Studie - De gaven van de Geest

De gaven van de Geest: De gave van wonderen DEEL 1

De gaven van de Heilige Geest zijn onmisbaar in de Kerk van Jezus Christus. Het Lichaam van Christus zonder deze gaven is als een lichaam zonder ledematen. Als wij ons uitstrekken naar de gaven van de Geest, zal God deze uitdelen zoals Hij wil en zullen we een krachtig Lichaam vormen. In dit deel gaan we dieper in op de gave van wonderen.

In het vorige deel van de studie van ‘De Gaven van de Geest’ hebben we de gaven van genezingen beschreven. Dit was de eerste gave uit de categorie van ‘gaven van kracht’. In dit deel beschrijven we de ‘gave van wonderen’, in oudere Bijbelvertalingen ook wel de ‘werking van krachten’ genoemd.

Om deze gave goed te kunnen beschrijven, is het belangrijk om eerst een duidelijke definitie van het woord ‘wonder’ te hebben. Een wonder is een bovennatuurlijke handeling op natuurlijk vlak.

Water veranderen in wijn door een natuurlijk proces, door de eigenschappen en groei van de wijnstok, kan je een natuurlijk ‘wonder’ noemen. Maar op het moment dat water in wijn verandert op een bovennatuurlijke manier, buiten het groei- en rijpingsproces van de natuur om, dan is het een wonder in de zin van de geestelijke gave die we nu bestuderen.

Wonderen zijn werken die in strijd zijn met de natuur en handelingen van onmogelijke, plotselinge en onverklaarbare veranderingen. Een wonder is dus een bovennatuurlijke onderbreking van het natuurproces zoals we dat kennen.

Voor een wonder is er geen andere verklaring dan de soevereine macht van de Heer. God is niet gebonden aan Zijn eigen wetten. God handelt zoals Hij wil, hetzij binnen of buiten de grenzen van wat wij ‘wetten’ noemen, hetzij natuurlijk of bovennatuurlijk.

De wonderen van de gave van wonderen
Het woord ‘wonder’ in de zin van deze gave gaat alleen over werken van kracht. Het zijn wonderen die betrekking hebben op de wetten van de levenloze natuur of de wonderbaarlijke manipulatie van voorwerpen.

Wonderen, krachten, werken en tekenen
In de grondtekst worden wonderen ook ‘krachten’ genoemd. Dat wil zeggen: explosies van almacht. ‘Wonderen’ doen de mensen verbijsterd staan; ‘werken’ zijn de verwachte uiting van God die onder de mensen is; en ’tekenen’ zijn de zichtbare tekenen van een onzichtbare kracht. Want elk wonder is niet alleen een kracht op zich, maar ook een teken van iets anders.

De wonderen van Jezus waren een teken dat Hij waarlijk God was die onder de mensen leefde. De wonderen die vandaag gebeuren, zijn herhaalde tekenen dat Hij nog steeds LEEFT onder de mensen!

De gaven en wonderen
Om deze studie zo duidelijk mogelijk te houden, is het belangrijk om te weten dat elk van de negen gaven een wonder is in zijn eigen soort. Het is ook goed om erbij stil te staan dat, hoewel God de mens gebruikt voor Zijn wonderwerken, Hij deze wonderen ook kan doen zonder menselijke tussenkomst. En dat doet Hij ook.

Denk maar aan de spraakverwarring bij de toren van Babel; Sodoms vergelding van vuur; de wolk- en de vuurkolom in de woestijn; de braamstruik die door Gods aanwezigheid in brand stond, en nog veel meer. En bij andere wonderen gebruikt God engelen of cherubs, zoals bij het badwater van Bethesda, Zacharias’ stomheid, de dood van de eerstgeborenen in Egypte. Wie kan vandaag Gods legers verhinderen om gehoorzaam te zijn aan Zijn wil?

De effecten van bepaalde wonderen lijken natuurfenomenen, waardoor ze soms alleen gezien worden als natuurlijke gebeurtenissen. De kracht waardoor de zware storm in de geschiedenis van Jona weer rustig werd, was niet een plotselinge verandering van weersomstandigheden. Nee, de storm werd stil, omdat Jona, die ongehoorzaam was, overboord werd gegooid.

Bewijs van wonderen
En ten slotte, hoewel alle wonderen verhalen van het leven zijn, moeten ze niet verklaard worden als natuurlijke gebeurtenissen. Ook moeten ze niet worden vergeestelijkt. Let op dat het wonderbaarlijke in deze moderne tijd niet wordt afgezwakt of weggeredeneerd. Dat zijn tactieken van de boze.

Alle ‘bewijzen’ van alle gebeurtenissen in de Bijbel bevinden zich voor de gelovige in de Bijbel zelf. Het bewijs van de zondvloed ligt voor ons niet in de monsterflesjes van de geologen. Maar mocht het ooit gevonden worden, laat het dan als bewijs zijn dat Gods Woord waarheid is.

En waarom moeten we de wonderen niet vergeestelijken? God geeft ons geestelijk inzicht, zodat wij kunnen inzien waar Hij toe in staat is. Maar dat betekent niet dat dit inzicht, de manifestaties van Zijn kracht moet wegnemen. De beste prediking over het geestelijke, het bovennatuurlijke, is de uiting van Gods kracht door wonderen.

Geloof vandaag wat er staat in Hebreeën 13:8 (HSV):

‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’

Klik hier om deel 2 te lezen.

Tags:
Next Post

De mensen die God gebruikt! DEEL 3