De-mensen-die-God-gebruikt

De mensen die God gebruikt! DEEL 2

Veel christenen staan in vuur en vlam voor Jezus en hebben het verlangen om door God gebruikt te worden. Maar ben jij bereid om aan Gods voorwaarden te voldoen en de prijs daarvoor te betalen?

De wereld is vandaag zo religieus geworden en de kerk zo werelds, dat de scheidslijn helemaal is vervaagd. De kerk die eens in vuur en vlam voor Jezus stond, en zeker in evangelische en pinksterkringen, is vandaag een groot sociaal netwerk geworden. Daarover heeft God al lang geleden het woord ‘Ikabod’ uitgesproken, ofwel: ‘de heerlijkheid van God is verdwenen’. Ik durf vandaag te zeggen dat in veel kerken, ook in Nederland, de heerlijkheid van God is verdwenen.

Veel mensen binnen de kerk hebben het idee dat wij, christenen, met de wereld en wereldse dingen moeten samengaan om levens te beïnvloeden en tot bekering te brengen. Maar de Kerk van Jezus Christus die in vuur en vlam voor Jezus staat, moet niet samengaan met de wereld; er moet juist een duidelijke scheidslijn zijn.

Zielenwinnaars zijn zij die zich hebben afgescheiden van de mensenmassa, die wandelen op het smalle pad en die zich in Gods liefde uitstrekken om de hand vast te grijpen van degenen die ten onder gaan, om hen te redden. Met andere woorden: de enige manier om mensen voor Jezus te winnen, is door zelf anders te zijn. Door de aantrekkingskracht van Gods liefde binnen in je, willen de mensen ook hebben wat jij hebt.

Gescheiden leven
We moeten gescheiden leven van de wereld die niet naar de wil van God leeft. De wereld verwacht dit ook van ons als christenen. Zij weten dat zij naar andere maatstaven leven. Zij zien christenen als heilige mensen, die rein en heilig wandelen naar de wil en het Woord van God. Als je met hun zondige praktijken meedoet, lachen ze je uit en hebben geen respect voor je. Want je bent niet beter dan zij.

God brengt scheiding
Alleen als iets van elkaar scheidt, kun je een grens trekken. En alleen als je een grens trekt, kun je het verschil zien tussen het een en het ander. De toestand van de kerk van vandaag is dat er geen enkel verschil zichtbaar is met de wereld.

Hoe kan de wereld zien dat jij een christen bent, als jij je net als de wereld gedraagt? Hoe kan dat verschil gezien worden als alles maar één moet blijven? Om dat verschil te laten zien, brengt God scheiding aan tussen alles wat wél en niet van Hem is.

Bijbelse voorbeelden
Abraham scheidde zich helemaal af toen God hem opdroeg om zijn vaderland te verlaten. Hij moest alles achterlaten: land, akker, huis en haard, familie, en naar een land gaan dat God hem zou geven.

‘Abraham vertrouwde op God. Toen God hem zei dat hij zijn vaderland moest verlaten en naar een land moest gaan dat God hem zou geven, gehoorzaamde hij. Maar hij wist niet eens waar hij naar toeging.’ – Hebreeën 11:8

Mozes scheidde zich helemaal af.

‘Omdat Mozes op God vertrouwde, wilde hij, toen hij volwassen was geworden, niet voor een zoon van de dochter van de farao worden aangezien. Hij wilde liever met het volk van God slecht behandeld worden dan tijdelijk genieten van de zonde.’ – Hebreeën 11:24-25

Het volk van Israël leefde als het volk van de levende God compleet afgescheiden van alle andere volken op aarde. Toen die scheidslijn op een gegeven moment, door het sluiten van gemengde huwelijken, helemaal vervaagd was, bracht God weer heel duidelijk scheiding aan. Je leest hierover in Ezra 9 en 10 en Nehemia 13.

Hierbij ging God niet zacht te werk. Het aanbrengen van die scheidingslijn ging gepaard met veel pijn en verdriet. Er komt een moment dat God ingrijpt en ook scheiding zal aanbrengen in de wereld waarin wij vandaag leven, waar alles maar kan en mag. De Bijbel waarschuwt ons:

‘Verbind je niet met mensen die niet van de Here houden. Wat hebben recht en slecht met elkaar te maken? Of licht en donker? Wat voor overeenkomst is er tussen Christus en de duivel? En wat voor gemeenschappelijks heeft een gelovige met iemand die niets van Christus wil weten? Wat voor eenheid kan er bestaan tussen Gods tempel en die van de valse goden? Ja, wij zijn de tempel van de levende God, die heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en bij hen zijn. Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg, keer jullie van hen af en raak het onreine niet aan. Dan zal Ik jullie aannemen,
Ik zal jullie Vader zijn en jullie zullen Mijn zonen en dochters zijn,’ zegt de Here.’

– 2 Korinthiërs 6:14-18

Onze houding tegenover de wereld
Als christenen zijn we wel in de wereld, maar niet van de wereld. Jezus zegt:

‘Als de mensen jullie haten, vergeet dan niet dat zij Mij al eerder hebben gehaat. De mensen zouden alleen van jullie houden als jullie bij de wereld hoorden. Maar nu dat niet zo is, haten zij jullie. Dat doen zij omdat Ik jullie van hen heb weggeroepen … De mensen zullen jullie vervolgen omdat jullie bij Mij horen … Daardoor wordt werkelijkheid wat er in hun wet staat: ‘Zij hebben mij zonder reden gehaat.’’ – Johannes 15:18-19, 21, 25

Omdat je jezelf hebt afgescheiden om de weg van de Heer te gaan en niet meer met hen mee te doen, haat de wereld je. Dezelfde bron die tegen Jezus was, is ook tegen jou. Het bewijs van het gescheiden leven dat jij leeft, ligt niet in de eerste plaats in de acties die je onderneemt, maar in de houding van je hart.

‘Houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft, want als je van de wereld houdt, blijkt daaruit dat je de liefde van de Vader hebt afgewezen.’ – 2 Johannes 2:15

De vraag is: houd je nog van de dingen van de wereld? Zo ja, dan ben je dubbelhartig, ofwel: je hebt nog geen duidelijke scheidslijn in je hart aangebracht.

‘Bedriegers, weet je niet dat als je vriendschap met de wereld sluit, dit betekent dat je een vijand van God bent? Wie voor de wereld kiest, maakt zichzelf tot vijand van God. Er staat niet voor niets in de Boeken: ‘God wil de geest die Hij in ons liet wonen, helemaal voor Zich alleen hebben.’’ – Jakobus 4:4-5

Als je voor de wereld kiest, maak je jezelf een vijand van God. Wil je liever een vriend van God zijn of een vriend van de wereld? Je kunt niet uit twee bekers drinken; je kunt geen twee heren dienen. Onthoud: de mens kiest altijd het pad dat past bij de verborgen gedachten van het hart. God kent het hart en aan de vrucht kent men de boom.

Tags: