De kracht van de doop met de Heilige Geest

In Handelingen 2 lezen wij over de kracht van de Heilige Geest en hoe die kracht kwam over 120 mannen en vrouwen in Jeruzalem. Ook vandaag hebben we de doop in de Heilige Geest en Zijn kracht nodig. Waarom is deze doop met de bovennatuurlijke kracht van God zo essentieel?

‘Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’ – Handelingen 1:8

De bovennatuurlijke kracht van God
Als je in de tijd van Jezus, de apostelen en de eerste christenen had geleefd, dan had je in de tijd van wonderen geleefd. Je had met je eigen ogen gezien en met je eigen oren gehoord hoe de bovennatuurlijke kracht van de levende God werkzaam was. Je zou overwinning over je angst en vrees hebben. Je had een kracht binnen in je gevoeld die sterker is dan enig kwaad in deze wereld. Je had over Jezus Christus getuigd met het bewijs van wonderen en tekenen.

Je had bevrijding gebracht aan mensen die gebukt gingen onder de boze machten van zonde, ziekte, demonen en angst en vrees. Waarom? Omdat dit de manier was waarop Jezus, de apostelen en de eerste christenen leefden. Zij leefden allemaal een leven van overwinning door de kracht van de Heilige Geest. Door de doop in de Heilige Geest waren zij allen in staat om als christen hun rug recht te houden in deze wereld.

Ikzelf heb als tiener de doop in de Heilige Geest mogen ontvangen. Het is dé kracht achter mijn bediening en de wonderwerkende kracht die door mij heen tot mensen stroomt. Ik kan een ieder deze ervaring met Gods Geest van harte aanbevelen. Ik weet dat deze bovennatuurlijke kracht je leven zal veranderen, waardoor je een leven kan leiden in het licht van Jezus.

Er gebeuren grote dingen in je leven wanneer je gedoopt wordt met Gods bovennatuurlijke kracht.

1. Er komt een andere Persoon in je leven
Toen Jezus op aarde was, wandelde Hij in levenden lijve met Zijn discipelen. Hij was in hun leven aanwezig om hen bij te staan, te helpen, te leiden, te onderwijzen, te troosten en te bemoedigen. Met andere woorden: Hij was hun manager in alle zaken van hun leven. De lichamelijke tegenwoordigheid van Jezus in hun leven gaf hun moed en kracht.

Toen Jezus door het verraad en de kruisiging lichamelijk niet meer bij hen was, wisten ze niet meer wat zij moesten doen. Jezus wist wat het voor de discipelen betekende dat een van de Drie-eenheid – de Vader, de Zoon of de Heilige Geest – bij hen zou zijn. De discipelen waren niet in staat om alleen te staan. Dat is de reden dat Hij hen keer op keer probeerde te vertellen dat Hij hen niet alleen zou achterlaten als Hij naar de Vader zou gaan. Daarom zei Jezus tot hen:

‘Wat Ik zeg, is de waarheid, het is beter voor jullie dat Ik wegga, anders kan Mijn Helper niet bij jullie komen. Als Ik wegga, stuur Ik Hem naar jullie toe.’ – Johannes 16:7

Jezus spreekt hier over ‘Hem’, ofwel een Persoon. De Helper of Trooster over wie Jezus sprak, is de Heilige Geest.

Wat doet de Geest van God? Hij staat aan je zijde, helpt je in alles, geeft je kracht om door moeilijkheden heen te gaan en is altijd bij je. Met andere woorden: als Gods Heilige Geest, Gods kracht, in jou is, dan ben je net zo krachtig als wanneer Jezus in levenden lijve bij je is. De Heilige Geest is de kracht in mijn bediening en in mijn leven, waardoor ik voor de zieken en mensen in nood kan bidden.

Jezus is mijn ene Trooster en de Heilige Geest is mijn andere Trooster. Door de Heilige Geest in mijn leven ben ik in staat om alles te volbrengen waartoe God mij geroepen heeft. Begrijp je hoe belangrijk de doop in de Heilige Geest voor mij is?

De Heilige Geest is Degene die de lichamelijke tegenwoordigheid van Jezus in mijn leven vervangen heeft. Hij is in mij, alle dagen van mijn leven hier op aarde. Ik kan niet zonder Hem!

2. De bovennatuurlijke kracht van God komt in je leven
Het moment dat je gedoopt wordt in de Heilige Geest, ontvang je een kracht in je die niet van deze wereld is. Jezus beschrijft die kracht als een rivier die je diep in je binnenste voelt stromen. Hij zegt:

‘Er staat geschreven dat stromen van levend water uit je binnenste zullen komen als je in Mij gelooft.’ – Johannes 7:38

Als die kracht eenmaal in je begint te stromen, is het net als een onweerstaanbare rivier die alle tegenkrachten in je leven opruimt. Je ontvangt de kracht om een kind van God te worden. De Bijbel zegt:

‘Allen die Hem aanvaard hebben en geloven in Zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden.’ – Johannes 1:12

Als je leert om de Heilige Geest te gehoorzamen, zal deze doop het beste uit je naar boven halen. Deze kracht gebruikt en verbetert al je talenten en gaven, waardoor je je roeping van God gaat vervullen. De zalving van de Heilige Geest maakt het verschil tussen de ene zanger, spreker of muzikant en de andere.

3. De Heilige Geest geeft je vrijmoedigheid
De Bijbel zegt:

‘Terwijl zij dit aan God vroegen, begon het gebouw waar ze bijeen waren te schudden. Zij werden allemaal vol van de Heilige Geest en verkondigden vrijmoedig de boodschap van God.’ – Handelingen 4:31

Iedereen die de kracht van de Heilige Geest heeft ontvangen, heeft ook vrijmoedigheid in zich. Helaas zijn er veel mensen die deze vrijmoedigheid niet gebruiken, omdat ze zich niet bekwaam genoeg vinden. Maar bekwaamheid is niet wat God zoekt in ons.

Het is de zalving en de kracht van de Heilige Geest waardoor je harten van mensen kunt raken met je zingen, spreken, spelen en getuigen. Het gaat niet om wat jij kunt en doet. Nee, het gaat over wat God, door de Heilige Geest, door je heen kan doen. Het is Gods hand op jouw leven. Hij is de Bron van jouw vrijmoedigheid. Bid, geloof, verwacht en pak die vrijmoedigheid. En laat die vrijmoedigheid zien door alles wat je voor God doet.

4. Je gaat in onbekende talen spreken
Deze bovennatuurlijke gebeurtenis kan bij andere mensen vreemd voorkomen. Ik herinner mij goed hoe dat bij mij gebeurde. Ik was 17 of 18 jaar oud. Ik sprak plotseling in mijn gebed tot God op een manier zoals ik nog nooit had gedaan.

Ik begreep geen woord van wat ik tot God zei. Maar ik wist dat het de Heilige Geest in mij was, want het gaf mij kracht en een bevrijdend gevoel vanbinnen. Ik wist dat ik God aan het danken, loven en prijzen was. Maar het was de Heilige Geest die Zich vocaal in mijn denken uitte tot God.

Hij gebruikte mijn tong om dingen te zeggen die ik mijn denken tot God wilde zeggen, maar waarvan ik niet wist hoe ik ze moest zeggen. Wat een bevrijdend gevoel gaf mij dit in mijn geest. Dat is de reden dat de apostel Paulus zo graag in onbekende talen sprak. Lees voor jezelf 1 Korinthiërs 14.

5. Het maakt je anders dan anderen
Je wordt deel van een aparte groep van mensen en bent anders dan anderen. Je wordt deel van die groep van 120 mensen die in de opperkamer aan het bidden waren en de Heilige Geest ontvingen. Met andere woorden: je bent deel van de eerste gemeente. Je bent net als hen in je geloof, je doen en je laten.

6. Je zult een getuige zijn van Jezus Christus
Nadat Petrus gedoopt was in de Heilige Geest, was Jezus nog meer echt voor hem dan daarvoor. Want na deze ervaring stond hij op om voor meer dan 3.000 mensen te prediken over Jezus Christus. Terwijl hij voor zijn doop nog had gezegd dat hij Jezus niet kende.

Jezus was voor Petrus vanaf die dag zo echt, dat hij zich voor niets en niemand schaamde. In alle vrijmoedigheid sprak hij over Jezus. Het was de Heilige Geest die dit in Petrus mogelijk maakte, met bewijs van veel wonderen en tekenen. 3.000 mensen bekeerden zich die dag en lieten zich meteen dopen door onderdompeling. Dit was de geboorte van de pinksterkerk.

7. De Heilige Geest wordt de manager in je leven
Dit is wel een van de meest geweldige dingen die er met je gebeurt wanneer je gedoopt wordt in de Heilige Geest. Vanaf het moment dat de eerste christenen deze doop ontvingen, werd hun leven bestuurd, beheerst en gedomineerd door de Heilige Geest. Gods Geest werd de baas in hun leven. Overal spraken zij over Jezus Christus van Nazareth. Soldaten, gevangenissen en zelfs de marteldood konden hen niet stoppen. Door de kracht van de Heilige Geest hebben ze het hele Romeinse Rijk op de kop gezet.

Lieve lezers, wij hebben allemaal de doop in de Heilige Geest nodig. Je hebt Zijn kracht, vrijmoedigheid en leiding nodig. Om deze doop te ontvangen, zul je eerst Jezus tot Heer van je leven moeten maken.

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, ik dank U voor Uw grote liefde en genade. Ik vraag vergeving van mijn zonden en neem U aan als mijn Redder en Verlosser. Dank U dat ik nu Uw kind mag zijn en dat al Uw beloften in Uw Woord ook voor mij zijn. Ik heb Uw bovennatuurlijke kracht, de kracht van de Heilige Geest nodig in mijn leven. Vul mij op dit moment met Uw Geest, zodat ik Uw getuige kan zijn. Geef mij vrijmoedigheid om U te dienen en gebruik mij als een instrument in Uw hand. In Jezus’ naam. Amen!’

Lees ook: ‘Pinksteren is essentieel’

Tags:
Next Post

Nieuw Leven Oktober