Boodschap - De zilveren bal en de gouden draad

De zilveren bal en de gouden draad

Wij mensen zijn vaak ongeduldig; we willen alles nu hebben. Het is belangrijk dat we geduld hebben en leren genieten van elk seizoen in het leven. Jouw leven wordt namelijk zo veel rijker als je door alle bergen én dalen in het leven heen gaat.

Het verhaal van Peter
Peter is een jongeman die heel ongeduldig is. Hij is altijd ontevreden met de situatie waarin hij zit. Als Peter op een dag in het bos wandelt, komt er een vreemde, oude vrouw op hem af en zegt: ‘Peter, wat zou jij zeggen als jij de mogelijkheid hebt om alle nare en moeilijke momenten te kunnen overslaan?’ Peter denkt: dat is het antwoord!

Daarna pakt de vrouw een zilveren bal met een gouden draad uit haar tas en zegt: ‘Peter, die gouden draad is jouw levensdraad. Elke keer als je een moment wilt overslaan, als je de tijd wilt versnellen, trek je aan die gouden draad. Als je dat doet, dan zal één uur als één seconde zijn. Maar, let op: als je aan het einde van die gouden draad bent, ben je aan het einde van je leven gekomen en kun je niet meer terug.’

Peter neemt de bal en gaat enthousiast naar huis. De volgende morgen zit Peter op school. De les is zo saai dat hij bijna zit te slapen onder de les. Als de meester hem weer bij de les roept, denkt Peter aan de zilveren bal met de gouden draad. Hij haalt de bal tevoorschijn en trekt voorzichtig aan de gouden draad.

En voordat hij het weet, hoort hij de bel en staat hij op het schoolplein. Hij denkt: Wat een heerlijkheid! Geen gezeur op school! Maar wacht even: als ik dit kan, waarom zou ik dan wachten en door die hele nare schoolperiode heen gaan? Hij pakt de zilveren bal en trekt aan de draad. En daarna gebruikt Peter de zilveren bal met de gouden draad elke dag. En zo slaat Peter hele perioden over van zijn leven.

Alles waar hij geen zin in heeft, waar hij tegenop ziet, wat niet gemakkelijk lijkt, slaat hij over. Maar dan schrikt hij. Hij komt aan het einde van de gouden draad. En dan beseft Peter hoe die zilveren bal met de gouden draad al de rijke ervaringen van zijn leven heeft weggeroofd. Als hij ten slotte alleen nog maar het graf vóór zich heeft, denkt hij: had ik die zilveren bal met de gouden draad maar nooit gebruikt!

Ongeduld ontwikkelt een verkeerde levenshouding
Veel mensen vandaag zijn ongeduldig, ook christenen. We willen alles nu hebben. Instant, à la minute, direct. Zo zijn wij hier in het Westen grootgebracht en zo voeden wij ook onze kinderen op.

Ongeduld ontwikkelt een verkeerde levenshouding. Het jagen in ons leven naar datgene wat we graag willen hebben of bereiken, zonder dat we aandacht hebben voor wat God ons nu geeft, heeft hetzelfde effect als Peters zilveren bal met gouden draad. Als je zo gehaast leeft, dan geniet je niet van het volle leven dat God je vandaag wil geven.

Je slaat juist hele belangrijke stukken in je leven over, die je eigenlijk niet mag missen. God wil dat je geniet van elk seizoen in je leven. Hij wil dat je leert om in alle omstandigheden op Hem te vertrouwen.

Als je geduld hebt en het goede én het kwade accepteert, dan ga je het leven zo veel meer waarderen. Je leven wordt zo veel rijker aan ervaringen als je door alle bergen én dalen in je leven heen gaat. God doet alles op Zijn tijd, en Zijn timing is perfect. Iets goeds op de verkeerde tijd, is iets slechts. Het is belangrijk om geduld te hebben, te wachten, en te genieten van elke dag en elk seizoen in je leven.

Men is de principes van het Woord van God kwijt
Door de ongeduldige mentaliteit in het Westen, groeien kinderen tegenwoordig steeds sneller op en nemen véél te vroeg deel aan volwassen activiteiten. Ze hebben niet eens tijd om kind te zijn. Veel ouders corrigeren hun kinderen niet eens meer, en leren hun niet het geduld om te wachten. Dit komt omdat men de principes van het Woord van God kwijt is. De Bijbel zegt:

‘Mijn zoon, onthoud alles wat ik je leer en bewaar mijn geboden in je hart. Zij zullen je leven verlengen, goed als ze zijn voor lichaam en geest. Houd liefde en trouw in ere! Draag Gods geboden als een sieraad en prent ze in je hart en geheugen. Dat levert je genegenheid en instemming van God en de mensen op. Vertrouw met heel je hart op de Here en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen. Ga niet op je eigen oordeel af, maar koester ontzag voor de Here en ga het verkeerde uit de weg. Dat werkt als een medicijn voor je lichaam en dringt diep in de botten door.’
– Spreuken 3:1-8

De Bijbel is een Boek voor vandaag. Als wij onze kinderen opvoeden volgens de principes van de levende God, waarvan wij lezen in de Bijbel, dan kan het niet anders dan dat je een goede opvoeding geeft en dat je de vruchten van jouw opvoeding zult plukken in het leven van je kinderen.

Alles heeft zijn tijd
Elk seizoen heeft zijn schoonheid; elk seizoen speelt zijn eigen rol; elk seizoen heeft zijn eigen waarde; elk seizoen is nodig. Het ene seizoen is niet beter dan het andere. Een boer kan ook niet een seizoen overslaan of versnellen, omdat hij wil oogsten. Hij zal de tijd moeten afwachten.

Misschien zeg je: ‘Ja, maar Heer, hoe lang moet ik dan nog wachten?’ Wacht op de Here. Vertrouw Hem op Zijn Woord. Heb ontzag voor de Here en wees niet bang. God is bezig, ook al zie je het misschien niet.

‘Wees sterk en wacht op de HERE. Laat je hart sterk zijn en krachtig door altijd op de HERE te wachten.’ – Psalm 27:14

Plotseling zal het op je pad komen; ineens zal het daar zijn. Geef niet op. God heeft een perfect plan voor ieders leven, ook voor jouw leven. Ga voorwaarts in voorspoed, maar ga ook voorwaarts in tegenspoed. Ga over de bergen én door de dalen, en heb die rijke ervaringen in je leven. En als je gevallen bent, sta dan weer op en vertrouw op Hem. Het geheim lezen we in de brief van Paulus aan de Filippenzen:

‘Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft.’
– Filippenzen 4:13

Met andere woorden: God geeft mij kracht in elke situatie, ook in de moeilijke tijden. Hij geeft mij kracht in elk seizoen van mijn leven. En alles wat ik hoef te doen, is Hem vertrouwen op Zijn Woord. Want de Here Jezus heeft ons beloofd:

‘Ik ben altijd bij jou, tot het einde van de tijd.’ – Mattheüs 28:20

‘Ik zal altijd voor jou zorgen, Ik zal jou nooit in de steek laten.’ – Hebreeën 13:5

Ga dus samen met Hem door alles heen. Ook in moeilijke tijden heb jij die zilveren bal met de gouden draad niet nodig, want Hij is bij jou!

Gebed
Bid met mij mee

Gebed voor redding uit alle nood
‘Here Jezus, ik kom tot U met mijn nood. Here, ik heb het zo moeilijk en ik zie geen uitkomst. Maar U, Here, bent machtig om mij te helpen en te verlossen. U hebt gezegd: ‘Roep Mij te hulp in moeilijke tijden, dan zal Ik jou redden en jij zult Mij loven en prijzen’ (Psalm 50:15). Here, in mijn moeilijkheden roep ik naar U. Ik geloof dat U mij zult redden uit al mijn nood (vertel Hem je nood). Ik zal niet langer naar de moeilijke omstandigheden kijken, maar mijn oog gericht houden op U. Ik loof U, omdat ik met U meer dan overwinnaar ben. Ik dank U voor wie U bent. In Jezus’ naam. Amen!’

Tags:
Vorig artikel

Hij komt terug!

Volgend artikel

Discipelprofiel: Bartholomeüs