De mensen die God gebruikt! DEEL 1

Veel christenen staan in vuur en vlam voor Jezus en hebben het verlangen om door God gebruikt te worden. De vraag is: wie gebruikt God? En hoe kan God jou gebruiken? Ben jij bereid om aan Gods voorwaarden te voldoen en de prijs voor het evangelie te betalen?

Er is een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om door God gebruikt te worden in het werk van het evangelie.

1. Je moet een openbaring krijgen dat de mens totaal verloren is in zonde en misdaad

Je moet een besef krijgen dat er niets goeds in de mens zit. Alleen dan krijg je inzicht in de staat van het hart van de mens. Zolang je denkt dat er nog één sprankje goddelijk leven of goedheid in de mens zit, bereik je niets in het werk van het evangelie.

Dat zou namelijk betekenen dat je niet opnieuw geboren hoeft te worden, want je kunt dat kleine vonkje aanblazen. Maar zo werkt het niet. Jezus heeft Zelf gezegd:

‘Wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken.’
– Johannes 3:3

Alleen de wedergeboorte kan ons tot kinderen van God maken. Als je niet opnieuw geboren wordt, ben je voor God dood, verloren en onbruikbaar. Zonder de wedergeboorte is er geen enkele hoop op eeuwig leven. De mens is dus een totaal verloren schepping.

2. Je moet een openbaring krijgen dat het reddingsplan van God aan alle eisen voldoet om de mens te redden

God is de enige hoop op redding. Hij voorzag 2.000 jaar geleden in het geneesmiddel tegen de zonde door Zijn Zoon, Jezus Christus, te sturen naar deze wereld om te sterven aan het kruis op Golgotha en te betalen voor de zonden van de mens. Als je weet dat de mens totaal verloren is en voor eeuwig naar de ondergang gaat, en jij hebt het enige reddingsmiddel, dan heb je heel goed nieuws.

Je zult dan ook nooit meer een ander middel aanprijzen. Je kan met zekerheid, blijdschap, overwinning en vrijmoedigheid in je hart getuigen van wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Want je weet in je hart: het geneesmiddel werkt voor een ieder die gelooft. Door het evangelie van Jezus Christus kan zelfs de diepst gezonken zondaar gered worden voor de eeuwigheid. Paulus zegt:

‘Ik schaam mij niet voor dit goede nieuws. Het is immers door de kracht van God het middel waardoor mensen die het geloven, gered worden.’ – Romeinen 1:16

3. Je moet een leven hebben dat volkomen is toegewijd en overgegeven aan dit doel

Paulus zegt:

‘Eén ding weet ik zeker – en daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt – ik snel recht op mijn doel af, ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaarligt, nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft.’ – Filippenzen 3:14

Paulus had maar één ding voor ogen, namelijk: succesvol zijn in het winnen van zielen. Daarvoor zette hij werkelijk alles in zijn leven opzij. Waarom is de Johan Maasbach Wereldzending zo succesvol in het zielenwinnen? Omdat wij één doel hebben, en dat is:

‘Het grootste aantal mensen bereiken met het evangelie van Jezus Christus, in de kortst mogelijke tijd, met de beste middelen die ons ter beschikking staan.’

Daarvoor zetten wij alles opzij. Onze doelstelling is al 70 jaar onveranderd gebleven.

Na zijn ontmoeting met Jezus op weg naar Damascus, werd Paulus een man met één doel en één interesse. Datzelfde heb je in de politiek, de showbusiness, de sportwereld, de filmwereld, de zakenwereld enz. Men is er totaal op gefocust om dat ene doel te bereiken. Alleen zij die hun oog op dat ene doel hebben, zullen succesvol zijn.

Ben jij bereid om de prijs daarvoor te betalen? Ben jij bereid om je helemaal voor dat ene doel over te geven en alles op te geven?

4. Je moet een leven hebben waarin alle obstakels verwijderd zijn

‘Als mijn motieven onzuiver waren geweest, zou de Here echt niet hebben geluisterd.’
– Psalm 66:18

Evangelie | We moeten bereid zijn af te rekenen met alle zonden.Als je niet afrekent met alle zonden en onzuivere motieven in je leven, zal God niet eens naar je luisteren als je tot Hem spreekt. Onzuivere motieven zijn een groot obstakel om door God gebruikt te worden. God kent het hart en onze motieven. Elke keer probeer je vooruit te komen, maar steeds word je weer door een of andere zonde, afgod of slechte gewoonte naar beneden getrokken. Zonde is een vermoeiende en slopende bezigheid. We moeten bereid zijn af te rekenen met alle zonden en onzuivere motieven.

5. Je moet een leven hebben dat God volkomen ter beschikking staat

Alleen als de klei zich in volkomen overgave overgeeft in de handen van de pottenbakker, kan de pottenbakker van die klei maken wat hij wil. Als God ons leven wil gebruiken, dan zal ons leven voor 100 procent in de handen van de Pottenbakker overgegeven moeten zijn. We moeten bereid zijn te bidden: ‘Heer, laat niet mijn wil, maar Uw wil gebeuren in mijn leven.’

6. Je moet een leven leiden van overwinnend gebed

Overwinnend gebed is een belangrijke voorwaarde om een succesvolle zielenwinner te worden. De waarheid is helaas dat veel christenen weinig of zelfs nooit bidden. Jakob worstelde de hele nacht met God en zei:

‘Ik laat U niet los, voordat U mij hebt gezegend.’ – Genesis 32:26

Velen hebben dit nog nooit in hun leven gedaan en weten daarom niet wat het overwinnend gebed is. Jezus wist ook wat overwinnend bidden is. Hij was nachten lang in het gebed met Zijn Vader, waar Hij Zijn hele hart bij Zijn Vader uitstortte.

7. Je moet een leven hebben dat vervuld is met het Woord van God

Als je geestelijk sterk wilt zijn, zul je elke dag moeten eten van het levende brood, ofwel Gods Woord. God heeft een machtig wapen gegeven om te overwinnen in de geestelijke strijd: het Woord van God. Daarom is het nodig om de Bijbel te kennen en steeds weer opnieuw te lezen. Lees het totdat het Woord één met je wordt, zoals een zwaard in de hand van een krijger.

8. Je moet een bediening hebben met een boodschap van goed nieuws voor de verloren gaande wereld

Als wij uitgaan om het evangelie te brengen, moet onze boodschap altijd zijn:

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ Johannes 3:16

We hebben goed nieuws: God houdt van de mensen! Deze boodschap moet uit je sprankelen; het vuur moet branden in je binnenste.

9. Je moet een bediening hebben onder de zalving van de Heilige Geest

Je moet vol zijn van de Heilige Geest en in vuur en vlam voor Jezus staan, zodat je onder de zalving van de Heilige Geest dat goede nieuws zult spreken. Zonder de zalving van de Heilige Geest kun je niet succesvol zijn in het werk van evangelisatie. Opleiding, training en scholing zijn belangrijk, maar kunnen niet de plaats van de Heilige Geest innemen. Daarom zei Jezus:

‘Wacht eerst op wat de Vader beloofd heeft … Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’
– Handelingen 1:4, 8

10. Je moet een bediening hebben van geloof

Geloof dat elke keer als je uitgaat om van het goede nieuws te getuigen, God door jou heen zielen tot Zich zal trekken en zal winnen. Het is het werk van de Heilige Geest die binnen in jou is om te overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid. Zijn liefde door jou heen zal de mensen trekken naar het kruis van Golgotha, waar zij een openbaring zullen krijgen van Gods grote liefde voor hen, dat Hij Zijn enige Zoon gaf.

Evangelie | Gods liefde door jou heen zal de mensen trekken naar het kruis van Golgotha.

Lees ook: ‘De mensen die God gebruikt DEEL 2’

Tags:
Next Post

Getuigen van Jezus: Andrew Murray DEEL 1