Lifestyle - Discipelprofiel: Jakobus

Discipelprofiel: Jakobus

De komende maanden gaan we de twaalf discipelen van Jezus verder bestuderen. Zij zijn de grondleggers van het christendom en waren Jezus’ volgelingen.
Deze maand kijken we dieper in het leven van Jakobus.

‘Iets verderop zag Jezus nog twee broers: Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs. Zij zaten bij hun vader in de boot netten te repareren. Hen riep Hij ook. Zij lieten direct de boot en hun vader achter en gingen met Jezus mee.’ – Mattheüs 4:21-22

Samen met Petrus en Johannes was Jakobus een van de drie discipelen die het meest met Jezus omgingen. We kennen Petrus als de onstuimige discipel, wiens naam ‘rots’ betekent. Johannes is bij ons bekend als de geliefde discipel. Maar we weten erg weinig over Jakobus als individu.


In de evangeliën werd hij altijd in één adem genoemd met Johannes, en meestal ook met Petrus. Zoals de meeste discipelen was Jakobus visser van beroep. En hij en zijn broer, Johannes, kregen de bijnaam ‘Zonen van de donder’.

Jakobus moet erg close met Jezus zijn geweest, want hij was vaak aanwezig als de andere negen discipelen er niet bij waren. Net als Petrus en Johannes, was Hij was getuige van Jezus’ verheerlijking op de berg, de opstanding van het dochtertje van Jaïrus, en Jezusstrijd in Gethsemane. Maar dat is bijna alles wat wij weten van zijn leven.

Alleen in zijn dood was Jakobus anders dan zijn broer. Jakobus was de eerste van de trouwe discipelen die werden gedood. En zelfs in het verslag van zijn dood, wordt hij ‘de broer van Johannes’ genoemd. Handelingen 12 begint als volgt:

‘In dezelfde tijd liet koning Herodes enkele christenen oppakken met de bedoeling hen te mishandelen. Jakobus, de broer van Johannes, liet hij doden door het zwaard.’

Men zegt dat Jakobus door koning Herodes werd gearresteerd en ter dood veroordeeld op basis van het getuigenis van één man. Maar toen deze aanklager de buitengewone moed en vreugde van Jakobus zag, hoewel hij tot de dood veroordeeld was, werd hij diep geraakt in zijn hart. Op dat moment maakte hij een keuze voor Jezus. Hij schreeuwde: ‘Ik wil ook Jezus volgen. Ik ben een christen.’

Terwijl Jakobus weggebracht werd om geëxecuteerd te worden, stopte de aanklager hem en viel voor zijn voeten. ‘Ik heb zoveel spijt van wat ik heb gedaan,’ huilde hij. ‘Het bloed van een onschuldig man is aan mijn handen. Alstublieft, alstublieft, vergeef mij voordat u sterft.’

Jakobus zweeg een moment en zei toen: ‘Vrede zij u, broeder’, en hij gaf hem een heilige kus. Toen zei de man: ‘U zal de kroon van martelaarschap niet alleen ontvangen. Ik zal met u sterven.’ Hij werd onmiddellijk ter dood veroordeeld. Een paar minuten later werden ze samen onthoofd. Jakobus stierf in 44 na Christus in Jeruzalem, Israël.

Tags:
Next Post

Hoop voor de wereld