De beste wensen

De beste wensen

We staan weer voor een nieuw jaar: 2022. Bij de jaarwisseling is het de gewoonte om elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar toe te wensen. Wat zijn jouw wensen voor het komende jaar? God kent je verlangens en wil je geven wat je nodig hebt.

‘Here, U kent het hart van de nederige mensen door en door. U kent hun wensen, Uw hart gaat naar hen uit, U luistert naar hen.’ – Psalm 10:17

Psalm 10:17 is een prachtig Bijbelvers om het nieuwe jaar mee te beginnen. Wanneer je deze tekst op de juiste manier toepast in je leven, dan heb je veel reden om blij te zijn. Het is tenslotte een vaststaand feit dat God de wensen van de nederige mensen kent en naar hen luistert.

God kijkt naar het hart

Het maakt voor God niet uit wat onze cultuur of achtergrond is, onze sociale status, onze opleiding, onze gezondheid, of we arm of rijk zijn, enzovoort. God kijkt naar het hart. Hij zoekt nederigheid in ons hart. Hij let erop of we naar Hem toegaan met onze wensen.

God vervult soms vele jaren later een wens. Hij vergeet daarom ook niet de gebeden van ouders, grootouders of overgrootouders. God verhoort soms een wens die we zelf al vergeten zijn. God hoort de wens van ieder mens. Zelfs voordat we onze wens in woorden uitdrukken, heeft Hij al de wens van ons hart gehoord. Wij kunnen de gedachten van de mens niet peilen, maar God kent onze gedachten. De Bijbel zegt:

‘Vanuit de hemel weet U wat ik denk.’ – Psalm 139:2

God weet wat je denkt en weet wanneer je bidt. Hij weet ook of je bidt met je hart of dat je met je gedachten heel ergens anders bent. Bij God gaat het niet alleen om de wensen die je met je mond uitspreekt, maar Hij let ook op de wensen die bijvoorbeeld vanuit je hart naar Hem uitgaan.

Niet elke wens wordt vervuld

Het is belangrijk om te beseffen dat niet elke wens vervuld wordt. Misschien denk je: als God ons hoort, waarom doet Hij dan niet wat we wensen? We moeten ons allereerst realiseren dat sommige wensen uit een verkeerd hart komen. En we moeten we niet vergeten dat er staat dat God de wensen van nederige mensen hoort. Een nederige wens is een wens die je in Gods handen legt. Deze wens is niet gericht op jezelf, maar op wat God wil.

Stel de Here op de eerste plaats

Als onze focus éérst op de Here is, dan mogen we vervolgens ook Zijn zegen over ons leven verwachten. De Bijbel zegt:

‘Geef het Koninkrijk van God en het doen van Zijn wil de hoogste plaats in je leven. Al het andere zal je dan geschonken worden.’ – Mattheüs 6:33

‘Stel heel je vertrouwen op de Here en doe wat Hij goedvindt … Verheug je in de Here, dan zal Hij je geven wat je nodig hebt en waar je naar verlangt. Vertel alles wat je bezighoudt aan de Here en vertrouw Hem. Hij zal in alles voor je zorgen.’ – Psalm 37:3-5

Spreek goede wensen uit

Spreek positieve woorden en goede wensen uit over het jaar dat voor ons ligt, want hoe wij spreken heeft effect op ons leven. Gods Woord staat vol met geloofsopbouwende beloften die je mag uitspreken over je leven.

‘Wees niet bang, want Ik ben met je. Kijk niet angstig om je heen, want Ik ben je God. Ik zal je kracht geven en je helpen, Ik zal je overeind houden met Mijn heilrijke rechterhand.’ – Jesaja 41:10

‘Wees niet bang, want Ik heb je vrijgekocht, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij. Als je door diepe wateren moet, zal Ik bij je zijn. Als je rivieren moet oversteken, zul je niet verdrinken! Als je door het vuur loopt, zul je niet worden verbrand, de vlammen zullen je niet verteren. Want Ik ben de Here, jouw God en redder … Jij bent kostbaar voor Mij en Ik schat het bezit van jou hoog, Ik houd van je.’ – Jesaja 43:1-4

‘Ik ben iets heel nieuws van plan. Kijk, Ik ben er al mee begonnen. Zie je het niet? Ik zal een weg maken door de wildernis van de wereld. Ik zal rivieren voor Mijn volk laten ontspringen in de woestijn!’ – Jesaja 43:19

‘Ik weet welke plannen Ik voor je heb. Met deze plannen heb Ik je geluk voor ogen, niet je ongeluk. Ik wil je weer een toekomst en nieuwe hoop geven.’ – Jeremia 29:11

Sta open voor nieuwe mogelijkheden

Tenslotte wees niet ontmoedigd als een wens niet meteen in vervulling gaat. Blijf geloven en vertrouwen. Blijf dromen! God zal een nieuwe deur voor je openen en je nieuwe mogelijkheden geven. Sta open en verwacht nieuwe dingen in jouw leven. De beste wensen voor 2022!

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, aan het begin van dit nieuwe jaar kom ik tot U. Ik dank U dat U mijn wensen kent en dat U naar mij luistert. U weet precies wat ik nodig heb en U hebt het beste met mij voor. Help mij daarom om U op de eerste plaats te stellen in mijn leven. Ik vertrouw op U, dat U in alles voor mij zult zorgen. Ik spreek positieve woorden en goede wensen uit voor het komende jaar. Dank U voor de goede toekomst die U voor mij hebt klaarliggen in 2022. In Jezus’ naam bid en vraag ik dit. Amen!’

Tags:
Next Post

Het verhaal van Nina