve Nederlanders, het is zo eenvoudig! Bouw vandaag met positieve woorden het zelfvertrouwen van je medemensen. We hebben namelijk allemaal wel eens een duwtje in de rug nodig. Juist in deze tijd hebben we elkaar heel hard nodig om onze samenleving weer sterk en solide te maken.

In deze tijd van crisis moeten we als land weer vertrouwen krijgen in onszelf en zeggen: ‘Samen kunnen we het!’ We moeten niet alleen vertrouwen hebben in de overheid, maar de overheid zou ook vertrouwen moeten hebben in ons als Nederlandse burgers.

Beste lezer, kijk eens om je heen. Wie heeft God in jouw leven gebracht? Die personen zijn er niet toevallig. Zij hebben jouw pad gekruist met een bedoeling. Kijk waar de mensen om jou heen goed in zijn. Een bemoediger ziet altijd dingen in een ander die men niet in zichzelf ziet. Een complimentje, een klein woord van bemoediging is al genoeg om iemand het zelfvertrouwen te geven om weer door te gaan.

Tot slot, wees een opbouwer van Nederland en geen afbreker. Spreek woorden van geloof, vertrouwen, succes en overwinning naar elkaar uit. Door onze woorden hebben wij de macht om Nederland op een hoger niveau te brengen, door de crisis te brengen en succesvol te maken. Wees niet zuinig met het geven van complimenten. En onthoud: wat je zaait, zul je oogsten!

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, ik dank U voor al Uw zegeningen. U hebt mij gezegend, zodat ik anderen kan zegenen en helpen winnen in het leven. Ik wil graag een opbouwer zijn en geen afbreker. Dat ik mijn invloed ten goede mag gebruiken voor de mensen om mij heen. Help mij om anderen te bemoedigen en woorden te spreken van geloof, vertrouwen, succes en overwinning. Ik wil graag bouwen aan Nederland. Dank U dat ik dan ook Uw zegen over mijn leven mag verwachten. In Jezus’ naam. Amen!’

Tags:
Next Post

Psalm Story: Psalm 23