Lifestyle - Discipel profiel bartholomeus

Discipelprofiel: Bartholomeüs

De komende maanden bestuderen we de twaalf discipelen van Jezus. Zij zijn de grondleggers van het christendom en waren Jezus’ volgelingen. Deze maand kijken we dieper in het leven van Bartholomeüs.

‘Filippus ging naar Natanaël en zei tegen hem: ‘Wij hebben degene gevonden over wie Mozes en de profeten hebben geschreven. Hij heet Jezus en is de zoon van een zekere Jozef uit Nazareth.’ ‘Uit Nazareth? Kan daar iets goeds vandaan komen?’ zei Natanaël. ‘Kom maar mee,’ antwoordde Filippus, ‘dan kun je Hem zien.’ Toen Jezus Natanaël zag aankomen, zei Hij: ‘Kijk, een eerlijke, oprechte man, een echte Israëliet!’ ‘Kent U mij dan?’ vroeg Natanaël verbaasd. Jezus antwoordde: ‘Voordat Filippus je vroeg mee te gaan, zag Ik je al onder de vijgenboom zitten.’ ‘Meester,’ zei Natanaël, ‘U bent de Zoon van God! De koning van Israël!’ Jezus antwoordde: ‘Dat geloof je omdat Ik zei dat Ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere daden zien! Werkelijk, jullie zullen zelfs de hemel open zien en de engelen van God die heen en weer gaan tussen God en Mij, de Mensenzoon.’’ – Johannes 1:46-51

Bartholomeüs, die ook Natanaël wordt genoemd, wordt maar een paar keer genoemd in het Nieuwe Testament. In dit verhaal laat hij zijn sceptische karakter zien. Maar tegelijk is hij ook gewillig om van gedachten te veranderen wanneer er bewijs wordt geleverd.

Jezus had net daarvoor Filippus geroepen om Hem te volgen. Filippus wilde graag over ontdekking van de Christus getuigen, en vertelde het aan Bartholomeüs. Maar toen Bartholomeüs hoorde dat Jezus uit Nazareth kwam, spotte hij: ‘Kan uit Nazareth iets goeds komen?’ Hij dacht waarschijnlijk aan de profetieën dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden. En hij kende natuurlijk niet het verhaal van Jezus’ geboorte.

Toch was Bartholomeüs niet zo zeker van zichzelf. Hij ging een kijkje nemen bij deze leraar, die Filippus zo had overtuigd. En toen Jezus hem zag aankomen, zei Hij:

‘Kijk, een eerlijke, oprechte man, een echte Israëliet!’

Jezus’ ironische opmerking was een verwijzing naar Bartholomeüs’ commentaar over Nazareth. Bartholomeüs kwam uit Kana, een andere kleine Galilese stad. Bartholomeüs was onder de indruk dat Jezus hem kende en hij werd een trouwe discipel.

Na Jezus’ opstanding en hemelvaart predikte hij 37 jaar lang het evangelie. Hij begon in de heidense steden, wat nu Turkije heet, daarna reisde hij naar India. Later predikte hij in 12 verschillende steden in Armenië (dit lag tussen de huidige landen  Turkije en Iran). Velen keerden zich af van de afgoderij naar Jezus, inclusief de broer van de koning van Armenië en zijn familie.

Koning Astyages bedreigde Bartholomeüs: ‘Je zal sterven, tenzij je stopt met het prediken van Christus en offert aan de god Ashtaroth.’ Bartholomeüs antwoordde: ‘U kunt er zeker van zijn, koning Astyages, dat ik nooit zal offeren aan uw afgod. Ik verzegel liever mijn getuigenis met mijn bloed dan dat ik de kleinste daad doe tegen mijn geloof of geweten.’

Toen werd hij geslagen, ondersteboven gekruisigd en levend gevild. Maar hij was nog steeds bij bewustzijn en ging door met het aansporen van de mensen om in Jezus te geloven. Uiteindelijk pakten de mannen van de koning een bijl en hakten zijn hoofd eraf. Hij stierf in 70 na Christus in Armenië.

Tags: