Devotionals-door-en-voor-vrouwen

Devotionals door en voor vrouwen: ‘Zelfs de wind en het water doen wat Hij zegt’

‘Op een dag stapte Hij met Zijn leerlingen in een boot en zei: ‘Kom, wij gaan naar de overkant van het meer.’ Tijdens de overtocht viel Hij in slaap. Plotseling stak een vreselijke storm op. De golven werden zo woest dat het water de boot insloeg. Het werd heel gevaarlijk. De leerlingen maakten Jezus wakker. ‘Meester! Meester,’ schreeuwden zij, ‘wij vergaan!’ Jezus bestrafte de wind en het woeste water en onmiddellijk werd het bladstil. ‘Hebben jullie geen vertrouwen in Mij?’ vroeg Hij Zijn leerlingen. Zij keken Jezus bang aan. Vol ontzag en verbazing zeiden zij tegen elkaar: ‘Wat voor man is Hij? Zelfs de wind en het water doen wat Hij zegt!’’ – Lucas 8:22-25

Mijn vraag aan jou is: Wat zou jij hebben gedaan als je in die boot had gezeten? Zou je kunnen blijven geloven in een goede afloop, terwijl het water al binnenstroomt en de boot dreigt te zinken?

Heb je wel eens een echte grote storm in je leven ervaren? Zit je misschien vandaag midden in een grote storm op jouw levenszee? Gaan de golven en wind tekeer? Dreigt je levensboot ten onder te gaan?

God heeft mij geroepen om jou vandaag te bemoedigen met de woorden:

Laat niets tussen jou en God instaan en houd niet vast aan dingen of mensen die je tegenhouden om de weg van God te gaan. Heb een constante relatie met God de Vader en WEET dat Hij je door de storm heen zal brengen. Een mooi spreekwoord zegt: ‘God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een veilige aankomst!’

Tags:
Vorig artikel

Levensbelangrijke vragen

Volgend artikel

Wallpaper: WONDER 2020