De-misleiding

De misleiding

In de tijd waarin we leven is het moeilijk om een oprechte, goede christen te zijn. Velen zeggen dat er veel wegen zijn naar God. Ze denken dat hun weg naar het leven leidt. Maar hoe weet je nu wat de waarheid is?

‘Ga door de smalle poort het Koninkrijk van de hemelen binnen. De weg naar de vernietiging is breed en komt uit bij een wijde poort. En wat gaan daar veel mensen door!’ – Mattheüs 7:13

Het is dus heel makkelijk om op deze brede weg te wandelen die naar de hel leidt. Jezus vertelt ook dat er velen zijn die voor deze makkelijke weg kiezen. Hij zegt dat de weg die naar de hemel leidt smal is. Deze weg is soms moeilijk begaanbaar. De hel heeft een brede poort en de hemel heeft een smalle poort.

Weet je wat nu zo moeilijk is? Er zijn veel wegen die misleidend zijn. Het lijkt of deze wegen naar de hemel leiden, maar in feite brengen ze je naar het eeuwige verderf. De Bijbel leert ons dat er veel mensen zijn die zeggen dat zij de weg naar de hemel weten.

Ze verleiden enorm veel mensen om op de wegen te gaan die zijzelf gecreëerd hebben. Ze presenteren ‘de weg’ zo prachtig en zo mooi. Zonder het te beseffen, word je misleid en bedrogen als je deze weg opgaat. Het is zo’n listig zijweggetje, die uiteindelijk op de brede weg uitkomt die naar de hel leidt.

Jezus spreekt in Mattheüs 7 over valse profeten. Zij zijn misleiders en zij verkondigen ‘namaakwegen’. Het zijn mensen die in een leugen leven en eropuit zijn om anderen in datzelfde bedrog te krijgen. Jezus zegt dat er velen zijn die, net als in de tijd van de Bijbel, hun werk met succes doen.

Lieve lezer, waarom zijn deze dingen, waarvoor Jezus ons gewaarschuwd heeft, zo belangrijk? Omdat zulke mensen echt bestaan en wij hiermee te maken hebben. Het is belangrijk om hiernaar te luisteren, zodat we niet ongemerkt in een val trappen van satan.

‘Want er zullen velen komen die beweren dat zij de Christus zijn. Zij zullen vele mensen op het verkeerde spoor brengen. Als iemand dan aankomt met het verhaal dat de Christus hier is of daar, geloof hem niet. Wees dus op je hoede. Ik heb je gewaarschuwd.’
– Mattheüs 24:5,23,25

Wij als christenen moeten heel opmerkzaam zijn dat we niet misleid en bedrogen worden. Geloof niet zomaar alles wat je hoort of leest. Leg elke boodschap en elk christelijk boek dat je leest, naast het Woord van God, de Bijbel. Toets en onderzoek het en kijk goed of het overeen komt met Gods Woord. Er zijn heel wat leugens die in Gods naam verkondigd worden. En het lijkt zo mooi! Vergeet niet dat satan zich voordoet als een engel van het licht. Paulus zegt:

‘U bent van de wijs gebracht door bepaalde personen die een verkeerd beeld van Christus geven. Als iemand iets anders verkondigt dan het goede nieuws dat je van mij gehoord hebt, moet je hem uit de weg gaan als een vervloekte, zelfs al zou ik het zijn of een engel uit de hemel.’ – Galaten 1:7-8

God heeft ons Zijn Woord, de Bijbel, gegeven om aan deze misleiders te ontkomen. Maar als je niet opmerkzaam bent, dan trap je toch in hun valstrikken en word je misleid. Jezus waarschuwt ons hier ernstig voor. Paulus ook. Hij zegt:

‘Want er komt een tijd dat de mensen niet meer naar de waarheid willen luisteren, maar leraren zoeken die hun vertellen wat zij graag willen horen. Zij zullen niet naar de waarheid luisteren, maar hun eigen dwaze ideeën volgen. Blijf kalm en wees niet bang om voor de Here te lijden. Breng anderen tot Jezus Christus. Laat niets na van wat je moet doen.’
– 2 Timotheüs 4:3-5

Vandaag zien we dat veel mensen de eenvoudige, gezonde boodschap van het evangelie van Jezus niet meer verdragen. Ze maken hun eigen evangelie, dat hun gehoor streelt en het gevoel niet kwetst. Er is bijvoorbeeld een valse leer waar enorm veel mensen in trappen, en dat is dat er veel wegen naar God leiden.

Maar dit is een leugen van satan. Want er is maar één Weg, en dat is Jezus Christus. Alleen Jezus kan de innerlijke rust en vrede geven die de mensen echt nodig hebben en waar ze naar verlangen. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. Hij is Degene door wie we blijdschap en vrede in ons hart ontvangen.

God is de Opperherder en wij, mensen, zijn Zijn schapen. Wij moeten vandaag opmerkzaam zijn voor de valse profeten. Ze zijn gekleed in een schapenvacht, maar zijn eigenlijk wolven. Veel onschuldige schapen worden misleid door hun uiterlijk. Ze komen met mooie woorden. Maar in werkelijkheid zijn het valse, leugenachtige geesten, die mensen afbrengen van de waarheid. Die valse profeten zoeken eer. Ze vinden het een uitdaging om kinderen van God van de smalle weg af te halen en hen mee te nemen naar een zijspoor. Misleiders heb je overal: in elke plaats, in elke kerk, in elke gemeente.

Wij mensen zien alleen de buitenkant, maar God kent de harten. Soms kun je denken dat iemand zo aardig is, terwijl je niet weet dat het hart boos is. Het is vreselijk als je ziet dat mensen ingepalmd worden door de mooie praatjes van de misleiders.

Ze hebben vleiende woorden, maar buigen de echte boodschap van Gods Woord naar hun eigen visie en gedachten. Het zijn meestal ‘feel-good’ gedachten die mensen graag willen horen, waardoor ze niet doorhebben dat ze misleid worden.

Deze valse profeten verzwakken en beschadigen de ware Gemeente van Jezus Christus. Het is mijn gebed dat hun ware valse aard geopenbaard zal worden en dat ze zich bekeren of verwijderd worden uit de gemeente. Meer dan ooit is het vandaag nodig dat wij vervuld zijn met de Heilige Geest!

De enige Geest van de Waarheid komt van God. De Heilige Geest kan het echte van het neppe onderscheiden. Je kunt iedereen bedriegen, maar de Heilige Geest kun je niet bedriegen. De Heilige Geest leidt ons naar de waarheid en dat is Jezus. Daarom: word vol van de Heilige Geest en wees vol van Jezus!

Jezus zegt dat we ons moeten laten dopen en dat wij vervuld moeten worden met de Heilige Geest. De Heilige Geest leidt ons naar de waarheid. Wil jij je vandaag laten vervullen met de Heilige Geest? Wil je staande blijven in deze moeilijke tijd?

Ik zal je vertellen: De duivel is echt. Hij weet dat hij niet lang meer heeft en hij zoekt wie hij kan verslinden. We worden vandaag overspoeld met allerlei religieuze wegen, op internet, op televisie en overal. Je ziet door de bomen haast het bos niet meer. Maar het echte is er ook! Het pad ligt er, Jezus is er en de Heilige Geest wil jou op dat smalle pad leiden.

Wij hebben Jezus nodig! De Heilige Geest is de kracht van God. Wij christenen hebben nu meer dan ooit de Heilige Geest nodig.

Misschien lees je dit artikel en heb je Jezus nog nooit in je leven toegelaten. Of je bent op een dwaalweg terechtgekomen. Misschien ben je wel gelovig, maar heb je nooit de vrede van God in je leven ervaren, omdat je Jezus niet kent als Redder en Verlosser. Wil jij ook die vrede ervaren en Jezus leren kennen als jouw Redder en Verlosser en Zijn weg volgen? Wil jij af van de dwaalweg en wil je op de echte weg van God wandelen? Het kan vandaag nog! Open je hart en bid het gebed mee:

Gebed voor vergeving en vervulling met de Heilige Geest

‘Vader is de hemel, ik dank U vandaag dat ik niet hoef te wachten, maar dat ik nu Uw kind mag worden. Ik open mijn hart voor U. Ik laat U toe in mijn hart. Ik vraag U om vergeving van al mijn fouten. Ik ben een zondaar. Wees mij genadig en red mijn ziel. Ik neem U op dit moment aan als mijn Redder en Verlosser. Neem mij aan, Heer, als Uw kind. Dank U dat U al mijn fouten heeft vergeven. Vul mij ook met Uw Geest. Ik open mijn hart voor Uw Heilige Geest en ik vraag U: vul mijn leven met Uw liefde, rust en vrede. Ik wil U volgen, dienen en gehoorzaam zijn, alle dagen van mijn leven. In Jezus’ naam. Amen.’

Tags: