Boodschap - De liefde van een vader

De liefde van een vader

Een liefhebbende vader in Armenië
Op 7 december 1988 werd de wereld opgeschrikt door een verwoestende aardbeving in Armenië. Er vielen minstens 25.000 doden en meer dan 500.000 mensen raakten dakloos. Vlak na de aardbeving rende een vader in een klein dorpje naar de school van zijn zoontje Armand.

Hij zag dat het gebouwtje volledig was ingestort. Hoewel er geen enkel teken van leven te bespeuren was, begon hij zich wanhopig een weg te banen door alle puin. Andere ouders stonden huilend toe te kijken, maar staken geen hand uit om te helpen.

Weer anderen zeiden dat hij beter naar huis kon gaan, omdat er toch niemand meer in leven was. Maar de liefhebbende vader antwoordde: ‘Ik heb mijn zoon beloofd dat ik er altijd voor hem zou zijn als hij me nodig heeft. Ik moet doorgaan met puinruimen!’

Moedig werkte de trouwe en liefdevolle vader in zijn eentje uur na uur door. 8 uur, 12… 24… 36… Plotseling, in het 38e uur hoorde hij stemmen! ‘Armand!’, riep de vader.

Een kinderstem antwoordde: ‘Papa, ik ben het: Armand! Ik heb de andere kinderen verteld dat ze zich geen zorgen hoefden te maken. Als u nog leefde, zou u zeker komen om mij te redden. En wanneer u mij zou redden, zouden ook zij gered zijn. U heeft mij namelijk beloofd dat u er altijd voor mij zou zijn als ik u nodig heb.’

Enkele seconden later hielp de vader niet alleen zijn zoon uit het puin, maar ook 13 andere bange, hongerige en dorstige klasgenootjes. Eindelijk vrij! Toen alle omstanders en ouders de vader bejubelden als held, was zijn antwoord: ‘Ik had mijn zoon beloofd dat ik er altijd voor hem zou zijn als hij mij nodig heeft.’

De liefde van de hemelse Vader
Weet jij dat jouw hemelse Vader ook heel veel van jou houdt? Hij heeft er alles aan gedaan om jou te redden. Volgens de Bijbel zijn het onze zonden die ons voor altijd scheiden van God.

‘Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.’ – Romeinen 3:23

‘De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.’ – Romeinen 6:23

Maar de Bijbel zegt:

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

Hij biedt jou de vrije gift aan van het eeuwige leven door Jezus Christus. Je kunt namelijk jezelf niet redden.

‘Door jouw geloof in Hem ben je gered en dat komt door Zijn genade. Dat is niet jouw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben.’ – Efeziërs 2:8-9

Zoals de vader alles deed om na de aardbeving zijn zoontje te redden, zo heeft jouw liefhebbende hemelse Vader een weg gebaand om jou te redden uit jouw verloren toestand.

‘God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.’ – Romeinen 5:8

Gods Zoon, Jezus Christus, stierf in jouw plaats aan het kruis. Hij nam daar al jouw zonden op Zich.

‘Ook Christus heeft, als een onschuldige voor schuldigen, geleden voor onze zonden, voor eens en altijd, om ons bij God terug te brengen. Hij is lichamelijk gestorven, maar is weer levend gemaakt door de Geest.’ – 1 Petrus 3:18

Je hebt Jezus Christus nodig om gered te worden en eeuwig leven te ontvangen. De Bijbel zegt:

‘Er is bij niemand anders redding te vinden, Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden.’ – Handelingen 4:12

Op een wonderlijke manier stond Jezus op uit de dood. Daarmee bewijst Hij dat Hij voor altijd de macht over de zonde en de dood heeft.

Jij kan vandaag ervaren wat het betekent om gered te worden uit een hopeloze situatie. Dit is mogelijk door de grote liefde van de hemelse Vader. Het enige wat jij hoeft te doen, is Jezus Christus in jouw hart en leven toelaten en Hem aannemen als jouw Redder en Verlosser.

Zeg maar heel eenvoudig:
Vader in de hemel, ik kom tot U in Jezus’ naam. Ik vraag U om vergeving voor al mijn zonden. Neem mij aan als Uw kind. Ik wil U aannemen als mijn Redder en Verlosser. Dank U wel voor dit prachtige en nieuwe begin in mijn leven. Ik geloof het met heel mijn hart. In Jezus’ naam. Amen!

Door dit in geloof te doen, kom je in een vergeven, liefdevolle relatie met God als jouw Vader, met het eeuwige leven als jouw welkomstcadeau in Zijn familie!

Tags:
Next Post

Vaders Liefdesbrief