Studie - De gaven van de Geest

De gaven van de Geest: Het woord van kennis DEEL 2

De gaven van de Heilige Geest zijn onmisbaar in de Kerk van Jezus Christus. Het Lichaam van Christus zonder deze gaven is als een lichaam zonder ledematen. Als wij ons uitstrekken naar de gaven van de Geest, zal God deze uitdelen zoals Hij wil en zullen we een krachtig Lichaam vormen. In deze serie gaan we dieper in op de verschillende onderdelen van de gaven van de Geest.

In het vorige deel van deze serie hebben we het woord van kennis uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit de Bijbel. De gave van het woord van kennis is ook vandaag belangrijk om God helemaal te kunnen dienen.

Het woord van kennis en gebed
Zoals we al eerder hebben besproken, heeft het woord van kennis veel verschillende doelen. Gods Geest openbaart het wanneer het nodig is. Het woord van kennis heeft daarom ook een belangrijke rol in het gebed. Gods Geest laat soms bepaalde situaties aan je zien, zodat je ervoor kan bidden.

Dit was het geval voor drie zendelingen die in levensgevaar waren. Op het moment dat zij in gevaar waren, gaf de Geest van God een jonge vrouw een visioen. Zij zag de drie zendelingen die in gevaar waren en in het visioen werden belangrijke details duidelijk. Zo kon zij doelgericht en vurig voor de zendelingen bidden. En op het moment dat zij voor hen bad, werden de zendelingen verlost.

Een ander voorbeeld was de wonderlijke genezing van William Burton, een zendeling in Congo. Hij lag letterlijk op zijn sterfbed, omringd door vrienden en familieleden. Maar plotseling stond hij op, vol levenskracht en in perfecte gezondheid. Niemand kon verklaren wat er was gebeurd.

Pas na een paar maanden werd duidelijk wat er op dat moment was gebeurd. William Burton was toen op verlof in Engeland. Hij sprak met een jonge vrouw in Preston. Nadat ze hun dagboeknotities hadden vergeleken, zagen ze wat er was gebeurd.

Toen Burton op sterven lag, gaf de Geest van God deze vrouw een openbaring van zijn toestand. Zij werd overweldigd door de Geest. Zonder ophouden en vol vuur begon ze te bidden in een onbekende taal. Totdat God haar weer een openbaring gaf dat Burton helemaal was hersteld.

Een ander voorbeeld waarbij gebed, geleid door Gods openbaring, de overwinning bracht, is het verhaal van Alice Frodsham en een jonge christenvriend. Deze jongen was bekeerd, maar zijn oude leven trok nog aan hem. Hij was op weg naar een van zijn oude lievelingsplekken.

De Geest liet dit aan Alice zien. Zij zag het gevaar waarin hij was en dat dit gevolgen zou hebben voor zijn redding. Ze zag dat de Geest hem leidde naar een openluchtsamenkomst. Zij bad voor hem, totdat de Geest van God de overwinning had behaald in zijn leven. Die middag gaf hij zijn leven aan God. Die avond luisterde hij naar Alice en hoe zij de middag beschreef die hij had meegemaakt.

Het woord van kennis en leiding
God kan door een woord van kennis ons dingen laten zien, die wij niet kunnen zien of vinden. Misschien lijkt het in onze ogen onbelangrijk of klein, maar voor God maakt het niet uit; Hij wil het wonder voor ons doen. Een mooi voorbeeld is het verhaal van een jongen die zijn lievelingspen kwijt was. Die avond was de vader in gebed en God liet precies zien waar de pen lag.

Het woord van kennis en bevrijding
Door een woord van kennis werd een jongen bevrijd van een boze geest. Deze jongen was bezeten. Wanneer hij een aanval kreeg, krijste hij als ganzen. Niemand kon er wat aan doen of verklaren waarom dit gebeurde. Totdat een vriend een beeld kreeg van God, waarin hij zag dat de moeder van de jongen door ganzen was aangevallen toen ze zwanger was. Pas daarna werd de jongen bevrijd van de boze geest.

Het woord van kennis en bekering
God werkte in de vorige eeuw door vele Godsmannen heen door een openbaring van een woord van kennis. God gebruikte hen in de bekering van velen. Hieronder een paar korte voorbeelden.

F.B. Meyer, evangelist
‘Ik kan me herinneren dat ik een avond in Edinburgh aan het spreken was. Terwijl ik op het podium stond, werd mijn aandacht getrokken door een jongen die aandachtig zat te luisteren. Op een gegeven moment, tijdens mijn preek, hoorde ik mezelf zeggen: ‘Er is hier een man die zijn werkgever 3,18 pond schuldig is. En als je het niet in orde maakt, dan zal je nooit vrede met God vinden.’ Ik had geen idee waarom ik het zei.

Na de dienst vroeg de broeder bij wie ik bleef, aan de jongen of hij de volgende dag met ons wilde lunchen. Hij zei: ‘Heel graag.’ Tijdens de lunch waren we gewoon over onbelangrijke dingen aan het praten. Na de lunch liep de jongen met mij mee terug naar de zaal van de samenkomst. Toen we buiten waren, greep hij mijn arm en zei: ‘U kent mij!’ En ik zei: ‘Nee, ik heb je nog nooit gezien tot gisteravond.’

Ik las de brief, deed de cheque erbij en deed het op de post. Toen de brief in de brievenbus was, viel er een enorme last van hem af en begon hij God groot te maken en te danken!’

William Branham
William Branham was een van de eersten die de gaven van openbaring en genezing populair maakte in het begin van de opwekking in de jaren 50 en 60. In een van de diensten was hij bezig met het bidden voor de zieken, toen hij plotseling stopte.

Hij keek de zaal in en wees naar een jongen. Hij zei: ‘Jongen, de Heer laat mij zien dat je in zonde leeft. Je rookt en je bent een zware drinker. Bovendien heb je de roeping genegeerd, die de Here je lang geleden heeft gegeven. Je lijdt nu aan tuberculose in een ver stadium en je vraagt je af of je genezen kan worden. Klopt dat?’

‘Ja, meneer’, antwoordde de jongen. ‘Kom dan nu naar voren, zodat de Heer je zal herstellen en genezen.’ Hij kwam naar voren en werd zichtbaar veranderd, geestelijk en lichamelijk. God liet Branham de verborgen geheimen van de jongen zien door het woord van kennis, zodat hij gered kon worden.

God kende de jongen en liet Branham fragmenten van Zijn bovennatuurlijke kennis zien. En dat deed de Here door zijn hele bediening heen. Door het woord van kennis bracht God herstel, genezing en bevrijding in het leven van velen.

Het woord van kennis en andere gaven
Er kan geen twijfel over bestaan dat deze gebeurtenissen voorbeelden zijn van de werking van een woord van kennis. God maakt Zijn kennis bekend aan Zijn dienstknechten en dienstmaagden naar Zijn wil. De ruimte ontbreekt voor nog meer voorbeelden van deze machtige gave. Elk doel waartoe God de gave heeft gebruikt in de Bijbel, daarvoor kan Hij ook vandaag deze gave gebruiken. Natuurlijk moet je wel rekening houden met de verschillende omstandigheden.

In de volgende studie zullen we de gave van wijsheid uitleggen. Om die zo goed mogelijk te kunnen begrijpen, hebben we de eigenschappen van het woord van kennis kort samengevat. Het woord van kennis gaat niet over de toekomst. Afstand heeft geen invloed op zijn werking. Leeftijd, opleiding, nationaliteit zijn niet belangrijk om deze gave te kunnen ontvangen.

Door het woord van kennis laat God ons Zijn alwetendheid zien en alles wat Hij voor ogen heeft, maar wel beperkt tot wat de Geest van God ons wil laten zien. Het woord van kennis reinigt de gemeente, bemoedigt de hopeloze, zorgt dat verloren bezittingen teruggevonden worden, verslaat de vijand en verhoogt de Here Jezus.

Lees ook: ‘De gaven van de Geest: Het woord van wijsheid DEEL 1’

Tags:
Next Post

Esther DEEL 2