Studie - De lifestyle van een christen

De lifestyle van een christen

Voordat jij christen werd, was jij waarschijnlijk gewend jezelf bij de nederlagen van het leven neer te leggen. Denk hierbij aan tegenvallers, ziekte en tegenspoed. Maar nadat jij Jezus leerde kennen, werd jij opnieuw geboren. Jij weet nu dat jij meer dan overwinnaar bent. Maar het zal jou niet in een paar weken lukken om al deze dingen in geloof te overwinnen. Jij moet leren om te leven als een christen. Hier volgen een paar punten die jou daarbij zullen helpen.

1. Lees elke dag in de Bijbel
De meeste mensen eten minstens drie keer per dag (omdat dat goed is voor het lichaam). Maar hun geest eet maar één keer per week: alleen op zondag als ze naar de kerk gaan. En dan vragen ze zich verbaasd af waarom dingen niet lukken. De Bijbel zegt:

Houd het volk deze wetten steeds voor en denk er zelf dag en nacht over na, zodat u zeker weet dat u ze volledig naleeft. Want alleen dan zult u slagen.– Jozua 1:8

In het Woord van God kan jij Gods wil voor jouw leven vinden. God spreekt persoonlijk door Zijn Woord tot jou. Geloof komt alleen door naar het Woord van God te luisteren.

Ga jouw Bijbel lezen en begin dan bij het Nieuwe Testament, bij de vier Evangeliën, bijvoorbeeld het Evangelie van Johannes. Lees daarna Handelingen, Romeinen enz. Koop geloofsopbouwende boeken, cd’s en dvd’s. Lees, luister en vul jezelf met het Woord.

2. Zet Jezus op de eerste plaats in je leven
Veel mensen denken op deze manier: als ik op een gegeven moment eens tijd heb, nadat ik alles geregeld heb, dan ga ik naar de kerk en ben ik beschikbaar voor de dingen van God. Maar je moet het juist andersom aanpakken. Zet Jezus op de eerste plaats, vóór alle andere dingen. Dan zal God ervoor zorgen dat je alles krijgt wat jij nodig hebt. Jezus op de eerste plaats zetten houdt in dat we meer van God houden dan van alle mensen, hoe dierbaar ze ons ook zijn, en meer dan van de dingen van ons eigen leven.

God neemt ons niet onze vrije wil af. We blijven onze eigen wil houden. Maar als onze wil niet gelijk is aan die van God, moeten we besluiten onze mening op te geven, de wil van God van harte aannemen en die uitvoeren. Ook dit is Jezus op de eerste plaats zetten in ons leven.

Als jij Jezus op de eerste plaats zet, geeft Hij jou de man/vrouw van jouw dromen, kinderen zoals jij die wenst, enz. David zegt:

Verheug je in de HERE , dan zal Hij jou geven wat je nodig hebt en waar je naar verlangt.’ – Psalm 37:4

3. Bezoek de gemeente trouw
We moeten de diensten in onze gemeente niet overslaan, want de Bijbel zegt:

Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor de Here Jezus terugkomt.’ – Hebreeën 10:25

De Kerk is niet een gebouw of instituut, maar de groep van mensen die opnieuw geboren zijn. Jezus is het Hoofd van de Kerk, die ‘Het Lichaam van Christus’ wordt genoemd. Iedere wederom geboren christen is een lid van het Lichaam van Christus. De een is het oog, de ander is de hiel, weer een ander is het oor, enz.

We komen bij elkaar om God te aanbidden, het Woord van God te horen, met elkaar om te gaan, ons gezin de wegen van de Heer te leren en om God te dienen met het talent dat we van Hem hebben gekregen (muziek, kinderwerk, mensen bemoedigen enz.). Bied jezelf aan om deel te hebben in de gemeente.

4. Getuig van Jezus
Jij bent geroepen om een getuige te zijn van Jezus Christus, onze Heer. Dit is de meest geweldige en bevoorrechte taak die we ons kunnen wensen. Wanneer je met heel je hart van iemand houdt, dan kun je niet stoppen om over die persoon te praten met iedereen die je tegenkomt.

Op dezelfde manier moeten wij getuigen van onze liefde voor God. Jezus Zelf heeft ons deze opdracht gegeven:

Trek de wereld in, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij.’ – Marcus 16:15

We moeten mensen vertellen over Gods liefde voor hen, over de dood en opstanding van Jezus en dat er daardoor redding mogelijk is voor alle mensen.

De Bijbel zegt dat we moeten getuigen aan de hele schepping. Dus aan alle mensen; mannen, vrouwen en kinderen. Wij dragen deze verantwoordelijkheid. Omdat iemand ons een keer verteld heeft over Jezus, geloven we nu zelf  in Jezus en kennen we Hem als onze Redder en Heer.

Maar er zijn nog ontzettend veel mensen die de liefde van God niet kennen, als er niemand is die het hun vertelt. De wereld is verloren, vol problemen, ziekte, jeugd zonder hoop, enz. Maar wij hebben de oplossing: JEZUS CHRISTUS. Halleluja!

5. Wandel altijd in de liefde
Jezus zei:

Dit is een nieuwe opdracht die Ik jullie geef: heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor jullie heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn.’ – Johannes 13:34-35

Echt christen-zijn houdt in dat we elkaar echt liefhebben. We moeten niet alleen het evangelie prediken door Bijbelverzen, maar ook door daden.

In liefde wandelen betekent dat je verloren mensen bij Jezus brengt en voor zieken bidt. Wandelen in de liefde is eten geven aan wie honger heeft, mensen helpen die ergens mee zitten en hen, zo mogelijk, financieel steunen. In de liefde wandelen betekent dat we andermans ‘voeten wassen’ en hen dienen.


In de liefde wandelen is vergeven. Ons gebed en geloof functioneren alleen als we vergeven. Wanneer we in de liefde wandelen, wijzen we niet naar de fouten van anderen, leveren we geen kritiek op anderen, roddelen en oordelen we niet. In liefde wandelen betekent de overtredingen, ongerechtigheden en fouten van anderen bedekken.

We moeten goede en opbouwende woorden spreken. In liefde wandelen is niet meedoen met ruzies en gekibbel. Paulus zegt:

‘De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots, zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd, zij neemt niemand iets kwalijk.’ – 1 Korinthiërs 13:4-5

Wij hebben allemaal het vermogen om zelfs onze grootste vijanden lief te hebben. Het lukt ons echter niet in eigen kracht, maar wel in de kracht van Zijn liefde, die Hij in ons heeft uitgestort. Wij moeten het in praktijk brengen en ons in de liefde oefenen. In liefde wandelen is succes brengen in jouw leven en in dat van anderen.

Tags:
Next Post

Ben je van plan om op te geven?