De-beste-wensen

De beste wensen

Psalm 10:17 is een prachtige Bijbeltekst om het nieuwe jaar mee te beginnen. Daar staat: ‘Here, U kent het hart van de nederige mensen door en door. U kent hun wensen, Uw hart gaat naar hen uit, U luistert naar hen.’ Als je dit woord van God toepast in je leven, dan heb je veel reden om blij te zijn.

Het is een zekerheid dat God het hart van de nederige mensen kent. Het maakt niet uit wat onze afkomst is; welke sociale status we hebben; of we gezond of ziek zijn, arm of rijk. Want de Bijbel zegt dat GOD GEEN ONDERSCHEID MAAKT. God kijkt naar het hart. Hij zoekt nederigheid in ons hart. Hij let erop of we naar Hem toegaan met onze wensen.

God kijkt ook heel anders naar tijd dan wij. Wij tellen al gauw in uren, dagen, maanden en als we veel geduld hebben, in een aantal jaren. Maar God vergeet bijvoorbeeld niet de gebeden van ouders, grootouders of overgrootouders. Hij vervult soms vele jaren later een wens. God verhoort soms een wens die we zelf al vergeten zijn!

God hoort de wens van ieder mens. God staat net zo klaar om naar de wens van een koning te luisteren, als de verlangens te horen van een eenvoudige knecht. Al voordat we onze wens uitspreken, heeft Hij al de wens van ons hart gehoord. Het kan zijn dat we wensen hebben die we niet eens kunnen verwoorden.

Soms vraag ik me af waar mensen aan denken als ze naar de kerk gaan. Ze hebben hun bijbel bij zich, maar als ik het Woord spreek, dan kijken ze mij niet aan. Anderen zie je met hun gedachten afdwalen. Weer anderen zitten onderuitgezakt in een stoel half te slapen. Of je ziet ze om zich heen kijken en op anderen letten.

Dan heb je gelukkig ook de mensen die aandachtig luisteren; ze willen het Woord horen. Ik kan de gedachten van mensen niet altijd peilen, maar Psalm 139:2 zegt:

‘Vanuit de hemel weet U wat ik denk.’

God weet waar je aan denkt! Hij merkt het op als er verlangens vanuit je ziel naar Hem uitgaan. God weet wanneer je bidt, of je dit met je hart doet, of dat je met je gedachten heel ergens anders bent. Bij God gaat het niet alleen om de wensen die je uitspreekt, maar Hij let ook op de wensen die vanuit je hart naar Hem uitgaan.

Er zijn mensen die God met hun lippen eren, maar hun hart gaat niet naar Hem uit. De woorden die zij spreken, klinken in Gods oren als holle klanken. Wensen die vanuit een nederig hart tot Hem komen, zijn aangenaam voor God. Als wij als mensen elkaar willen begrijpen, dan moeten we onze wensen in taal uitdrukken.

God kent onze wensen, ook als we ze niet uitspreken. Hij kijkt naar ons hart! Als we naar mensen toegaan voor gebed, dan vertel je waarvoor je gebed wilt. Maar bij God is dat niet nodig, want Hij hoort het gebed van de nederigen, al voordat ze worden uitgesproken!

Niet elke wens wordt vervuld
Het is belangrijk om te beseffen dat niet elke wens vervuld wordt. Misschien mopper je nu en denk je: als God ons hoort, waarom doet Hij dan niet wat we wensen? We moeten beseffen dat er wensen zijn die uit een hoogmoedig of boos hart komen, en dat is niet waar God naar verlangt.

Laten we niet vergeten dat er staat dat God de wensen van een nederig hart hoort. Een nederig hart zal nooit iets verlangen voor eigen eer. Een nederig hart zal altijd iets verlangen waarmee het God kan verheerlijken en eren. Een nederige wens is een wens die je in Gods handen legt.

Toen ik deze boodschap begon met: ‘God hoort de wens van een nederig hart’, wist ik dat veel mensen zouden denken: ‘O, prijs de Heer, dan wens ik een huis met zoveel kamers; ik wens een auto van dat merk in die kleur; ik wens een man of vrouw die er zo en zo uitziet’, enz.

Je mag een huis wensen, je mag een goede auto wensen, je mag een fijne partner wensen. Ik ben zo dankbaar dat we onze noden bij God bekend mogen maken en dat Hij wil voorzien in wat we nodig hebben. Ik vraag me alleen af of het de wensen zijn uit een nederig hart als er alleen van die aardse wensen in ons hart opkomen.

Het is heel anders wanneer we zeggen:

‘Heer, ik wens wat U wenst. Ik verlang wat U voor mij verlangt. Ik wens de goede wensen in mijn hart die U daarin legt. Ik wens dat ik Uw wil zal doen. Ik wens die zwakheid te overwinnen waarmee ik al zo lang worstel. Ik wens dat mijn buren gered worden. Ik wens meer vol te zijn van Uw Geest. Ik wens dat Uw liefde meer in mijn leven zichtbaar wordt.’

Ik weet niet wat jouw innerlijke wensen zijn. Ik weet het niet wanneer je hart misschien huilt. Maar God hoort de wens van de nederigen. Hij luistert met aandacht naar de wens die je misschien niet eens durft uit te spreken.

Ook ik heb wensen. Laat ik mijn wensen met jou delen:

‘Heer, leid de voetstappen van mij en mijn vrouw Regina op het rechte pad. Geef ons inzicht, geef ons wijsheid, geef ons kennis, geef ons gezondheid, geef ons kracht, opdat wij het werk kunnen volbrengen, dat U ons heeft gegeven te doen.

Heer, sterk ons in geest, ziel en lichaam door Uw Woord en door de kracht van Uw Heilige Geest. Uw genade is mij genoeg. Laat ons wandelen in Uw licht, heilig en nederig, in Uw gerechtigheid. Heer, bewaar ons voor de boze aanvallen van de duivel. Bewaar en help mijn kinderen. Behoed de schapen die U aan onze zorg heeft toevertrouwd. Zet de gemeente in vuur en vlam.

Vul mijn kinderen en ook de andere jonge mensen met Uw Heilige Geest. Maak de jeugd-, zondagsschool- en tienerleiders vol van Uw Geest. Maak elke gelovige in Nederland vol van U, Here Jezus, zodat ons land een Lichthuis wordt voor Nederland, Europa en de wereld.’

Mattheüs 6:33 zegt:

‘Geef het Koninkrijk van God en het doen van Zijn wil de hoogste plaats in je leven. Al het andere zal je dan geschonken worden.’

Laten de zondagsschoolleiders wensen: ‘Heer, verheerlijk Uzelf in onze zondagsschool.’

Laten de jeugdleiders wensen: ‘Heer, verheerlijk Uzelf in de jonge mensen.’

Laten de voorgangers wensen: ‘Heer, verheerlijk Uzelf in onze gemeente waarin wij zijn aangesteld. Verheerlijk Uzelf in de gemeenteleden, zodat wij als gemeente Uw getuige zijn.’

Laten Gods kinderen wensen: ‘Heer, verheerlijk Uzelf door mij heen. Maak mijn weg voorspoedig, zodat ik van wat ik heb, aan U kan geven. Laat zondaren tot bekering komen.’

‘Heer, ik bid U dat de woorden die zijn uitgesproken als goed zaad mogen zijn en dat dit goede zaad in de harten gezaaid mag worden van degenen die deze belangrijke boodschap lezen. Heer, dat onze wensen niet alleen aardse begeerten zullen zijn.

Vader, dat ons hart niet alleen zal uitgaan naar de dingen van deze wereld, aardse dingen die vergaan, ook al zijn ze niet verkeerd. U wilt ons zelfs zegenen met voorspoed, als we Uw Koninkrijk maar eerst zoeken.

Dat onze wensen allereerst wensen zullen zijn die eeuwigheidswaarde hebben. Dat wij toch zoeken om U met al onze kracht en inzet te dienen. Dat we ernaar verlangen om Uw wil te doen, om gehoorzaam te zijn. Dat ons hart tranen zal zaaien vanwege de verloren zielen en dat het onze wens zal zijn om deze gered te zien worden, zodat wij met vreugde mogen oogsten.

Heer, het is onze innige wens dat ons land naar U zal terugkeren. Dat ons Koningshuis en onze regering geleid zullen worden door mensen die niet van Uw geboden en wegen willen afwijken.

Dat ons volk niet zelfzuchtig haar eigen weg blijft gaan, maar dat zij zich zal vernederen voor God en zich tot Hem zal bekeren, zodat ons land zal herstellen. Here, maak ons hart nederig, zodat onze wensen naar Uw wil zullen zijn. Ik dank U voor alle goede dingen waarmee U ons gezegend hebt.

Heer, ik bid voor al degenen die U nog niet kennen. Laat Uw liefde stromen in deze harten en trek ze naar U toe met Uw liefde, zodat zij U leren kennen. U hebt gezegd dat als wij zoeken, wij zullen vinden. En als wij U zoeken, zullen wij eeuwig leven vinden bij U. Dank U dat U de wensen in mijn gebed hoort. U komt toe de glorie en de eer. Amen.’ •

Tags: