Boodschap - De bekering van Mattheüs

De bekering van Mattheüs

Toen Jezus Mattheüs riep, liet hij meteen alles achter en volgde Hem.
Heb jij je al door Jezus laten vinden? Hij wil jou echte rust, vrede en blijdschap geven.

Mattheüs had een nood
De hele bekeringsgeschiedenis van de schrijver van het eerste boek van het Nieuwe Testament is samengevat in slechts één vers. Het staat tussen de vele wonderen van genezing en bevrijding die Jezus deed. ‘Jezus liep verder. Onderweg kwam Hij langs een tolhuis en zag daar een man zitten. Het was Mattheüs. Kom, zei Jezus tegen hem. Volg Mij. Mattheüs stond op en ging met Hem mee’ (Mattheüs 9:9).

Mattheüs had een nood! Zijn lichaam was niet ziek, maar zijn ziel. Iemand moet hem verteld hebben over Jezus. Misschien had hij wel eens een dienst bijgewoond waar Jezus de zieken genas en gebondenen bevrijdde. Het is geweldig dat er staat dat Jezus een mens zag, en zijn naam was Mattheüs.

Jezus wist waar Mattheüs woonde.
Jezus wist dat Mattheüs Hem nodig had.
Jezus zocht hem en vond hem en Hij redde hem.

Jezus zocht Mattheüs en vond hem
Mattheüs was – gezien zijn beroep – ongetwijfeld rijk, maar niet gelukkig. Zijn geld en bezittingen gaven hem niet waar zijn ziel naar verlangde. Dat kan ook niet, want de aardse dingen kunnen nooit voorzien in onze geestelijke nood. De mens is namelijk geschapen om een relatie te hebben met zijn Schepper.

Niemand kon voor Mattheüs doen wat Jezus van Nazareth kon doen. Hij was bereid alles te verlaten en Jezus wist dit. Ja, beste lezer, God kent de diepste verlangens van ons hart. Hij weet het als we Hem met een oprecht hart zoeken.

Jezus zocht Mattheüs en vond hem. Met andere woorden: Mattheüs liet zich vinden door Jezus. Toen Jezus hem daar zag zitten in dat belastingkantoortje, riep Hij: ‘Kom. Volg Mij!’ De Bijbel zegt: ‘Mattheüs stond op en ging met Hem mee.’

Mattheüs zei niet: ‘Ik ben een te grote zondaar!’ ‘Ik ben misschien niet uitverkoren!’ ‘Zou het wel voor mij bedoeld zijn?’ Nee. Niets van dat alles. Hij liet meteen alles achter en ­volgde Jezus! Het was geen halve, maar een radicale bekering. Hij werd een goede christen, een navolger van Jezus. Hij werd een nieuw en totaal veranderd mens.

Laat je door Jezus vinden
Wat is het geweldig dat er staat in Johannes 6:37:

‘Als iemand bij Mij komt, zal Ik hem nooit wegsturen.’

Ik weet niet wat jouw nood is. Misschien heb je verdriet of ben je eenzaam. Misschien ben je ziek, of word je aangevallen door boze machten. Misschien heb je een geestelijke nood, zoals Mattheüs. Er is niets wat je vrede geeft. Er ontbreekt iets in je leven … Jezus heeft het!

Hij wil het je geven, nu, op dit moment. Hij wil je alle zonden vergeven en jou intens blij en gelukkig maken, als je nu de beslissing neemt om alles achter te laten wat jou tegenhoudt om Jezus te volgen.

Jezus zoekt je. Jezus roept je. Laat je nu door Hem vinden. Zeg geen ‘nee’. Want wat Hij jou geeft, is zo veel hoger, zo veel groter dan alle schatten van deze wereld. Hij geeft je vrede, rust en eeuwig leven!

Tags: