De storm op het meer

De komende maanden bestuderen we de fascinerende Bijbelverhalen uit The Blessing Bijbel. David Maasbach doet dit op een unieke en levendige manier, waardoor ze makkelijker te begrijpen zijn. Hieraan zullen jij en het hele gezin veel plezier beleven! Deze keer ‘De storm op het meer’.

‘Jezus kwam over het water naar hun boot toe. Zij werden bang, maar Hij zei: ‘Ik ben het! Jullie hoeven niet bang te zijn.’’ – Johannes 6:19-20

Jezus loopt over het water
Nadat Jezus ongeveer 15.000 mensen (5.000 mannen, vrouwen en kinderen daarbij niet meegerekend) te eten had gegeven met maar 5 broden en 2 vissen, gaf Hij Zijn discipelen opdracht om met de boot naar de overkant van het Meer van Galilea, ofwel de Zee van Tiberias, te varen. Hij zou komen wanneer Hij de mensen weggestuurd zou hebben.

Daarna ging Jezus alleen de berg op om te praten met Zijn Vader. Toen het donker geworden was, waren Zijn discipelen al ver op het meer. Plotseling stak er een storm op. Ze hadden zo veel tegenwind, dat ze maar niet vooruit kwamen. Jezus zag hen zwoegen en besloot hen te helpen. Hij liep over het water naar hun boot toe. De discipelen werden bang en dachten dat ze een spook zagen. Ze schreeuwden het uit van angst. Maar Jezus stelde hen gerust en zei: ‘Wees maar niet bang; Ik ben het.’

Ik kan me voorstellen dat de discipelen bang waren. Het was midden in de nacht, het stormde en er liep plotseling Iemand over het water. Toen sprak Petrus de mooie woorden: ‘Here, als U het echt bent, zeg dan dat ik over het water naar U toe moet komen.’ Petrus zei niet: ‘Heer, ik kom naar U toe.’ Nee, hij wilde eerst het woord van de Heer hebben. Jezus antwoordde: ‘Petrus, kom!’

Uitstappen in geloof
Wat moet dat een spannend moment geweest zijn! De golven gingen tekeer; het was donker; de wind gierde over de zee; Jezus liep over het water. Het is altijd spannend als je iets moet doen wat je nog niet eerder hebt gedaan; als je op nieuw gebied in je leven komt. Gelukkig spreekt de Here ons dan bemoedigend toe: ‘Wees toch niet bang. Ik ben met je.’ Petrus moest uitstappen in geloof en zijn voet op het water zetten. Het onvoorstelbare gebeurde: het water hield hem en hij liep over het water naar Jezus toe!

Angst en vrees
Maar plotseling, terwijl de storm gaande was, keek Petrus naar de golven en de wind, in plaats van naar Jezus te blijven kijken. En toen hij dat deed, werd hij bang. Op het moment dat Petrus zijn oog van Jezus afhaalde en op de golven zag, begon hij te zinken. Het is vandaag nog precies hetzelfde. Angst en vrees zijn de grootste vijanden van je geloof en kunnen ineens op je vallen. Als angst en vrees toenemen in je leven, neemt je geloof af. En als je geloof toeneemt, nemen angst en vrees af.

Petrus’ gebed
Terwijl Petrus begon te zinken, riep hij het uit tot Jezus. Hij bad niet een of ander technisch gebed dat hij uit zijn hoofd had geleerd. Hij bad zelfs niet het ‘Onze Vader’, een van de mooiste gebeden die er zijn. Sommigen zijn zo geneigd om het ‘Onze Vader’ als een soort formule op te zeggen.

Maar Petrus bad een kort en krachtig gebed vanuit zijn hart: ‘Here, help mij!’ Jezus liep naar hem toe, strekte Zijn hand naar hem uit en trok hem op uit het water. Hij zei: ‘Och, twijfelaar, waarom heb je zo weinig vertrouwen in Mij?’ Zodra zij in de boot stapten, ging de wind liggen. De discipelen zagen opnieuw hoe geweldig groot Jezus is. Ze bogen zich vol ontzag voor Jezus neer en riepen uit: ‘U bent werkelijk de Zoon van God!’

Een eenvoudige beslissing
Vandaag biedt God je het eeuwige leven aan door in Jezus Christus te geloven en Hem aan te nemen als je Redder en Verlosser. Dit kun je doen door een eenvoudige beslissing te maken. Laat Jezus toe in je leven, je hart en je denken. Ik wil je vandaag helpen om, net als Petrus, een handeling van geloof te doen. Als je dit wilt, leg dan je hand op het beeldscherm en bid het gebed met mij mee.

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, ik dank U voor Uw grote liefde en genade, dat U Uw Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde hebt gestuurd om ons eeuwig leven te geven. Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is, de Christus, de Redder van de wereld. Ik neem U op dit moment aan als mijn persoonlijke Redder en Verlosser. Vandaag wil ik, net als Petrus, een handeling van geloof doen. In de naam van Jezus ontvang ik nu Uw vergeving, Uw verlossing, Uw bevrijding, Uw genezing en Uw voorziening. Amen!’

Lees ook: De prachtige boodschap van Gonny Maasbach: ‘Met Jezus in de storm’.

Tags:
Next Post

Niet boos worden, maar doen!