De-vreugde-van-geven

De vreugde van het geven

Jezus geeft ons de leefregel: ‘Geef en je zult iets terugkrijgen, meer dan overvloedig zul je ervoor terugkrijgen. Met de maat waarmee jij meet, zal ook jij gemeten worden.’ Deze leefregel is goed voor alle mensen, gelovigen én ongelovigen.

De schoonheid van geven
De schoonheid van geven is te weten dat wij door God geschapen zijn met de unieke zegen om anderen te helpen. Een van de grootste geheimen tot een succesvol, tevreden en gelukkig leven is de mogelijkheid om de nood van een ander te zien en daar iets aan te doen.

Geven heeft niets te maken met eigenbelang. Integendeel! Het geeft je de kans om je uit te strekken naar anderen en een bijdrage – groot of klein – te leveren waar je maar kan. Geven is een onzelfzuchtige handeling die een band schept tussen de gever en de ontvanger. Dit is het echte leven zoals God het bedoeld heeft.

Aan de gevende kant staan
Wat zou Nederland en de wereld er toch anders uitzien als men de vreugde van het geven zou ontdekken. Je hoeft echt niet de halve wereld rond te reizen om iemand in nood te kunnen helpen. Kijk simpelweg in je eigen omgeving: bij je familie, je vrienden, je kennissen, je collega’s. Jouw handeling van geven, van liefdadigheid, van goedgevigheid kan een geweldige impact hebben op je omgeving.

Als je maar je ogen opent en de nood om je heen ziet. Bied iemand eens zonder reden iets aan. Je zult versteld staan wat je teweegbrengt met zo’n onzelfzuchtige handeling. Men is vandaag, ook in Nederland, erg zelfzuchtig en ‘ik-gericht’.  Men vergeet welke beloning er staat op het geven. Wanneer je aan de gevende kant staat, ontvang je echte vreugde en blijdschap. Maar wanneer je altijd neemt, doe je jezelf tekort en heb je een leeg bestaan. De Bijbel zegt:

‘Gulle en goedgeefse mensen krijgen toch steeds meer, maar wie gierig is, wordt steeds armer.’ – Spreuken 11:24

Wat maakt je tot een gever?
Blije mensen zijn onzelfzuchtige mensen. Mensen die er altijd op gericht zijn om anderen gelukkig te maken, ontvangen zelf ook blijdschap. Ik ben blij dat er zich in Nederland nog altijd legioenen vrijwilligers inzetten voor goede ­doelen. Onbaatzuchtig staan zij klaar om anderen te helpen.

Je hoort of ziet ze misschien niet, maar ze zijn er wel. Zulke mensen zijn invloedrijke mensen en maken het verschil in onze samenleving. Zij herstellen ons land en maken het tot een vriendelijke maatschappij.

Wat maakt je tot een gever?
Niet je beroep, maar je karakter en je geest. Iedereen in onze maatschappij – rijk of arm – kan vandaag een gever zijn. Het hangt er maar vanaf hoe je tegen geven aankijkt. Geven is niet alleen wat je doet; geven is wie je bent.

Je hoeft dus niet een orgaandonor, een heilige of een zendeling te zijn. Geven is een houding die je hebt; je ziet de mens door de ogen van God. Het is beseffen dat je door God gezegend bent en dat je die zegen – hoe groot of klein ook – kan delen met anderen.

De zegen van een gever
De voordelen en de zegen van een gever zijn groot. Geven is het beste medicijn tegen egoïsme. Jezus leert ons:

‘Geven is beter dan ontvangen.’ – Handelingen 20:35

Waarom? Omdat je er plezier aan beleeft als je ziet dat een ander blij wordt door wat je geeft. De verrassing, de blijdschap en dankbaarheid op het gezicht van die ander geeft je voldoening.

Met ‘geven’ bedoel ik niet alleen materiële dingen, maar bijvoorbeeld ook: een complimentje; een gebed; genegenheid; een arm om iemand heen; tijd om te luisteren; een beetje humor; een glimlach; een begroeting. Het zijn allemaal dingen die je niets kosten, maar erg waardevol zijn.

Ik garandeer je: als je geeft, zal je overvloedig terugkrijgen. Geven is besmettelijk: je geven ­inspireert anderen om ook te geven. Maak je medemens tot het belangrijkste in je leven. De universele wet van God zegt:

‘Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten.’ – Galaten 6:7

‘Wie niet veel geeft, zal ook zelf niet veel ontvangen. Een boer die weinig zaait, zal maar weinig oogsten, maar wie veel zaait, zal ook veel oogsten.’ – 2 Korinthiërs 9:6

Iedereen kan de zaadjes in een appel tellen, maar alleen God ­kan de appels in een zaadje tellen. Geef en je zal gegeven worden!

Wat zij gaven
De Bijbel staat vol met voorbeelden van mannen en vrouwen die gaven:

Abraham
Abraham verliet zijn land en was bereid zijn zoon Isaak te offeren. God zag zijn gehoorzaamheid en hij werd niet alleen de voorvader van een groot volk, maar hij kreeg de belofte: ‘in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden’ (Genesis 12:3).

De discipelen
Toen Jezus de discipelen riep, lieten zij alles achter om Hem te volgen. Later zouden zij de grondleggers van het christendom worden.

De weduwe met twee koperen muntjes
Een arme weduwe deed twee koperen muntjes in de offerkist. Volgens Jezus gaf zij het meeste van allemaal, omdat zij alles gaf wat zij had (Lucas 21:1-4).

De vrouw met de albasten kruik
Een vrouw met een albasten kruik zalfde Jezus met kostbare nardusolie. Jezus zei over haar: ‘Ik wil u wel zeggen dat zij niet zal worden vergeten, want overal ter wereld waar over het goede nieuws van God wordt gesproken, zal ook verteld worden wat zij gedaan heeft’ (Marcus 14:9).

Jezus Christus
God stuurde Zijn enige Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde om voor onze zonden te sterven. Jezus gaf alles wat Hij had door Zijn leven voor ons te geven. ‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16).

Gebed
Bid met mij mee

Gebed om vergeving
‘O God, in Jezus’ naam kom ik tot U. Wees mij genadig en red mijn ziel. Vergeef al mijn fouten naar Uw grote goedheid. Here Jezus, was mij schoon van al mijn zonden met Uw bloed. Ik heb spijt van mijn fouten. Geef mij een rein hart en neem mij aan als Uw kind. Ik wil U aannemen als mijn persoonlijke Verlosser. Ik open mijn hart voor U, Here Jezus. Kom in mijn hart en woon in mij. Ik wil U de rest van mijn leven dienen en volgen, en ik wil Uw weg in mijn leven gaan. Ik dank U voor Uw grote liefde en genade. Amen!’

Tags: