De-kracht-van-jouw-woorden

De kracht van jouw woorden

De Bijbel zegt dat Jezus is gekomen om ons leven en overvloed te geven. Bij dit nieuwe leven hoort ook een nieuwe taal. Dit goede leven wil God aan elk mens geven. Leef jij vandaag dat goede leven en spreek jij de goede taal?

‘Ik (Jezus) ben gekomen om leven en overvloed te geven.’ – Johannes 10:10

Woorden zijn zaad
De Bijbel zegt dat het Woord van God het goede zaad is (zie Mattheüs 13:18-23 en Lucas 8:11). Ook onze woorden zijn zaad. Een mens kan woorden als zaad planten in zijn gedachten en in die van anderen. Wij kunnen onszelf omhoog praten en wij kunnen onszelf naar beneden praten.

Veel mensen praten zichzelf en anderen ‘de put in’. Het is belangrijk dat wij de goede taal gebruiken die past bij onze nieuwe natuur, het goddelijke leven. Dat is niet alleen goed voor onszelf, maar ook voor anderen. Het nieuwe leven dat God ons heeft gegeven, is het goede leven. Als je dat goede leven wilt leven, zul je de goede taal moeten leren spreken die daarbij hoort.

Onze belijdenis
De Bijbel zegt dat het christelijk geloof ook een belijdenis is. Het is iets wat je uitspreekt.

‘Als je zegt dat Jezus Christus je Heer is en als je met heel je hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zul je gered worden.’ – Romeinen 10:9

De belijdenis is dat wat je zegt. Je moet dus uitspreken wat je gelooft. Die nieuwe taal gebruik je om jezelf en anderen op te bouwen. We moeten de taal gebruiken die uit de Bijbel komt, want dat is de taal die bij de nieuwe natuur hoort.

Leven en overvloed
Jezus zegt: ‘Ik ben gekomen om jou leven en overvloed te geven.’ Die overvloed hoort bij dat goddelijke leven. Overvloed betekent niet alleen rijkdom, voorspoed, succes enzovoort, maar het gaat om veel meer. Overvloed van vrede, overvloed van rust, overvloed van blijdschap en vreugde, overvloedige overwinning. Deze overvloed hoort allemaal bij dat nieuwe leven in Jezus.

Leven wij in dat goddelijke leven of gebruiken we nog steeds de taal van vroeger? Onze woorden beheersen ons leven. Het zijn je woorden die je denken verraden. Zoals een mens denkt, zo is hij.

‘Als je christen wordt, word je van binnen helemaal nieuw. Je bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.’ – 2 Korinthiërs 5:17

De mensen moeten het aan je kunnen zien en horen dat je een nieuwe schepping bent. Je bent anders geworden; je denkt en praat anders dan vroeger.

Luister niet naar negatieve taal
Als je negatief bent, ga je negatief praten. Als je negatief praat, ga je negatief handelen. Als je naar negatieve taal van anderen luistert, dan ga je negatief denken. Woorden zijn zaad en hebben de macht om jou gevangen te houden. Dat zaad blijft in je gedachten en je gaat negatief denken, praten en handelen.

Op den duur geloof je de leugens van jezelf en van anderen. Dat is de tactiek van satan. Hij wil de mens zover krijgen dat hij uiteindelijk de plaats verlaat waar God hem geplaatst heeft, waardoor hij de geweldige dingen misloopt die God voor hem heeft klaarliggen. Daarom is het zo belangrijk om te weten wie je raadgevers zijn. Met wie praat je en naar wie luister je?

Het waren slechts tien tongen, die ervoor zorgden dat een heel volk van enkele miljoenen mensen het beloofde land niet is binnengegaan. Ze misten wat God voor hen had door te luisteren naar de tien negatieve verspieders (lees Numeri 13).

Gebruik de nieuwe taal
De woorden die wij uitspreken, hebben enorm veel kracht. De Bijbel zegt zelfs dat onze woorden zowel dood als leven kunnen voortbrengen.

‘Op de tong liggen zowel dood als leven: wie aan een van beide de voorkeur geeft, zal de vruchten daarvan plukken.’ – Spreuken 18:21

Daarom is het zo belangrijk om geloofstaal te spreken. Vul jezelf met het Woord van God. Ga de woorden uitspreken die God zegt in de Bijbel. Spreek ze uit totdat ze een deel van je worden. Dan zijn je woorden en gedachten in lijn met Gods Woord.

  • We waren gevangen, maar Jezus heeft ons vrijgemaakt (zie Romeinen 6).
  • We waren vervloekt, maar Jezus heeft de vloek gedragen (zie Galaten 3).
  • We waren ziek, maar Jezus heeft onze ziekten gedragen (zie Jesaja 53).
  • Met Jezus zijn wij méér dan overwinnaars (zie Romeinen 8).

Leef het goede leven en spreek de taal die daarbij hoort. Wanneer je dat doet, praat je jezelf omhoog.

Ontvang vandaag het goede leven
Heb jij Jezus al aangenomen in je hart? Ben jij al een nieuwe schepping? Neem Jezus aan als je Redder. Hij zal jou aannemen als Zijn kind. Je ontvangt dan een nieuwe natuur, waar een taal bij hoort die vrede en overwinning brengt, rust en blijdschap geeft.

Gebed
Bid met mij mee

‘Here God, ik ben U dankbaar dat Jezus is gekomen om mij leven en overvloed te geven. Ik vraag vergeving voor alles wat ik verkeerd heb gedaan en neem Jezus aan als mijn Redder. Ik wil het goede leven leiden en de goede taal spreken die daarbij hoort. Help mij om niet te luisteren naar negatieve taal en zelf positieve taal te spreken. Ik ontvang nu Uw vrede, overwinning, rust en blijdschap. Ik dank U dat U mij zult helpen. In Jezus’ naam. Amen.’

Lees ook: ‘Het goede leven’

Tags: