De winter is voorbij!

Het is tijd:
1) Om te vergeten!
2) Om te herinneren!
3) Om voorwaarts te gaan!

‘Eén ding weet ik zeker – en daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt – ik snel recht op mijn doel af, ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaarligt, nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft.’ – Filippenzen 3:13-14

Ten eerste:
Moeten we alle dingen in de afvalbak gooien die geen waarde hebben en die niet bijdragen aan de opbouw van ons leven, huwelijk en gezin. En ze vergeten!

Ten tweede:
Moeten we met grote dankbaarheid en waardering alle dingen herinneren waarmee de levende God ons de afgelopen jaren heeft gezegend.

Ten derde:
Moeten we een visie hebben en weten wat Gods wil voor ons leven is, zodat we met ons oog op het doel gericht voorwaarts kunnen gaan.

Het is tijd om te vergeten
Het is tijd om vandaag alle dingen uit ons leven die niet in ons leven thuishoren, in de afvalcontainer te gooien. Alles wat deze dingen doen, is de plaats innemen die eigenlijk bestemd is voor nieuwe dingen die God jou wil geven.

Misschien loop je al een tijd lang rond met wrok in je hart. Je zult echter versteld staan hoe snel deze wraakgevoelens jou zullen verlaten wanneer je afscheid ervan neemt en ze in de prullenbak gooit. Wrok, haat en onvergevingsgezindheid horen niet thuis in je hart, maar in de afvalcontainer. En begin dan bij jezelf! Er lopen talloze mensen rond die zichzelf maar niet kunnen vergeven, omdat ze ergens in hun leven gefaald hebben. Als jij die persoon bent, volg dan het voorbeeld van de apostel Paulus. Gooi het in de prullenbak en vergeet wat achter je ligt.

Ook zaken als jaloezie, afgunst, gierigheid, hebzucht, drift, woede, boosheid, roddel, kwaadsprekerij, bitterheid, ontevredenheid, of wrok tegenover God, omdat er iets in je leven gebeurd is en je maar niet kunt begrijpen waarom God dat heeft toegelaten. Laat vandaag al die dingen die niet in jouw hart thuishoren los, gooi ze in de afvalcontainer en vergeet ze!

Het is tijd om te herinneren
Wanneer je alle dingen uit je hart hebt weggedaan die verkeerd zijn, helpt jou dat ook om de mooie dingen in jouw leven te herinneren die waardevol, kostbaar, zeldzaam en dierbaar zijn. Al deze momenten die zo veel voor je betekend hebben, zijn een schatkamer waar je de rest van je leven doorheen mag lopen en waarvan je elke dag mag genieten als je aan ze denkt.

Denk aan de goede dingen die anderen voor je gedaan hebben. Niet alle mensen zijn slecht! Sommigen van die goede mensen leven vlak bij jou. Vergeet ze niet! Misschien was het iemand die jou plezier heeft gebracht toen je het zo moeilijk had. Een trainer, een buurman of buurvrouw.

Er moeten in jouw leven ook plezierige momenten zijn geweest. Herinner ze, koester ze, vergeet ze niet en dank God ervoor! Helaas gebeurt het maar al te vaak dat wanneer ons kwaad wordt aangedaan, we heel makkelijk de mensen en zaken vergeten die goed voor ons zijn geweest. Vergeet hierbij niet wat God allemaal voor goeds in je leven heeft gedaan. Tel je zegeningen, tel ze allemaal en vergeet er geen!

Dank God dat je in Nederland woont en niet ergens waar hongersnood of oorlog is. Dank God voor de Kerk, waar Gods kinderen samenkomen en fellowship hebben, die niet door de poorten van de hel overweldigd zal worden. Dank God voor Zijn Woord en de kracht van de Heilige Geest. Er zijn vele dingen waarvoor je God kunt danken en die je niet moet vergeten, maar herinneren en koesteren.

Het is tijd om voorwaarts te gaan
Voor ons liggen de geweldige zegeningen van God met onze naam erop. Ze liggen op ons te wachten, als wij maar in volharding en getrouwheid voorwaarts gaan op de plaats die de Here ons gegeven heeft. Het beste ligt niet achter ons, maar voor ons! Dit geloof ik ook voor mijzelf en het wereldwijde zendingswerk van de Johan Maasbach Wereldzending. Stukje bij beetje zie ik steeds meer de geweldige plannen die God voor ons heeft. Van mijn kant zal ik mijn uiterste best doen om ze allemaal uit te voeren. Dit is niet altijd gemakkelijk, want werken met God eist gehoorzaamheid, waardoor ik vaak aanpassingen moet maken in mijn leven, huwelijk en gezin. Dat vind ik niet erg, omdat het mij erg veel blijdschap en vreugde geeft!

Een paar weken geleden werd ik wakker met de woorden: ‘De winter is voorbij!’ En ik wist meteen wat dit inhield en wat dit zou brengen. 1) Het is tijd om te vergeten! 2) Het is tijd om te herinneren! 3) Het is tijd om voorwaarts te gaan!

‘Kijk maar, de winter is voorbij en ook de regentijd is over. De bloemen ontluiken op de velden. Nu is de tijd om te zingen aangebroken. Overal hoor je het koeren van de tortelduiven.’ – Hooglied 2:11-12

Dat wil zeggen: de zangtijd is aangebroken! We mogen juichen, zingen en blij zijn met dat wat de Here doet en nog gaat doen. Ja, er zijn vele moeilijke en zware momenten geweest, en die zullen er altijd zijn en blijven, maar God is ons een Held geweest. Met Jezus zijn we meer dan overwinnaars! Met Jezus lopen we op een legerbende in! Met Jezus springen we over een muur! Met Jezus doen we het onmogelijke! Met Jezus is alles mogelijk! Jezus is in staat om je te verlossen uit al je moeilijkheden! Zijn hand reikt dieper dan de diepste put!

Doe vandaag deze drie dingen: Vergeet, herinner en ga voorwaarts! Want ook voor jou geldt dat het beste niet achter jou ligt, maar voor jou!

Tags:
Next Post

Dit is mijn wonder: Mitchell Bruin