De-mensen-die-God-gebruikt

De mensen die God gebruikt! DEEL 3

Veel christenen staan in vuur en vlam voor Jezus en hebben het verlangen om door God gebruikt te worden. Maar ben jij bereid om aan Gods voorwaarden te voldoen en de prijs daarvoor te betalen? Wat zal er in je leven gebeuren als je deze keuze maakt?

Het geheim van een afgescheiden leven
Het geheim ligt in de explosieve kracht van een nieuwe liefde in je leven, Jezus Christus. Dit kan alleen als je hebt afgerekend met de oude liefde, door die op het altaar te leggen en te laten sterven. Deze afscheiding brengt vaak veel pijn en verdriet met zich mee, maar het is het allemaal waard. Deze nieuwe liefde geeft je zo veel meer dan die oude liefde je ooit kan geven. De gehoorzaamheid aan de weg van de Heer brengt je veel zegen en maakt dat je veel vrucht draagt.

Kind of leerling?
Veel christenen hebben Jezus wel aangenomen als hun Redder, maar hebben Hem niet tot Heer en Meester over hun leven gemaakt. Ze zijn wel Zijn kind, maar niet Zijn discipel, leerling en volgeling. Jezus heeft enkele voorwaarden gesteld wie Hij als Zijn volgeling aanneemt. Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan kun je Zijn discipel niet zijn.

‘Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van Mij, is Mij niet waard. En wie meer van zijn zoon of dochter houdt dan van Mij, is Mij niet waard.’ – Mattheüs 10:37

God eerst 
Discipelschap kan omschreven worden in twee woorden: God eerst. Staat God echt op nummer één in jouw leven? Jezus zegt:

‘Daarom kun je, als je geen afstand kunt doen van al jouw bezit, nooit Mijn leerling worden.’ – Lucas 14:33

Met ‘afstand doen’ bedoelt Jezus niet wegdoen uit je leven. Het gebeurt maar heel af en toe dat God werkelijk van je vraagt om iets weg te doen uit je leven waarvan jij al afstand hebt genomen in je hart. Als je afstand van iets doet, betekent het dat je afziet van alle rechten die daaraan verbonden zijn. Daarmee zeg je: ‘Niets van wat ik ben en ooit zal zijn, niets van wat ik bezit en ooit zal bezitten, is van mij. Het is allemaal van God.’

Hij staat toe dat wij als een goede rentmeester gebruik mogen maken van alles wat Hij ons gegeven heeft. Als God plotseling ergens in je leven aanspraak op maakt en zegt: ‘Geef Mij je Isaak’, dan is het belangrijk dat je, zoals Abraham, meteen gehoorzaam bent en het op het altaar legt. Stel daarom nooit je hart op de dingen van deze wereld, en zelfs niet op de zegeningen die God geeft. Doe er afstand van en stel de Here op de eerste plaats in je leven.

Wat vraagt God van ons om in gehoorzaamheid
op het altaar te leggen?

1. Jezelf
Dit betekent: je ‘eigen ik’, je hart. Het hart is het kostbaarste bezit. Niets kan de plaats van het hart innemen. Onze hemelse Bruidegom, Jezus Christus, wil jouw hart. Als je Zijn volgeling en discipel wilt zijn, is het belangrijk dat jij van alles in jouw hart afstand doet.

2. Je geliefden
Als je eerst jezelf op het altaar hebt gelegd, volgen daarna je geliefden, de mensen van wie je houdt. Je man, vrouw, zoon, dochter, vader, moeder, broer, zus, vriend, vriendin, collega, opa, oma enz. Het betekent dat je niet tussen God en je geliefden in staat, als God wil dat je afstand van hen doet.

3. Je talenten en gaven
Onze talenten en gaven zijn ons nooit door God gegeven om voor onszelf te gebruiken, maar om te investeren in Gods Koninkrijk, in Zijn werk en Zijn Kerk, tot Zijn eer, glorie en heerlijkheid. Hoe gebruik jij jouw talenten en gaven die je van God gekregen hebt? Voor jezelf, voor de wereld of voor God?

4. Je tijd
Het is een grote verantwoordelijkheid om je tijd goed te besteden. Je hebt namelijk maar één leven te geven en de klok tikt door. Gebruik jij je tijd alleen voor je eigen doelen, verlangens en dromen? Of investeer jij je tijd ook in Gods Koninkrijk?

5. Je geld
Dit betekent niet alleen je tienden. Omdat alles wat je bent en hebt, van God is, mag Hij daarover beschikken waar en wanneer Hij maar wil. We mogen zorg dragen en goede rentmeesters zijn over alles wat Hij ons heeft toevertrouwd. Spendeer jij al je geld aan je eigen dingen, of investeer je ook in het Koninkrijk van God? Het gaat er niet om hoeveel jij van jouw geld aan God geeft, maar hoeveel jij van Gods geld voor jezelf houdt.

6. Je toekomst
Dit betekent al je dromen, plannen en ambities. Leg je toekomst helemaal in Gods handen. Laat Hem jou leiding en richting geven. Gods wil en weg moeten jouw wil en weg worden. Laat Jezus niet alleen je Redder en Verlosser zijn, maar ook je Heer en Meester. Verander vandaag je prioriteiten: God eerst.

Gebed
Bid met mij mee

Gebed om door God gebruikt te worden
‘Here God, ik sta in vuur en vlam voor Jezus en wil door U gebruikt worden. Laat nu ook Uw Geest door mij heen werken, zodat we dezelfde resultaten mogen behalen als de eerste gemeente in het Bijbelboek Handelingen. U voegde dagelijks toe aan de gemeente. Ik leg vandaag alles op het altaar. Gebruik mij maar zoals U dat wilt. Dat ik mag getuigen onder de zalving van de Heilige Geest. Dank U dat vele nieuwe zielen gewonnen mogen worden voor Uw Koninkrijk.
In Jezus’ naam. Amen.’

Tags: