De-vlammende-kerk

De vlammende kerk DEEL 4

We leven vandaag in een tijd dat de Kerk van Jezus Christus, ook in ons Nederland, een opwekking nodig heeft. De doop en vervulling met de Heilige Geest speelt hierbij een belangrijke rol. Het is nodig dat God opnieuw het vuur van de Heilige Geest uitstort over de gelovigen, zodat de kerk zal zijn wat zij hoort te zijn: de vlammende kerk. Deze studie beschrijft in vier delen hoe de kerk vandaag weer een vlammende kerk kan worden.

4. Wat gebeurt er als de kerk wordt opgewekt?

Karaktereigenschappen van een opwekking
Als je de opwekkingen van het verleden bestudeert, dan zijn er vier fundamentele karaktereigenschappen die hét bewijs vormen dat er een opwekking gaande is. Zijn deze vier bewijzen niet aanwezig, dan is er geen opwekking gaande.

Bewijs 1: De eenheid van gelovigen
Een helder bewijs dat de opwekking in de kerk vandaag nog ver te zoeken is, is het gebrek aan eenheid onder de gelovigen. Als de gelovigen onder de dominante invloed en leiding van de Heilige Geest staan, is het resultaat altijd eenheid onder de gelovigen in Christus.

Toen Jezus op aarde was, verdeelde Hij de mensen in twee groepen: de mensen die niet in Hem geloofden, en de mensen die wel in Hem geloofden. Onder de mensen die wel in Hem geloofden, bracht Hij allerlei soorten van mensen bij elkaar tot één Lichaam, die wij vandaag ‘de Kerk’ noemen, waarvan Jezus Christus het Hoofd is. De Bijbel zegt:

‘Hijzelf is onze vrede. Hij heeft u en ons tot één volk gemaakt
door de muur van vijandschap die tussen ons in stond, af te breken.’ 
– Efeziërs 2:14

Mensen die verdeeld waren door allerlei opgetrokken muren die scheiding maken, worden één gemaakt door vervuld te zijn met dezelfde Heilige Geest. Wanneer christenen oprecht wandelen voor Gods aangezicht, zoals in een opwekking altijd het geval is, zijn alle scheidingsmuren door de kracht en aanwezigheid van de Heilige Geest afgebroken.

Scheidingsmuren van gevoelens en emoties; jaloezie en afgunst; haat en nijd; denominaties en kerkgenootschappen; allerlei leerstellingen en regels. De geest van liefde zal in eenheid heersen in de Kerk. Door de eenheid onder gelovigen ligt de weg open voor christenen om ‘fellowship’ met elkaar te hebben en met elkaar samen te werken. De enige belangrijke vraag die in een opwekking overblijft, is: sta ik recht voor God?

Bewijs 2: Een passie voor zielen
In elke opwekking worden christenen opgewekt om een passie voor zielen te hebben. Dat is de hele reden dat er in een opwekking zo veel mensen in korte tijd tot bekering komen. Wanneer de Kerk door een opwekking uitgroeit tot de vlammende kerk, stort God door de Heilige Geest een passie voor zielen uit in het hart van de gelovigen.

Opwekking brengt liefde voor zielen en mensen in het hart. Het maakt niet uit wie je tegenkomt; je wilt die persoon winnen voor Jezus. In die passie strek je je uit naar iedereen die het evangelie maar horen wil. Je hart is vol van Gods liefde en je mond stroomt ervan over. De beste motivatie om te getuigen van Jezus, is liefde voor mensen. Hoeveel mensen jij bij Jezus brengt, hangt af van de liefde die jij voor hen hebt. Hoe meer liefde, hoe meer passie voor zielen en hoe meer vrucht je zult dragen.

Bewijs 3: Een brandend getuigenis dat zijn werk doet
Als er geen opwekking gaande is, dan brengen veel woorden weinig resultaat. Veel preken en getuigenissen dragen geen vrucht als er geen opwekking is. Maar als de dominante invloed en leiding van de Heilige Geest alles onder controle heeft, dan komen er brandende en vurige getuigenissen die een veranderd effect hebben op de mensen die ze horen.

In elke opwekking uit het verleden vind je mensen met vurige en brandende getuigenissen wat Jezus heeft gedaan, die een levensveranderend effect hebben op de toehoorders. Door hun getuigenis wordt God verheerlijkt, waardoor er weer mensen tot bekering komen.

Bewijs 4: Een toestroom van mensen die tot bekering komen
Een van de grootste problemen van de kerk van deze tijd is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de ongelovigen de boodschap van het evangelie van Jezus Christus horen? Er worden wekelijks in Nederland nog altijd veel kerkdiensten gehouden. Dit is natuurlijk een goede zaak. Maar het percentage ongelovigen dat naar de kerk gaat, is bijna nul en daalt nog steeds.

De meeste preken die vandaag in de kerk gebracht worden, zijn gericht op mensen die al voor 100 procent christen zijn. Hoe kunnen wij vandaag de ongelovigen interesseren voor de boodschap van het evangelie? Welke methode moeten wij hiervoor gebruiken? Dit is de wanhopige kreet die ik in heel veel kerken en van dominees, priesters en voorgangers in Nederland hoor. Wat is de oplossing van dit probleem? De vlammende kerk, ofwel een opwekking in de Kerk van Jezus Christus in Nederland!

Wat we moeten doen?
Willen we een opwekking zien in de Kerk in Nederland? Die opwekking begint in ons eigen hart. Laten we onszelf vernederen voor God, volhardend bidden, God met heel ons hart zoeken en ons bekeren van onze zonden. Dan zal God vanuit de hemel luisteren, onze zonden vergeven en ons land weer herstellen, zoals Hij beloofd heeft in Zijn Woord. Ben jij klaar als het vuur komt?

Gebed
Bid met mij mee

Gebed voor een opwekking
‘God van herleving, hoor ons gebed in de naam van Jezus. Vergeef onze zonden en wees ons genadig. Zend ons een stroom van zegen. God van herleving, maak ons hart schoon en rein vanbinnen door het vuur van Uw Heilige Geest. God van herleving, maak ons één in Uw werk. Help ons om volhardend te bidden en U te zoeken met heel ons hart. God van herleving, stort Uw Geest uit als voorheen. God van herleving, geef ons dit: dat zondaren gered worden. Maak ons getuigen van Uw trouw. Hoor ons oprecht gebed. Amen.’

Tags: