NL0220---De-kunst-van-vergeten

De kunst van vergeten

Wij mensen hebben wel eens moeite om dingen te onthouden. Daarom hebben we zo veel hulpmiddelen, zoals agenda’s, memo’s, plakbriefjes, prikborden enz. Onthouden is dus een hele kunst. Maar daartegenover staat een andere kunst: de kunst van het vergeten. 

‘Ik zal hun overtredingen vergeven en niet meer aan hun zonden denken.’ – Hebreeën 8:12

God vergeet onze zonden
Vergeten wordt vaak als een zwakheid gezien. Maar één van Gods karaktereigenschappen is dat Hij kan vergeten. ‘Maar God is God; Hij vergeet niet!’ zeg je misschien. Het is een toppunt van almacht dat de levende God, de Schepper van hemel en aarde, die álles weet, in staat is om een deel van Zijn geheugen buiten werking te stellen.

Waarom? Wanneer doet God dit? De Bijbel leert ons dat als een mens spijt heeft van zijn zonden en fouten, en met een oprecht hart tot God gaat en om vergeving vraagt, God niet alleen de zonden uit Zijn boeken zal wissen, maar ook uit Zijn geheugen.

Wat voor slechts jij ook in jouw leven hebt gedaan, en waar jij nu ook bent: God is in staat om jou te vergeven en jouw zonden te vergeten. Dit is een heel bijzondere eigenschap. God is niet als de mens. De mens zegt vaak: ‘Ja, ik zal je vergeven, maar vergeten doe ik nooit!’

Deze eigenschap van God om de zonden te vergeten, moeten we ook leren toepassen in ons eigen leven. Vergeten doet je goed. Je bent gelukkiger en je vindt rust in je hart.

Teleurstellingen in het leven
Elk mens heeft te maken met teleurstellingen in het leven. Er komt een moment in ieders leven dat je onrecht wordt aangedaan. Men spreekt slecht over je; men zal je misschien bedriegen, beledigen of kwetsen. Veel mensen, ook christenen, houden deze vervelende gebeurtenissen levend.

Ze halen steeds weer oude koeien uit de sloot. De negatieve ervaringen blijven in hun hart zitten, waardoor ze iedere keer naar boven komen. Het doet jou geen goed, en ook de mensen om je heen niet. Leer vandaag te doen wat God doet. Ga de kunst van vergeten toepassen. Zeg, zoals God zegt: ‘Ik zal niet meer aan hun zonden denken.’

Het koesteren van ontevredenheid
Als je de nare ervaringen in je hart blijft koesteren en negatieve gedachten blijft voeden, dan krijgen ze controle over je hart en leven. Je bent niet meer blij en gelukkig. Zonder dat je het zelf doorhebt, word je steeds norser, cynischer, negatiever en onvriendelijker.

Op een onverwacht moment komen al die vervelende ervaringen naar boven. Het begint allemaal met een zaadje van ontevredenheid. Door dat te koesteren en in leven te houden, is er een enorme bitterheid gekomen.

Tegen de mensen met bitterheid in hun hart wil ik zeggen: Laat God jou vandaag genezen. Stop ermee al die vervelende dingen in je hart vast te houden. Word gelukkig door te vergeven en te vergeten. Doe precies wat God zegt in Zijn Woord. Laat deze zware last in je leven los. Jezus zegt:

‘Spreek geen oordeel uit, dan zal er over jou ook geen oordeel uitgesproken worden. Veroordeel niemand, dan zul jij ook niet veroordeeld worden. Vergeef en je zult vergeven worden.’ – Lucas 6:37

Als jij gaat vergeten, gaan de mensen om jou heen ook vergeten. Dat is het effect van vergeven en vergeten.

Een nieuwe schepping
Sommige mensen moeten ook hun oude leven gaan vergeten. De duivel, de aanklager, zal proberen jou te blijven herinneren aan jouw fouten uit het verleden. Maar we moeten gaan begrijpen dat Jezus Christus voor onze fouten is gestorven. Voor ál onze zonden, ook die van lang geleden, is betaald aan het kruis. God zegt:

‘Ik ben het die ter wille van Mijzelf jouw zonden wegdoe en er nooit meer aan zal denken.’ – Jesaja 43:25

God heeft alles uitgewist uit Zijn boeken, maar ook uit Zijn geheugen. Ook wij moeten de zonden uitwissen uit ons geheugen. We moeten alle vervelende dingen die gebeurd zijn, vergeten.

‘Als je christen wordt, word je van binnen helemaal nieuw. Je bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.’ – 2 Korinthiërs 5:17

Ga vergeven en vergeten!
Misschien heb je een vervelende scheiding meegemaakt in je huwelijk. Of een nare gebeurtenis in je jeugd. Als je steeds blijft denken aan alle narigheid, dan leg je dit ook op je kinderen. Zij groeien dan op met bitterheid. Ga het vergeven en vergeten! Wij hebben een God die zonden vergeeft, maar ook vergeet.

Misschien was je vroeger blij en gelukkig. Maar door bepaalde gebeurtenissen ben je teleurgesteld geraakt. Je bent je blijdschap en vrede in je hart kwijtgeraakt. Blijf niet zitten in je teleurstelling, zelfmedelijden en bitterheid. Ga terug naar God, je hemelse Vader. Hij staat met open armen klaar om jou in Zijn armen te sluiten. Laat je vandaag vullen met Gods liefde, rust en blijdschap.

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, ik voel mij gekwetst door gebeurtenissen uit het verleden. Het doet nog steeds pijn. Maar vandaag kies ik ervoor om deze last los te laten. Neem al mijn pijn en verdriet, boosheid en bitterheid weg. Ik vergeef iedereen die mij iets heeft aangedaan. Ook wil ik het verleden loslaten en vergeten. Ik vraag vergeving voor al mijn fouten. Dank U dat U mij vergeeft en niet meer aan mijn zonden denkt. Vul mij met Uw liefde, rust en blijdschap. In Jezus’ naam bid ik dit. Amen!’

Lees ook: ‘Vergeving: vrede sluiten met het verleden’

Tags:
Vorig artikel

Maasbach Musicals

Volgend artikel

NEWGEN MESSAGE: Jeconia Maasbach