Lifestyle - Discipelprofiel: Filippus

Discipelprofiel: Filippus

Deze maanden bestuderen we de twaalf discipelen van Jezus. Zij zijn de grondleggers van het christendom en waren Jezus’ volgelingen. Deze maand kijken we dieper in het leven van Filippus.

‘Maar Filippus zei: ‘Here, laat ons de Vader zien, meer verlangen we niet.’ ‘Nu ben Ik al zo lang bij jullie, Filippus, ken je Mij nu nog niet? Wie Mij gezien heeft, heeft immers de Vader gezien? Hoe kun je Mij dan vragen de Vader te laten zien?’ – Johannes 14:8-9

Veel christenen zien Filippus als een rationeel denker, iemand die zich op feiten richt, en dus maar moeilijk kan geloven. Op een keer, toen vijfduizend hongerige mensen om Jezus heen stonden, vroeg Hij Filippus: ‘Waar zullen wij brood kopen, zodat zij kunnen eten?’ Filippus antwoordde Hem:

‘Al kopen wij voor tweehonderd zilverstukken brood, dan hebben wij nog niet genoeg om iedereen te eten te geven.’ – Johannes 6:7

Er staat dat Jezus wist wat Hij ging doen en dat Hij deze vraag stelde als een test. Filippus faalde; hij keek door de ogen van een praktisch man. Als hij door de ogen van geloof had gekeken, zou hij misschien het wonder hebben gezien voordat het gebeurde.

Later, toen Jezus bijna ging sterven, probeerde Hij Zijn discipelen te troosten – zonder groot succes. Hij zei dat Hij naar Zijn Vaders huis zou gaan om voor hen een plaats te bereiden, zodat zij Hem konden volgen. Thomas vroeg hoe zij de weg konden weten, en Jezus antwoordde door te spreken over Zijn eenheid met de Vader.

Op dat moment vroeg Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, meer verlangen we niet.’ Jezus antwoordde: ‘Ik ben al zo lang bij jullie. Kennen jullie Mij nu nog niet?’ We kunnen ons voorstellen dat Jezus verdrietig was toen Hij deze woorden zei. Hij had jaren doorgebracht met deze mannen, en nu zouden zij zonder Hem verder moeten gaan. En nog steeds kenden zij Hem niet.

Uiteindelijk leerde Filippus Jezus wel kennen. Filippus reisde in 34 na Chr. naar Samaria, waar hij de leiding had in een opwekking met grote wonderen en tekenen. Later trok Filippus naar wat nu Turkije en Syrië heet. Hij onderwees mensen in het geloof en plantte kerken in veel steden in deze regio.

Uiteindelijk kwam hij in Hiërapolis in Frygië. De aanbidders van afgoden daar wilden niet luisteren naar het evangelie dat Filippus predikte. Zelfs niet toen God met verschillende wonderbaarlijke tekenen in hun stad werkte. Enkele oud-historici zeggen dat ze hem met de zweep sloegen, hem in de gevangenis gooiden en hem later kruisigden. Andere historici zeggen dat hij vastgebonden werd aan een pilaar en doodgestenigd werd. Filippus stierf in 51 na Chr., in Hiërapolis, als de tweede apostel die als martelaar stierf.

Tags:
Next Post

Het opvoeden van kinderen