De-vrucht-van-de-Geest

De vrucht van de Geest DEEL 4

De vrucht van de Geest is belangrijk in het leven van een christen. Het laat het werk van de Heilige Geest in ons leven zien. In deze vierdelige serie wordt beschreven wat de vrucht van de Geest is en ook waarom deze zo belangrijk is in het leven van een christen.

De eerste groep van de vrucht van de Geest is vooral op God gericht. We spreken dus over de liefde van God, de vreugde van de Here en de vrede van God. De tweede groep – geduld, vriendelijkheid en goedheid – heeft te maken met onze relaties.

Ten slotte heeft de derde groep te maken met de inwendige mens. Wanneer we trouw en zachtmoedig zijn en zelfbeheersing hebben, brengen we vrucht voort, meer vrucht en veel vrucht.

Trouw
Deze karaktereigenschap wordt in de Bijbel zeer geprezen. Getrouwheid in kleine dingen is een van de betrouwbaarste testen van karakter, zoals Jezus aangaf in de gelijkenis van de talenten:

‘Omdat je dit kleine bedrag goed hebt beheerd, zal ik je grote verantwoordelijkheid geven.’ – Mattheüs 25:21

Op een dag zullen alle christenen voor Jezus Christus staan om verslag uit te brengen over de werken die we sinds onze bekering hebben gedaan. We zullen niet beoordeeld worden op basis van hoe succesvol we waren in de ogen van de wereld, maar op hoe trouw we waren op de plaats waar God ons gesteld heeft.

De apostel Paulus geeft dit aan in 1 Korinthiërs 3:9-16: getrouwheid zal de basis zijn waarop God een oordeel uitspreekt. Terwijl Paulus zijn executie afwachtte, kon hij zonder aarzeling zeggen:

‘Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot het einde gelopen, het geloof behouden. In de hemel wacht mij een krans, die de Here, de rechtvaardige rechter, mij op de grote dag van Zijn terugkeer zal geven.’ – 2 Timotheüs 4:7-8

Wat ook de fouten van Paulus waren en hoeveel hij ook tekortschoot in perfectie, hij wist dat hij trouw was aan de Heer tot het einde.

Dit onderdeel van de vrucht van de Geest betekent trouw aan ons getuigenis, trouw aan onze toewijdingen en roeping, en trouw aan de geboden van Christus. En de ultieme beloning voor getrouwheid staat in Openbaring 2:10:

‘Blijf Mij trouw tot in de dood, dan zal Ik je de erekrans van het eeuwige leven geven.’

Zachtmoedigheid
Jezus zei:

‘Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want de aarde is voor hen.’ – Mattheüs 5:5

Zachtmoedigheid betekent niet levenloos of timide. In de tijd van de Bijbel betekende zachtmoedigheid veel meer dan vandaag. Het hield het idee in van getemd worden, zoals een wild paard dat onder controle wordt gebracht.

Mozes werd de zachtmoedigste man genoemd, maar voordat God hem op een speciale manier riep, was hij een ongebroken, moedige man. Hij moest eerst veertig jaar in de woestijn zijn, voordat hij volkomen onder Gods leiding was gebracht.

Iemand die zachtmoedig is, heeft oog voor de mensen om hem heen, wil het beste voor anderen en zal nooit ongevoelig zijn tegenover andere mensen.

Hoe kunnen jij en ik zachtmoedigheid ontwikkelen in ons leven? Jezus is hierin ons voorbeeld en zegt ons om ‘zachtmoedig en nederig van hart’ te zijn (Mattheüs 11:29, NBG).

Als eerste is het belangrijk dat we onszelf niet gaan verdedigen wanneer onze gevoelens verstoord worden, zoals Petrus deed toen hij het oor van de soldaat eraf sloeg. Dit gebeurde tijdens de arrestatie van Jezus in de hof van Gethsemane, waarvoor Jezus hem terechtwees (Mattheüs 26:51-52).

Als tweede willen we niet graag op de voorgrond treden, zoals Diotrefes dat wel wilde (3 Johannes 1:9). We verlangen er juist naar dat Jezus in alle dingen verhoogd zal worden (Colossenzen 1:18). Als derde zoeken we niet naar erkenning en status, zoals Jannes en Jambres deden (2 Timotheüs 3:8).

Deze magiërs van Egypte verwierpen Gods autoriteit door Mozes, en verzetten zich tegen hem vlak voor de uittocht.

‘Beoordeel jezelf eerlijk en denk niet te hoog van jezelf, bepaal je eigen waarde naar de mate van het geloof dat je van God ontvangen hebt … Houd veel van elkaar, als broeders en zusters, en laat elkaar je waardering blijken.’ – Romeinen 12:3,10

Zelfbeheersing
Zelfbeheersing is de derde vrucht in deze groep. In het Grieks heeft het woord de betekenis: sterk, heerschappij hebben, in staat om iemands gedachten en handelingen te beheersen. Alles wat de autoriteit van het lichaam doet toenemen over het verstand, is een slecht iets.

De zonde van onmatigheid, gebrek aan zelfbeheersing, komt voort uit twee oorzaken: als eerste lichamelijke begeerte; als tweede geestelijke gewoonte. De Bijbel zegt:

‘Wie zijn eigen zin doet, denkt en leeft alleen op natuurlijk vlak. Maar wie zich door de Heilige Geest laat leiden, denkt en leeft geestelijk.’ – Romeinen 8:5

Salomo schreef:

‘Een geduldig mens is beter dan een sterk mens, en wie zichzelf goed in bedwang heeft, is sterker dan de man die steden inneemt.’ – Spreuken 16:32

Paulus leerde hoe belangrijk zelfbeheersing is. Hij vertelde zijn lezers dat elke atleet die een race zou winnen, zichzelf moet trainen om volkomen meester te worden van zijn lichaam.

‘Wie voor een wedstrijd traint, ontzegt zich van alles: een sportman voor een erekrans die verwelkt, maar een gelovige voor een erekrans die nooit verwelkt. Nee, ik hard mijn lichaam en dwing het te doen wat ik wil, anders zou het weleens kunnen gebeuren dat ik, na anderen voor de wedstrijd te hebben opgeroepen, zelf word gediskwalificeerd.’ – 1 Korinthiërs 9:25,27

De begeerte die iemand beheerst, kan verschillen van de begeerte die een ander beheerst. Maar als iemand zich onderwerpt aan het hunkeren naar bezittingen, is hij dan zo verschillend van anderen die hunkeren naar gokken, goud, eten, alcohol of drugs?

Vandaag is er een grotere behoefte aan matigheid in elk aspect van het leven dan ooit tevoren. In een tijd waarin geweld, egoïsme, onverschilligheid en ongedisciplineerd leven dreigen deze aarde te vernietigen, is het noodzakelijk dat christenen het goede voorbeeld geven.

Ruimte voor het groeien van de vrucht
We hebben nu gekeken naar deze negen delen van de vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het is mijn gebed dat ze jouw en mijn leven zullen kenmerken.

De Heilige Geest is al aanwezig in elk christelijk hart, en Hij is van plan om de vrucht van de Geest in ons voort te brengen. Maar er moet wel een verandering in ons leven zijn. Een boot zinkt niet wanneer deze in het water is; een boot zinkt wanneer het water de boot in komt.

We falen niet om te genieten van de vrucht van de Geest, omdat we leven in een zee van corruptie; we falen omdat de zee van corruptie in ons is. We moeten ons laten onderzoeken door het licht van Gods Woord, waarmee we de blijvende zonden en vruchteloze eigenschappen opsporen, die onze persoonlijke groei en vruchtbaarheid aantasten.

Pas als we onze oude ‘ik’ hebben toegestaan om met Christus te worden gekruisigd, kan onze nieuwe ‘ik’ naar voren komen om de wonderlijke vrucht te laten zien die het leven van Jezus kenmerkte.

De soort persoon die God wil dat we zijn, kan nooit voortgebracht worden door menselijke inspanning. Maar wanneer de Heilige Geest ons vult, brengt Hij Zijn vrucht voort in mensen die steeds meer gaan lijken op Jezus, het voorbeeld van hoe we op een dag zullen zijn.

Tags: