Lifestyle - Discipel profiel: Petrus

Discipelprofiel: Petrus

De komende maanden gaan we de twaalf discipelen van Jezus bestuderen. Zij zijn de grondleggers van het christendom en waren Jezus’ volgelingen. Deze maand kijken we dieper in het leven van Simon Petrus.

‘Toen zij gegeten hadden, vroeg Jezus aan Simon Petrus: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Mij? Meer dan de anderen?’ ‘Ja, Here. U weet dat ik van U houd,’ zei Petrus. ‘Zorg dan voor Mijn lammeren,’ was Jezus’ antwoord. Jezus vroeg hem voor de tweede keer: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Mij?’ ‘Ja, Here. U weet toch dat ik van U houd,’ zei Petrus. Jezus zei: ‘Pas dan op Mijn schapen.’ Voor de derde keer vroeg Jezus: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Mij?’ Toen Jezus hem voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield, werd Petrus verdrietig. ‘Here,’ zei hij, ‘U weet alles. U weet toch dat ik van U houd!’ ‘Zorg dan voor Mijn schapen,’ zei Jezus.’  Johannes 21:15-17

Petrus is voor veel mensen de favoriete discipel. Hij was een hartstochtelijke Galilese visser en een eenvoudige man. Toch werd hij uitgekozen om de eerste christelijke kerk te leiden. Zijn naam was Simon, maar Jezus noemde hem Petrus, dat rots betekent. Maar deze ‘rots’ was dezelfde bange man, die later ontkende dat hij Jezus kende.

Dit gesprek in Johannes 21 vond plaats na Jezus’ opstanding. Veel mensen zien dit als Jezus’ nieuwe aanvaarding van Petrus na zijn verloochening. Ze zeggen dat het geen toeval was dat Jezus Petrus hier ‘Simon’ noemt. Want de discipel had laten zien dat hij niet waardig was om een rots genoemd te worden.

Ook zien ze betekenis in de herhaling van de vraag door Jezus. Omdat Petrus Jezus drie keer had verloochend, moest hij ook zijn liefde voor de Heer drie keer laten zien. In ieder geval vroeg Jezus Petrus niet nog een keer om zichzelf te bewijzen na dit gesprek. 

Op de dag van Pinksteren predikte Petrus een boodschap waardoor 3.000 mensen tot bekering kwamen. Hij was de onbetwiste leider van de Jeruzalemse kerk. Volgens overleveringen werd hij in het jaar 65 n. Chr. gekruisigd tijdens Nero’s vervolging.


Van de vroeg-christelijke historicus Hegesippus hebben we vernomen dat Petrus op zijn oude dag naar Rome reisde om daar de kerk te dienen. Nero was vastbesloten om hem te executeren, maar de discipelen in Rome hoorden dat en drongen er bij Petrus op aan om te vluchten.

Hoewel hij dat eerst niet wilde, gaf Petrus uiteindelijk toe. Maar toen hij dichter bij de stadspoort kwam, zag hij Jezus de andere richting op lopen. Petrus viel op zijn knieën en zei: ‘Heer, waar gaat U naar toe?’ Jezus antwoordde: ‘Ik ben gekomen om weer gekruisigd te worden.’

Petrus begreep hieruit dat het zijn tijd was om te sterven, zoals Jezus had voorspeld in Johannes 21:18-19. Dus keerde hij zich om en liep de stad weer in. Toen men hem gevangen nam, werd hij veroordeeld tot de kruisdood. Petrus zei dat hij niet waardig was om op dezelfde manier gekruisigd te worden als zijn Verlosser. Daarom vroeg hij of hij ondersteboven gekruisigd mocht worden. De Romeinen vonden dit goed.

Tags:
Vorig artikel

POINT: Liefde is… DEEL 3

Volgend artikel

Liefde