Lifestyle - De Vader haalt Jezus op

De Vader haalt Jezus op

Weet je nog dat Jezus verschillende keren aan Zijn discipelen had verteld dat Hij moest sterven en weer levend zou worden? Toen hadden ze het niet begrepen. Maar nu was dat anders. Deze keer leek het alsof ze slimmer waren, want ze begrepen alles toen Jezus er weer over begon.

‘Ik moet het plan van Mijn Vader in de hemel vervullen, en dat hebben ook de boodschappers van Mijn Vader al lang voorspeld, honderden jaren geleden.’ Ja, nu wisten ze het: Jezus was niet alleen hún grote, trouwe Vriend, maar ook de Redder van de hele wereld! Hij was niet alleen voor hen naar de wereld gekomen, maar juist voor alle mensen.

Jezus had een opdracht en dat doel had Hij altijd voor ogen gehouden. Nu was het allemaal helder. Ook zij zouden die opdracht gaan uitvoeren en de mensen vertellen hoeveel God, de Vader, van iedereen houdt. Dat ze Zijn Zoon, Jezus, mogen aannemen in hun hart en Hij al hun verkeerde dingen zal vergeven. Dat maakte hen zo blij! Ook zij hadden nu een opdracht en doel om voor te leven.

Vandaag ging Jezus weer met hen naar de Olijfberg. Ja, daar waren ze vaker geweest, want daar ging Jezus vaak naartoe om te bidden tot Zijn Vader om steeds weer meer te leren over die grote, speciale opdracht. Toen ze daar op de berg stonden, vertelde Jezus voor de laatste keer dat ze in Jeruzalem moesten blijven om te wachten.

De Vader had namelijk iets beloofd. Hij zou het hun geven, als ze maar wilden wachten en bidden. Hij zei: ‘Wanneer jullie deze belofte ontvangen van Mijn Vader, zul je dé power krijgen.’ Dit is niet als een spelletje op de computer, nee, dit is pas échte power! ‘Dan zullen jullie ook in staat zijn om Mijn opdracht uit te voeren.’

Ze stonden te popelen om te beginnen met hun opdracht, maar moesten beseffen: wij kunnen het niet zelf. Nee, het is door de belofte die de Vader ons zal geven, dat wij kunnen doorgaan met het werk van Jezus. Dan pas hebben wij de power. Jezus had hun zelfs verteld dat ze nog meer en grotere wonderen zouden gaan doen dan Hij had gedaan.

Nou, dat konden ze natuurlijk niet geloven. Maar één ding hadden ze inmiddels wel geleerd: bij God is alles mogelijk en als Jezus het zegt, dan kun je Hem vertrouwen dat het zo is! Wat een geweldige, spannende toekomst lag er voor de discipelen.

Ze staan nog steeds op de berg met z’n allen. Terwijl Jezus spreekt, strekt Hij Zijn handen uit naar de hemel. Hij zegent de mensen die daar staan … En dan wordt Jezus omhooggetrokken. De discipelen en alle andere mensen die daar staan, kijken omhoog naar Jezus, die door Zijn Vader wordt opgehaald om weer in de hemel te zijn.

Iedereen staart naar de hemel, maar ze zien Jezus niet meer, alleen nog een wolk. Wat gebeurt er? Droom ik? denkt Petrus. Opeens staan er twee mannen die helemaal in het wit zijn gekleed bij hen, en zij bemoedigen de discipelen en alle andere mensen.

‘Jullie moeten niet naar boven kijken en zoeken, want Jezus heeft het jullie allemaal al verteld! Hij zal weer terugkomen.’ Iedereen is blij en dankbaar. Ja, dat is zo: Jezus heeft het ons eerder al verteld. En ze weten: we kunnen Zijn woorden altijd geloven, want zo is Jezus gewoon. Wat Hij zegt en belooft, dat doet Hij altijd!

Ze kijken weer naar de twee mannen in witte kleding die bij hen staan. ‘Net zoals je Hem naar boven hebt zien gaan, zo komt Hij ook weer terug’, zeggen ze. En dat geloofden ze met heel hun hart. Ze wisten: we hoeven niet bang te zijn. We gaan de grote, spannende opdracht uitvoeren die we van Jezus gekregen hebben. Maar eerst, ja, eerst wachten en bidden we voor de belofte van God, de Vader!

Dit verhaal kun je vinden in Handelingen 1:4-11.

Gebed
‘Lieve Here Jezus, U bent nu in de hemel bij de Vader. Ik ben zo blij dat ik weet dat U mij altijd ziet en hoort als ik bid. U hebt beloofd dat U weer zult terugkomen. Wanneer dat zal zijn, weten we niet. Ook ik wil wachten en bidden, zodat U mij de belofte van de Vader zult geven. Amen!

Tags:
Next Post

Ontmoet de Heilige Geest