De-grote-uitdaging-van-wereldevangelisatie

De grote uitdaging van wereldevangelisatie

Veel mensen hebben een lokale visie. Ze kijken niet verder dan hun eigen gezin, kerk en buurt. Maar God heeft een wereldvisie. Hij heeft de wereld lief. Wereldevangelisatie hoort daarom de belangrijkste taak te zijn van de Kerk van Jezus Christus, en ook van jou. Wat is jouw visie vandaag?

‘Mensenzoon, Ik heb u aangesteld als wachter over het volk Israël, luister daarom naar wat Ik zeg en waarschuw het namens Mij. Als Ik tegen de goddeloze zeg: ‘U zult sterven!’ en u waarschuwt hem niet dat hij zich moet bekeren, zal hij vanwege zijn schuld sterven. Maar Ik zal u verantwoordelijk stellen voor zijn dood. Als u hem echter waarschuwt en zegt dat hij zich moet bekeren en hij doet dat niet, zal hij sterven vanwege zijn zonden. Maar u hebt uw leven dan veiliggesteld.’ – Ezechiël 33:7-9

In het woord ‘wereldevangelisatie’ wil ik graag de nadruk leggen op het woord ‘wereld’. God zegt dat Hij de wereld liefheeft. De Bijbel zegt:

‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

Toen God Zijn Zoon gaf, gaf Hij Hem voor de wereld.

Wereldvisie
God wil niet dat één mens verloren gaat, maar dat ieder mens gered wordt. Gods visie is dus een wereldvisie, als het gaat om de redding van de ziel van de mens. Volgens het woordenboek betekent ‘visie’: manier van zien. God wil dat wij, als Kerk van Jezus Christus, dezelfde visie zullen hebben als Hij. Dus dat wij op dezelfde manier naar de wereld kijken als Hij. God ziet verloren mensen, en Hij wil hen redden. Daarom gaf Hij Zijn Zoon, Jezus Christus. Daarom gaf Jezus Zijn leven.

Veel christenen en kerkleiders hebben vandaag een ‘lokale visie’. Ze kijken niet verder dan de grenzen van hun eigen gemeenschap. Velen zijn alleen maar geïnteresseerd in wat hun eigen gemeenschap doet. Dat is wat je noemt ‘narrow-minded’, bekrompen.

Sommigen hebben een grotere visie. Zij zijn geïnteresseerd in hun stad. Zij organiseren niet alleen een evangelisatieactie binnen hun gemeente, maar hebben een hart voor hun stad. Ze kijken dus voorbij de grenzen van hun eigen gemeenschap naar hun stad. Dat is al geweldig!

Sommigen gaan een stap verder. Zij hebben visie voor hun provincie. Zij gaan buiten de grenzen van hun stad en hebben visie voor hun provincie. Ook dat is geweldig!

Sommige mensen gaan nog verder. Zij hebben visie voor hun land. Ze durven evangelisatieacties te organiseren om mensen in hun land tot bekering te brengen. Prijs de Heer voor zulke mensen, kerken en hun kerkleiders.

Sommigen gaan nóg verder. Zij hebben visie voor hun continent, en organiseren daar evangelisatieacties.

Maar er zijn helaas maar enkele kerkleiders, kerken en gemeenschappen die een wereldvisie hebben. Zij zien wereld zoals God die ziet, en evangeliseren over de hele wereld om mensen tot Jezus te brengen.

Als je achter de visie staat van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending, dan hoor je bij de mensen die een wereldvisie hebben. Wij hebben deze visie van God kunnen grijpen, net als Johan en Willy Maasbach. Wij zien de wereld zoals God die ziet. Jezus zegt: ‘De akker is de wereld’ (Mattheüs 13:38, NBG).

Veel mensen kunnen maar niet begrijpen dat er in deze wereld nog honderden miljoenen mensen zijn die het evangelie van Jezus Christus nog nooit hebben gehoord. Denk aan landen als India, China en Rusland. Honderden miljoenen mensen in provincies met namen waarvan jij en ik nog nooit hebben gehoord. Ook deze mensen hebben de boodschap van het evangelie van Jezus Christus nodig!

Waarom zouden wij, christenen van Nederland, alleen maar aan onszelf denken? Waarom zouden wij denken dat wij belangrijker zijn dan al die honderden miljoenen mensen in de wereld? Waarom zouden wij denken dat God meer in ons geïnteresseerd is dan in al die andere mensen in de hele wereld, die Hem nog niet kennen en verloren gaan?

Ik bid vandaag dat de Heilige Geest jou een wereldvisie zal geven, zodat iedereen in de wereld de boodschap van het evangelie van Jezus Christus zal horen. En dat mensen zich zullen inzetten om deze wereldvisie financieel te steunen.

Op dit moment evangeliseren wij met de Johan Maasbach Wereldzending in meer dan 30 landen tegelijk. Ook vergeten we ons eigen land niet, met veel evangelisatieacties in verschillende steden en dagelijkse tv-uitzendingen. We zijn overal bezig om het evangelie te verspreiden, want dat is de wil van God. En als jij ons steunt met jouw gebeden en liefdegaven, dan kunnen we deze visie nog verder uitbreiden.

De belangrijkste taak
Wereldevangelisatie is de belangrijkste taak die Jezus Christus aan de Kerk heeft gegeven. Voordat Jezus naar de hemel ging, gaf Hij Zijn discipelen de grote opdracht:

‘Trek de wereld in, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij.’
– Marcus 16:15

Wie is de Kerk van Jezus Christus? Op deze vraag moet je als christen en kind van God kunnen antwoorden: ‘ik’. Als je zegt: ‘wij’, ‘de gelovigen’ of ‘de christenen’, dan klinkt dat ver weg. Maar als jij hoort bij de Kerk van Jezus Christus, is het ook jouw belangrijkste taak om te evangeliseren en deel te hebben aan wereldevangelisatie.

Als wereldevangelisatie de belangrijkste taak van de Kerk is, dan zal ook onze volledige aandacht en ons geld aan die taak besteed moeten worden. Maar omdat de minderheid van de christenen, de kerken en de kerkleiders gefocust is op wereldevangelisatie, blijft er maar weinig tijd, aandacht en geld hiervoor over.

Als wij wereldevangelisatie de prioriteit geven boven onze lokale visie en aandacht, dan zullen we meer geld, tijd en aandacht besteden aan het evangeliseren in de wereld. Vergelijk het met je eigen huishoudboekje. Je hebt toch ook je prioriteiten waarin je jouw tijd, aandacht en geld steekt? En zo is het ook met wereldevangelisatie binnen de Kerk van Jezus Christus.

Helaas ken ik in Nederland maar weinig kerkleiders die wereldevangelisatie tot hun belangrijkste taak hebben gemaakt. Er zijn veel soorten kerken in Nederland: rooms-katholiek, protestants, evangelisch, enz. Waar gaat al hun tijd, aandacht en geld naartoe?

Alle kerken en gemeenschappen die weinig of geen deel hebben aan evangelisatie, laat staan aan wereldevangelisatie, horen op zijn minst 10 procent van hun inkomsten te geven aan zendingswerken zoals de Johan Maasbach Wereldzending, die zich bezighouden met de wereldvisie, zodat veel zielen gered worden voor de eeuwigheid.

Hoe meer aandacht, tijd, toewijding en financiën er in die belangrijkste taak wordt gestoken, hoe meer wij in de wereld kunnen evangeliseren om mensen tot Jezus te brengen. Evangelisatie hoort in de top 3 prioriteiten te staan van elke kerk, elke kerkleider en elke christen.

De Kerk
Als laatste wil ik de nadruk leggen op het woord ‘Kerk’. Als ik aan de Kerk denk, dan denk ik aan de hele Kerk, de hele Gemeente van Jezus Christus: elke man, elke vrouw, elke jongen, elk meisje, elk kind. Elk lid van de Kerk van Jezus Christus hoort bij te dragen aan de belangrijkste taak van de Kerk, en dat is evangelisatie. We moeten anderen waarschuwen en hun vertellen wie Jezus Christus is.

De jongeren van vandaag zijn belabberde gevers voor de belangrijkste taak: wereldevangelisatie. Dat is vooral de schuld van de ouders, die het hun nooit geleerd hebben. Veel dingen vinden zij belangrijker dan de belangrijkste taak. Ze leren hun kinderen wel dat school belangrijk is, je carrière vriendschappen en relaties, materiële dingen, enz. Maar als zo veel dingen voor hen belangrijker zijn, waar blijft dan wereldevangelisatie?

Christenen van Nederland, kerkleiders, laten we vandaag onze prioriteiten weer op orde brengen. Elke christen hoort een getuige te zijn van Jezus Christus. Jezus heeft gezegd:

‘Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’ – Handelingen 1:8

Voor iedereen van de Kerk is evangelisatie de belangrijkste taak. Iedere christen en iedere kerk hoort aan dit doel bij te dragen.

De grote uitdaging van wereldevangelisatie is voor jou!
Op zekere dag zullen vele vingers van mensen die niet gewaarschuwd zijn, naar de Kerk wijzen en zeggen: ‘Niemand gaf om mijn ziel.’ Dan zullen de christenen zich willen rechtvaardigen door te zeggen: ‘Ben ik dan mijn broeders hoeder?’ Maar God zegt dan: ‘Ja, het bloed van uw broeder uit Afrika, Suriname, India, Indonesië, Rusland enz. schreeuwt tot Mij.’

Als we maar gegeven hadden. Als we maar iemand in onze plaats gestuurd hadden. Als we maar de juiste prioriteiten hadden gesteld. Als we maar niet zo gierig waren geweest, maar juist hadden gegeven. Als we maar niet alleen waren gefocust op het welzijn van ons eigen gezin of van onze eigen gemeenschap.

Christenen van Nederland, denk niet te licht over jouw taak, die jij van God hebt gekregen. De grote uitdaging van wereldevangelisatie voor de Kerk van Jezus Christus, voor jou, is vandaag:

‘Ga eropuit om alle volken tot Mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.’ – Mattheüs 28:19

Maak van wereldevangelisatie jouw belangrijkste taak. Begin bij je eigen straat, dorp of stad.
Of geef, zodat je een ander in jouw plaats stuurt! •

Tags:
Vorig artikel

Plan voor jouw leven DEEL 1

Volgend artikel

Goddelijke genezing