Heilige Geest - Studie

De Heilige Geest DEEL 2

Welke rol speelt Gods Geest in het leven van een echte christen? En waarom is de vervulling met de Heilige Geest zo belangrijk voor vandaag? Deze week deel 2 van de studie ‘De Heilige Geest’.

3. De Heilige Geest in het boek Judas
Eindtijdprofetieën

Voordat Jezus terugkomt, zijn er belangrijke profetieën die vervuld moeten worden. Een van de belangrijkste profetieën voor Jezus’ terugkomst, is dat God het volk Israël herstelt en terugbrengt naar hun eigen land, nadat Hij ze over de hele wereld verspreid had. Deze profetie is in vervulling gegaan in 1948, toen Israël een eigen staat werd. Maar er zijn ook andere belangrijke profetieën die laten zien dat we in de eindtijd leven. De Bijbel waarschuwt ons in het Bijbelboek Judas:

Tegen het einde van de tijd zullen er spotters komen, die zich aan hun onreine verlangens overgeven. Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien, ze zijn alleen op het wereldse gericht en hebben de Geest van God niet.’ Judas 1:18-19

Echt en onecht

Het boek Judas is geschreven voor onze tijd. Het laat een groot verschil zien tussen goed en kwaad. Judas beschrijft twee soorten mensen. Hoewel ze heel erg op elkaar lijken, is de ene echt en de ander onecht, ofwel nep, namaak, vals. Dat is precies de tijd waarin wij vandaag leven.

Je kunt het echte bijna niet meer onderscheiden van het onechteAlles wordt vandaag nagemaakt. Je ziet bijna geen verschil meer tussen echt en nep. Dat is in het natuurlijke leven zo, maar ook in het geestelijke. Eigenlijk is het onechte in het geestelijke het meest gevaarlijke kwaad dat er bestaat. Het gevaarlijke is dat dit kwaad niet openlijk zichtbaar is, maar komt als een engel van het licht. De boze aapt alles na. Zelfs het werk van de Heilige Geest.

Helaas zijn er in het christendom een hele hoop nep-christenen, waarover Judas hier spreekt. Het zijn mensen die alleen op het wereldse, het aardse, gericht zijn. Ze hebben de Geest van God niet. Hoewel je het nauwelijks kunt zien, worden ze geleid door hun eigen wil en zin, ofwel het vlees. Ze gebruiken misschien wel dezelfde taal, de naam, de lach, de kleuren, de zang, de woorden, de wonderen, het Boek … Het lijkt daarom allemaal net echt. Toch is het nep!

Hoe word je een echte christen?

Sommige mensen denken: ik word een echte christen door geen slechte dingen meer te doen. Maar zo word je nog geen echte christen. Je kunt je slechte gewoonten in een kooi stoppen en er een slot op doen, maar het moment dat je het slot eraf haalt en de deur opent, springen al je slechte gewoonten als een tijger uit de kooi. Met andere woorden: je kunt je slechte verlangens en gewoonten onderdrukken, maar niet vernietigen.

Anderen denken: ik word een echte christen door mijn menselijke emoties en gevoelens te kruisigen. Ik word een non of een monnik. Ik ga celibaat leven en wijd mezelf helemaal aan God toe. Maar men vergeet dat de duivel een boze geest is. Dit betekent dat iemand volkomen afgescheiden kan zijn van alle aardse pleziertjes, mensen, gewoonten en invloeden, en tegelijkertijd vanbinnen vervuld kan zijn met de meest slechte gedachten, verlangens, gewoonten en ambities. Weer anderen proberen God te bereiken door het houden van allerlei menselijke tradities en rituelen. Maar dit alles maakt je nog geen christen.

De mens is door de zondeval onder de vloek van de wet gekomenDe mens is, net als God, een drie-eenheid en bestaat uit geest, ziel en lichaam. Alle drie zijn in de zondeval onder de vloek van de wet gekomen. Hierdoor is de mens onderworpen geworden aan de macht van de dood, omdat alle mensen gezondigd hebben (Romeinen 3:23).

Helaas zijn er veel valse leerstellingen, zoals: ‘Eens gered, altijd gered.’ Of de alverzoeningsleer die zegt: ‘Uiteindelijk gaat iedereen naar de hemel, want God is liefde.’ Maar zo is het niet!

Nieuwe schepping

De Bijbel spreekt over ‘de grote afval’, waarin veel mensen van hun geloof afvallen. Maar God heeft een wonderbaarlijk geneesmiddel gegeven voor de hele mens: Hij geeft je over aan de dood van je ‘eigen ik’, om daarna een nieuwe schepping van je te maken. God zegt:

‘Ik zal je een nieuw hart geven – en nieuwe en goede verlangens – en een nieuwe geest in je planten. Ik zal je versteende hart wegnemen en je een nieuw hart van vlees ervoor in de plaats geven. Doordat Mijn Geest in je zal wonen, zul je Mijn wetten gehoorzamen en doen wat Ik van je vraag.’ Ezechiël 36:26-27

Gods Geest beschermt ons hart tegen slechte invloeden.Je wordt een echte christen door het geloof in Jezus Christus. Door Zijn bloed ontvang je vergeving van al je zonden. Maar zonder de Heilige Geest haal je het niet. Je hebt Gods Geest nodig, zodat Hij je nieuwe hart kan beschermen tegen alle invloeden die je weer willen terugbrengen naar je oude leven.

Judas zegt dat de nep-christenen de Geest van God niet hebben. Zij hebben een plaatsvervanger voor de Geest van God, en dat is hun eigen vleselijke geest, waardoor zij leven, bewegen en zijn.

‘Maar iemand die niet gelovig is, de natuurlijke mens, heeft geen oog voor wat de Geest van God doet. Voor hem is dat allemaal onzin. Hij begrijpt er niets van, omdat het alleen geestelijk te doorzien is.’ 1 Korinthiërs 2:14

Emoties of Gods Geest

De wereld, ook Nederland, zit vol met religieuze mensen en leiders, die heel bewogen en emotioneel kunnen overkomen. Maar dat betekent niet dat ze door Gods Geest geleid worden. Hoewel er niets mis is met het uiten van emoties en gevoelens, is dit niet altijd het werk van de Heilige Geest.

De kracht van de Heilige Geest gaat veel verder dan je emoties en gevoelens. Hij raakt je hart en overtuigt je van zonde, oordeel en rechtvaardigheid. De Geest van God toont je de schoonheid, de autoriteit en de wil van de levende God. Hij raakt de wil van de mens en kruisigt je egocentrische, zelfzuchtige, hebzuchtige, hoogmoedige en trotse ‘eigen ik’.

De kracht van de Heilige Geest gaat veel verder dan je emoties en gevoelens

Gods Geest brengt je hart en denken helemaal in lijn en overgave met de wil van God. Hij regeert je hele wezen in eenvoudige en dienstbare gehoorzaamheid aan God en Zijn wil. Misschien zijn er niet eens zo veel emoties zichtbaar. Maar God kijkt naar het hart. Wees dus voorzichtig dat je echt en onecht niet door elkaar haalt door te kijken naar de buitenkant.

Sterven aan je ‘eigen ik’

Het sterven van je eigen zin, wil en ik is een pijnlijk proces, maar essentieel om in de opstandingskracht van Jezus te kunnen opstaan. Helaas verzet men zich hier vandaag tegen. Woorden als zelfverloochening, nederigheid en gehoorzaamheid zijn woorden die men vandaag niet graag meer wil horen.

Er is veel medelijden met het vlees. Men gaat sympathiseren, omdat ze iemand zielig vinden. Maar het bekende spreekwoord zegt dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Doordat men vandaag het vlees wil sparen, regeert het vlees als koning. Maar God kijkt verder. Hij laat toe dat je door dat pijnlijke proces gaat van het sterven van je eigen wil, dromen en verlangens, ook al brengt dit veel tranen, pijn en verdriet met zich mee. Dit doet Hij, omdat Hij dat nieuwe leven, het karakter van Jezus Christus, in je wil voortbrengen.

Gedragen door de Heilige Geest

‘Maar, vrienden, je moet jouw allerheiligst geloof sterker laten worden en je bij jouw bidden laten leiden door de Heilige Geest. Houd vast aan de liefde van God en blijf de goedheid verwachten van onze Here Jezus Christus, die jou het eeuwige leven schenkt.’ – Judas 1:20-21

De Geestelijke mens is een mens van geloof, hoop en liefde.De geestelijke mens is een mens van geloof, hoop en liefde. Geloof in God en Zijn Woord is het fundament van een christelijk karakter, waarop je jouw geloof sterker laat groeien. Wij hebben een eeuwige hoop: Jezus Christus, onze hemelse Bruidegom, te ontmoeten. Gods liefde is de atmosfeer waarin je leeft, beweegt en bent. De geestelijke mens wordt in zijn leven gedragen door de Heilige Geest.

De Heilige Geest is de Krachtbron waarin je leeft, beweegt en bent. Hij is je Inspiratiebron, waaruit je elke dag je geloof, hoop en liefde put. Niet alleen dat, want Hij is ook je Gids, die je veilig naar de haven brengt. Daarnaast is Hij ook je Aannemer, die jou voorziet van alle juiste bouwmaterialen. Zo kun je je huis bouwen op de Rots, Jezus Christus, waardoor het standhoudt in tijden van stormen en orkanen.

Ook is de Heilige Geest persoonlijk met je betrokken. Hij is je Leraar, die je traint in discipline. Hij vertroost je als een Moeder in tijden van verdriet en pijn. Hoewel Hij vertroost, is Hij ook jouw Generaal, die je doet overwinnen door alle conflicten en strijd heen. Hij is jouw Beschermer die je bewaart voor domme fouten met grote gevolgen.

Altijd aanwezig

Door de Heilige Geest is Jezus altijd met ons. Hij leidt ons en vertelt ons alles wat we moeten weten. De echte christen kan niet zonder de Heilige Geest. Jezus zegt:

‘Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven. Dat is de Heilige Geest, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent. Jullie kennen Hem wel omdat Hij bij jullie blijft en in jullie zal wonen.’ Johannes 14:16-17

De brief Judas eindigt met een prachtige belofte:

‘God kan ervoor zorgen dat je niet struikelt. Hij kan je zover brengen dat je zonder gebreken en vol blijdschap voor Zijn schitterende troon komt te staan. Hij is de enige God, Hij redt ons door onze Here Jezus Christus. Hem komt alle heerlijkheid en majesteit toe, alle kracht en macht, vanaf het begin, nu en voor eeuwig. Amen.’ Judas 1:24-25

De Heilige Geest bewaart je voor struikelen, zodat je vol blijdschap voor de hemelse troon kunt staan.

Lees ook: ‘De Heilige Geest DEEL 3’

Tags:
Next Post

Recept: Chocolate Chip Cookies