De vrucht van de Geest DEEL 3

De vrucht van de Geest is belangrijk in het leven van een christen. Het laat het werk van de Heilige Geest in ons leven zien. In deze vierdelige serie behandelen we de vrucht van de Geest en waarom deze zo belangrijk is in het leven van een christen.

De eerste groep van de vrucht van de Geest is vooral op God gericht. We spreken dus over de liefde van God, de vreugde van de Here en de vrede van God. De tweede groep – geduld, vriendelijkheid en goedheid – heeft te maken met onze relaties.

Als we driftig, onvriendelijk en brutaal zijn, ontbreekt het ons aan de tweede groep van de vrucht van de Geest. Maar wanneer de Geest ons leidt, werkt Hij om ons zo te veranderen dat de knoppen van geduld, vriendelijkheid en goedheid beginnen te bloeien en daarna vruchtbaar worden.

Geduld
Het woord ‘geduld’ komt van het Griekse woord dat spreekt van iemands standvastigheid, wanneer die persoon wordt uitgedaagd of uitgelokt. Geduld betekent: verkeerd behandeld worden en dit zonder boosheid of gedachte van wraak ondergaan.

Als je geduldig bent, dan beoordeel je de fouten van een ander met begrip, medeleven en genade. Geduld betekent ook volharding. Je volhardt om sterk te blijven in het doen van Gods werk in tijden van vermoeidheid, spanning of vervolging. Geduld is een deel van het karakter van Jezus.

‘Ook vragen wij Hem jou te sterken met Zijn geweldige, hemelse kracht, opdat je alles blij en geduldig kunt verdragen.’ – Colossenzen 1:11

Om deze vrucht in ons leven te laten groeien, staat God toe dat we discipline, leed en vervolging meemaken. Als Jozef niet door zijn broers als slaaf werd verkocht, en daarna niet ten onrechte in de gevangenis was terechtgekomen, zou hij nooit de vrucht van geduld hebben ontwikkeld.

Geduld was een cruciaal onderdeel in het leven van Jozef. Als we op God wachten, kan het soms lijken alsof Hij lang op Zich laat wachten. Maar één ding is zeker: Hij komt nooit te laat. De Heilige Geest gebruikt geduld om anderen te zegenen.

Vriendelijkheid
Vriendelijkheid of zachtaardigheid is het tweede deel van de vrucht die uitwendig groeit. Deze term komt van een Grieks woord dat verwijst naar de vriendelijkheid die het hele karakter doordringt.

Het woord ‘vriendelijkheid’ komt maar een paar keer voor in de Bijbel. Er wordt van gesproken in verband met de drie personen van de Drie-eenheid. In Psalm 18:36 de vriendelijkheid van God; in 2 Korinthiërs 10:1 de vriendelijkheid van Christus; en in Galaten 5:23 de vriendelijkheid van de Heilige Geest.

Hoe makkelijk is het om ongeduldig of hard te zijn tegenover mensen die hebben gefaald in het leven. Maar de Bijbel leert ons iets anders. Jezus zou op hen gereageerd hebben met liefhebbende vriendelijkheid of zachtaardigheid.

De enige mensen die Hij hard aanpakte, waren de hypocriete religieuze leiders. Maar alle anderen behandelde Hij zacht en vriendelijk. Paulus vertelde zijn jonge vriend, Timotheüs:

‘Een knecht van de Here mag geen ruzie maken, hij moet de mensen die verkeerd doen, vriendelijk en geduldig terechtwijzen.’ – 2 Timotheüs 2:24

Het vriendelijke hart is een gebroken hart. Een hart dat huilt over de zonden van de slechten en over de offers van de goeden.

Goedheid
Het derde deel in dit trio is goedheid. Dit is afgeleid van het Griekse woord dat verwijst naar de eigenschap van iemand die geregeerd wordt door het goede en die naar het goede streeft. Paulus schrijft:

‘Laat dat dan ook blijken uit je doen en laten. Het gevolg van het licht in jou, is dat je alleen maar doet wat goed, juist en waar is.’ – Efeziërs 5:9

Uit een goed hart stroomt altijd goedheid naar buiten. In de taal van de Bijbel betekent het woord ‘goed’ letterlijk: ‘te zijn als God’. Want alleen God is goed en heeft geen slechtheid in Zich. De betekenis hier is meer dan alleen ‘goed doen’. We kunnen goede daden doen, maar de Bijbel zegt:

‘Jouw goedertierenheid is als een morgenwolk, als dauw die vroeg optrekt en weggaat.’
– Hosea 6:4 (HSV)

Goedheid gaat veel dieper. Goedheid is liefde in actie. Het draait dan niet om goed doen omdat het moet, maar omdat de Heilige Geest je daartoe leidt. Het is het goed doen vanuit een goed hart, om God te behagen, zonder een beloning te verwachten.

Jezus wil dat deze soort goedheid de manier van leven is voor elke christen. Men kan geen vervanging vinden voor goedheid. Echte goedheid is een vrucht van de Geest. Dit betekent dat onze inspanningen om het uit eigen kracht te ontvangen, nooit succes hebben.

Tags:
Next Post

Als God liefde is…