Boodschap - Denk aan de goede dingen in je leven

Denk aan de goede dingen in je leven!

De mens is geneigd om te denken aan de nare dingen in het leven. Maar het is een goede manier van leven om elke dag te denken aan de positieve dingen in je leven. Zo ontwikkel je een goede houding. We hebben altijd reden om dankbaar te zijn!

‘Toch blijf ik mij de grote wonderen van de Here herinneren. Alles wat U in het verleden hebt gedaan, zal ik gedenken.’ – Psalm 77:12

Negatief of positief
De mens heeft de neiging te denken aan de negatieve dingen, die wij beter kunnen vergeten. Onze teleurstellingen, onze pijnen, ons verdriet, ons falen, onze fouten, onze slechte tijden. En de positieve dingen, waaraan we juist wel zouden moeten denken, vergeten we. Onze overwinningen, onze successen, onze doorbraken, onze goede tijden.

Maar het is een goede manier van leven om elke dag de goede daden van God te herinneren. Psalm 103:2-3 zegt:

‘Mijn ziel, prijs de HERE en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan. Hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte.’

Verplichte feesten
In de tijd van de Bijbel hadden ze al te maken met dit probleem. Daarom lezen we in het Oude Testament van de Bijbel dat God feesten had ingesteld om dit probleem op te lossen. Een paar keer per jaar moest men stoppen met werken en feest vieren. Men was verplicht om bij die feesten aanwezig te zijn.

Ik wil de christenen van Nederland ook oproepen om de christelijke feestdagen te gedenken en op te gaan naar Gods huis. Dan praten we over Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en kerstfeest. Iedereen die op zo’n feest aanwezig was, was verplicht om aan de wonderen te denken die God in het verleden voor hen had gedaan.

En dit moesten ze telkens weer herhalen. Steeds opnieuw werden de inspirerende verhalen verteld aan de kinderen. Ze vertelden over de tien plagen die God over Egypte bracht. Hoe Hij een pad maakte door de Rode Zee, zodat het volk erdoorheen kon gaan. Hoe God hen leidde door een wolk- en vuurkolom.

De kinderen hingen dan aan de lippen van de vertellers. Zo werden de wonderen van God doorgegeven aan de volgende generatie.

Gedenkstenen als blijvende herinnering
Op andere plaatsen in het Oude Testament lezen we dat God het volk de opdracht gaf om gedenkstenen neer te zetten. Deze gedenkstenen moesten de mensen er altijd aan herinneren hoe goed God voor hen was geweest. Steeds als er een nieuwe generatie langs zo’n gedenksteen liep, werd men herinnerd aan de wonderdaden van de levende God.

Wij moeten vandaag hetzelfde doen. Denk elke dag aan de wonderen die God vroeger in jouw leven heeft gedaan. Op die manier behoud je het geloof en bemoedig je jezelf. Je ontwikkelt een goede houding. Een houding van geloof en dankbaarheid. Het is dan moeilijk om te mopperen en te klagen. Je denkt dan niet zo snel aan opgeven.

Denk aan het moment dat God een weg baande waar geen weg was. Denk aan het moment dat je eenzaam was, en God bracht iemand in jouw leven. Denk aan het moment dat je ziek was, en God genas je. Denk aan het moment dat je door een moeilijke tijd ging, en God hielp je erdoorheen.

Denk aan het moment dat je niet wist welke keuze je moest maken, en God wees je de weg die je moest gaan. Denk aan het moment dat je in financiële problemen was, en God voorzag in wat je nodig had. En wat Hij vroeger voor jou heeft gedaan, wil Hij ook vandaag voor jou doen! De Bijbel zegt:

‘Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde.’ – Hebreeën 13:8

‘God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt.’ – Efeziërs 3:20

‘Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus jou alles geven wat je nodig hebt.’ – Filippenzen 4:19

Al het goede komt van God
Misschien heb je een financiële meevaller gekregen. Dat is geen toeval of geluk. Wij vergeten vaak dat God de Gever is van alle goede dingen.

‘Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons door God gegeven, Hij is de bron van alle licht. Hij is een en al licht en verandert nooit.’ – Jakobus 1:17

Als er iets goeds in jouw leven gebeurt, dan is dat het werk van God. Hij zorgt ervoor dat je precies op de juiste tijd op de juiste plaats bent, zodat je de juiste persoon ontmoet.

Houd eens een dagboekje bij en schrijf daarin alle goede dingen die God in jouw leven doet. Niet alleen de grote dingen, maar ook de kleine dingetjes. Je zult zien dat de lijst met goede dingen veel langer is dan de lijst met nare dingen die er in je leven gebeuren.

Door steeds je zegeningen te tellen en te herinneren, word je opgebouwd en bemoedigd in je geloof. Het zal jou vrede, rust en blijdschap geven. Want je weet: ‘God zorgt voor mij. Mijn leven is in Zijn hand.’

Gebed
Bid met mij mee

‘Here God, ik dank U dat U de Gever bent van alle goede dingen in mijn leven. Ik heb zo veel reden om dankbaar te zijn. Vandaag wil ik mijn zegeningen tellen. Dank U voor alle goede daden die U in het verleden voor mij gedaan hebt. Ik geloof dat U vandaag Dezelfde God van wonderen bent. Help mij om een goede manier van leven te ontwikkelen en elke dag te denken aan de goede dingen in mijn leven. Dank U voor alles wat U voor mij gedaan hebt en nog zal doen. In Jezus’ naam. Amen!’

Tags: