Devotionals-door-en-voor-vrouwen

Devotionals door en voor vrouwen: Dankbaarheid bij verlies!

‘Maar God zij dank! Hij geeft ons, door onze Here Jezus Christus, de overwinning over de zonde en de dood.’ – 1 Korinthiërs 15:57

De meeste mensen zijn er niet dol op om over de dood te praten. Natuurlijk begrijp ik dat wel, want de dood is menselijk gezien toch het einde van het leven. Afscheid voor altijd.

Ik ben opgevoed door mijn oma. Ik had nooit gedacht aan het moment dat zij zou sterven. Wij waren op zendingsreis in Zuid-Afrika en ze belde mij op. (Dit deed zij nooit wanneer wij op zendingsreis waren, omdat ze mij niet wilde storen.) Ze zei: ‘Ik ga nu naar het ziekenhuis. Dat wilde ik je even laten weten.’

Ik weet precies het moment en de plaats waar we waren. Ook al zei ze niet veel, ik wist het: dit gaat naar haar einde. Ik heb toen echt hard gehuild. Toen de campagne klaar was en we terugkeerden naar huis, begon het aftellen. Ze had botkanker en baarmoederkanker. En ze was klaar om Jezus te ontmoeten.

De avond voor ze heenging, ging ik nog even langs. Ze keek lachend omhoog en had haar handen in de lucht. Ze zei: ‘Ik zie engelen.’ Droefenis maar ook enorme dankbaarheid vulden mijn hart. Want zij was verlost uit haar lijden en ging ons voor naar de hemel, waar de Here een plaats voor haar had klaargemaakt. Zij was namelijk een wedergeboren kind van God.

Hoe kun je zo dankbaar zijn als iemand sterft van wie je zoveel houdt? Dat is niet menselijk, maar dat is door de kracht van God. Door het wonderbare werk van Jezus. Toen Hij stierf aan het kruis dacht Hij aan jou en mij. Hij heeft voor ons leven betaald. Daardoor is de dood niet ons einde, maar het begin van het eeuwig leven met Hem. Als wij Hem aangenomen hebben als onze Redder, dan stopt het niet bij de dood.

Heb jij ook gehoord en gelezen over die prachtige plaats? Die plaats waar Hij alle tranen van onze ogen zal afwissen. Waar geen dood, geen verdriet, geen rouw of pijn meer zal zijn (Openbaring 21:4). Als ik mijn laatste adem uitblaas, dan zie ik ernaar uit om eeuwig bij Hem te zijn. En natuurlijk om mijn oma te zien. Ik ben dankbaar voor het geweldige leven dat ik met Jezus mag leven, elke dag. En dankbaar dat Hij mij de overwinning geeft over de zonde en de dood. Mijn toekomst ligt veilig in Jezus’ hand.

Tags: