Boodschap - De verloren zoon

De verloren zoon

In Lucas 15 lezen we de gelijkenis van de verloren zoon, een van de bekendste gelijkenissen die Jezus vertelde. Het verhaal gaat over een man met twee zonen.   

‘Mijn jongste zoon was dood en is weer levend geworden. Ik was hem kwijt en heb hem weer terug.’ – Lucas 15:24

Naar een ver land
Op een dag zei de jongste zoon tegen zijn vader: ‘Pap, ik wil mijn deel van de erfenis nu al hebben. Ik heb er geen zin meer in om bij u op de boerderij te werken. Ik wil proeven van de wereld.’ Met tegenzin gaf zijn vader hem zijn deel van de erfenis.

Daarna pakte hij zijn bezittingen en ging op reis naar een ver land. Daar begon hij feest te vieren. En als je veel geld hebt, heb je veel vrienden om je heen. Hij jaagde al zijn geld, zijn hele hebben en houden erdoorheen met vrienden, slechte vrouwen, drank, uitgaan enz. Tot het moment kwam dat er niets meer van zijn geld over was.

Bij de varkens
Juist op dat moment werd het land getroffen door een vreselijke hongersnood. Hierop had deze jongen niet gerekend. Veel mensen denken dat wanneer alles goed gaat in hun leven, het ook wel zo zal blijven. Maar vergis je niet: in één dag kan de hele situatie omdraaien en ben je alles kwijt wat je had.

Deze samenloop van omstandigheden maakte dat de jongen een groot probleem had. Hij ging op zoek naar een baan en wist een baantje te krijgen bij een boer, waar hij op de varkens moest passen. Hij had zo’n enorme honger dat hij graag wat van het varkensvoer had gegeten.

Ik kan je vertellen: als je zelfs bereid bent om varkensvoer te eten, dan moet je wel verschrikkelijke honger hebben. Maar zelfs dat kreeg hij niet.

Terug naar de vader
Terwijl hij daar bij de varkens zat, gingen zijn gedachten terug naar de tijd dat hij thuis bij zijn vader was. Ineens kreeg hij een helder moment. Hij dacht: ‘Wat ben ik toch dom geweest. Ik dacht dat het in de wereld allemaal veel beter zou zijn. Maar nu zit ik hier bij de varkens. Ik heb niets meer, terwijl de werkers bij mijn vader thuis overvloed hebben. Dat had ik ook, maar ik heb het allemaal prijsgegeven.’

Als deze jongen daar was blijven zitten en alleen maar had gedacht aan het verleden en zijn situatie nu, dan was hij daar gestorven. Zijn redding ging niet vanzelf. Maar hij dacht: ‘Weet je wat? Ik zal opstaan en teruggaan naar mijn vader. Ik zal hem zeggen: ‘Vader, ik heb gezondigd. Ik ben fout geweest. Wilt u mij aannemen als knecht? Als ik maar bij u mag terugkomen.’’

De jongen maakte de beslissing om op te staan en op weg te gaan naar het huis van zijn vader. Weet je wat ik zo mooi vind? De vader stond elke dag op de uitkijk om te zien of zijn zoon zou terugkomen. Zijn vader zag hem al in de verte aankomen. Zijn zoon stonk een uur in de wind, en zijn kleding zag er niet uit, maar dat kon de vader niets schelen.

De vader holde hem tegemoet, omhelsde en kuste hem. De zoon zei: ‘Vader, ik heb gezondigd en ben het niet langer waard uw zoon te zijn…’ Maar de vader liet hem niet eens uitspreken en zei: ‘Mijn zoon, wat ben ik blij dat je weer terug bent!’ Tegen zijn knechten zei hij: ‘Haal de mooiste kleren. Geef hem een ring voor zijn vinger en een paar sandalen. Slacht het kalf. We gaan feestvieren, want mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Ik was hem kwijt en heb hem weer terug.’

Gods liefde voor jou
De hemelse Vader, de Schepper van hemel en aarde, jouw Maker, houdt zo veel van jou dat Hij elke dag naar jou uitziet. Hij wacht tot het moment dat jij bij Hem terugkomt. Hij heeft Zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde gestuurd om te sterven voor al jouw zonden.


Het enige wat je hoeft te doen, is Zijn genadegift aan te nemen. Neem vandaag de beslissing om bij Hem terug te komen. Hij zal jou met open armen ontvangen! Ik wil jou helpen om vandaag een handeling van geloof te doen. Als punt van contact kun je jouw hand op het beeldscherm leggen en het gebed met mij mee bidden.

Gebed

‘Vader in de hemel, U bent een goede, liefdevolle God. Net als de verloren zoon, neem ik vandaag de beslissing om op te staan en naar U terug te gaan. Vader, ik heb gezondigd en ik heb spijt van mijn fouten. Neem mij aan als Uw kind. Dank U dat U mij altijd met open armen zult ontvangen. Dank U dat U Dezelfde bent, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Laat op dit moment ook Uw kracht uitgaan om te redden, te verlossen, te bevrijden en te genezen. In de naam van Jezus bid ik dit. Amen!’

Tags:
Next Post

Getuigen van Jezus: Sadhoe Soendar Singh DEEL 1