De-vrucht-van-de-Geest

De vrucht van de Geest DEEL 2

De vrucht van de Geest is belangrijk in het leven van een christen. Het laat het werk van de Heilige Geest in ons leven zien. In deze driedelige serie wordt beschreven wat de vrucht van de Geest is en ook waarom het zo belangrijk is in het leven van een christen.

‘Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.’ – Galaten 5:22

We kunnen deze negen woorden verdelen in drie ‘groepen’ van vrucht. Liefde, blijdschap en vrede vormen de eerste ‘groep’. Deze spreekt vooral over onze relatie naar God toe. De tweede ‘groep’ – geduld, vriendelijkheid en mildheid – wordt vooral gezien in onze relatie met andere mensen. De derde ‘groep’ van trouw, tederheid en zelfbeheersing wordt vooral gezien in onze relatie naar onszelf toe – de houdingen en acties van ons eigen innerlijk.

Natuurlijk zijn deze drie ‘groepen’ tegelijkertijd verbonden met elkaar, en zouden allemaal in ons leven zichtbaar moeten zijn. Dit zal ook het geval zijn wanneer we in Christus blijven en de Heilige Geest toestaan om Zijn werk in ons te doen.

Liefde
Liefde zou het grootste kenmerk van een christen moeten zijn.

‘Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn.’
– Johannes 13:35

‘Wij mogen bij niemand in de schuld staan. Maar één ding blijven we elkaar schuldig en dat is de liefde. Wie zijn medemens liefheeft, voldoet daarmee aan de wetten van God.’
– Romeinen 13:8

Op het moment dat wij geen liefde hebben en haar niet laten zien, dan maakt het niet uit wat we doen om het evangelie te verspreiden. Want dat alles wordt tenietgedaan. Liefde is groter dan alles wat we kunnen zeggen, bezitten of geven.

Het prachtigste hoofdstuk over liefde in de Bijbel is 1 Korinthiërs 13.

‘Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, klink ik als een dreunende gong of een schelle cimbaal. Als ik Gods woord doorgeef, alle geheimen doorgrond, alles weet wat er te weten is en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan.’
– 1 Korinthiërs 13:1-3

Als liefde ons leven niet kenmerkt, is het leeg. Wanneer de Bijbel Gods liefde voor ons beschrijft en de liefde die God wil dat we zullen hebben, wordt vaak het Griekse woord ‘agape’ gebruikt. ‘Agape’ wordt omschreven als: ‘de hoogste en nobelste vorm van liefde’. Ware liefde is liefde die handelt. Dat is de manier waarop God ons liefheeft:

‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

‘Vrienden, wij moeten ophouden te zéggen dat we van elkaar houden. Wij moeten echt van elkaar houden en het uit onze daden laten blijken.’ – 1 Johannes 3:18

Aangezien we moeten liefhebben zoals God dat doet, zouden we ‘agape’ liefde moeten hebben. Maar dat hebben we niet van nature, en we kunnen het ook niet ontwikkelen. De werken van het vlees kunnen het namelijk niet voortbrengen. Het moet bovennatuurlijk aan ons gegeven worden door de Heilige Geest. Hij doet dit als we onszelf overgeven aan de wil van God.

Blijdschap
De blijdschap die de Geest in ons leven brengt, tilt ons op boven de omstandigheden. We kunnen blijdschap ervaren, zelfs in de moeilijkste situaties.

Het Griekse woord voor blijdschap is in het Nieuwe Testament vaak gebruikt om de blijdschap van een geestelijke bron te laten zien, zoals ‘de blijdschap van de Heilige Geest’ (1 Thessalonicenzen 1:6). Zo gebruikt het Oude Testament ook uitdrukkingen zoals ‘de vreugde die de Here je geeft’ (Nehemia 8:10) om naar God te wijzen als de bron.

De wereld van vandaag is vreugdeloos, vol van duisternis, desillusie en angst. Oppervlakkige vreugde en genot in het leven zijn tijdelijk. Maar hierover hoeven wij ons geen zorgen te maken. De Bijbel leert dat onze geestelijke blijdschap niet afhankelijk is van de omstandigheden.

Blijheid komt wanneer de uitwendige omstandigheden gunstig zijn, maar blijdschap gaat veel dieper. Blijdschap is ook anders dan genot. Genot duurt maar eventjes, maar blijdschap is diep en blijvend, ondanks de ergste omstandigheden van het leven.

Charles L. Allen (1913-2005) zei het zo: ‘Precies zoals al het water in de wereld het vuur van de Heilige Geest niet kan uitblussen, zo kunnen al de problemen en tragedies van de wereld de blijdschap die de Geest in het mensenhart geeft, niet overweldigen.’

Vrede
Er zijn verschillende soorten vrede. Denk aan de vrede op een kerkhof, of die van kalmeringsmiddelen. Maar voor de christen is vrede niet simpelweg de afwezigheid van conflicten, of een andere kunstmatige toestand die de wereld te bieden heeft. Het is eerder de diepe, blijvende vrede die alleen Jezus Christus in het hart brengt. Hij beschrijft het Zelf in het boek Johannes:

‘Mijn vrede laat Ik jullie na. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust.’ – Johannes 14:27

Dit is de vrede die alleen van de Heilige Geest kan komen. De vrede van God die in ons hart regeert, wordt altijd voorafgegaan door vrede met God. Dat is het startpunt. Wanneer je vrede met God hebt, kan de vrede van God volgen.

Koning David werd het levende bewijs van de geestelijke therapie voor de ziel, die de Heilige Geest geeft. Hij zij: ‘Hij laat mij uitrusten’ (Psalm 23:2). Dit is vredig rusten. Maar David gaat verder: ‘Hij verfrist mijn innerlijk’ (vers 3). Dit is vredige vernieuwing. Hoewel mensen doorgaan met het zoeken naar vrede, zullen ze haar niet vinden. Totdat ze tot het simpele besef komen dat alleen Jezus vrede is.

In de brief aan de Romeinen geeft Paulus ons deze prachtige woorden:

‘Het is mijn verlangen dat God, die ons hoop geeft, jou door je geloof vol zal maken van blijdschap en vrede. Dan zal je hoop steeds sterker worden door de kracht van de Heilige Geest.’ – Romeinen 15:13

Hoe kunnen blijdschap en vrede nog beter worden beschreven? Inderdaad, de vrucht van de Geest is vrede. Heb jij vrede in je hart? •

Tags: