Discipelprofiel: Judas Iskariot

De komende maanden bestuderen we de twaalf discipelen van Jezus. Zij zijn de grondleggers van het christendom en waren Jezus’ volgelingen. Deze maand kijken we dieper in het leven van Judas Iskariot.

‘Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de leidende priesters. Hij vroeg: ‘Hoeveel krijg ik als ik u Jezus in handen speel?’ Zij gaven hem dertig zilveren munten. Vanaf dat moment wachtte Judas zijn kans af om Jezus te verraden.’ – Mattheüs 26:14-16

Judas Iskariot is de moeilijkste van de discipelen om te begrijpen. We weten dat hij de keuze maakte om Jezus te verraden. Ook zijn we bekend met veel details van de zaak en de gebeurtenissen die leidden tot zijn dood. Maar we weten niet waarom deze man, één van Jezus’ twaalf volgelingen, had gekozen om zich tegen Hem te keren.

Judas moest een soort leider zijn geweest onder de discipelen. Hij had de leiding over de financiën van de groep, en werd dus ongetwijfeld als een betrouwbaar persoon gezien. Maar iets had hem veranderd, en de Evangeliën geven ons niet veel aanwijzingen wat hiervan de oorzaak was.

Sommige mensen zeggen dat Judas misschien op zoek was naar een politieke Messias, die de Joden zou bevrijden van de Romeinse overheersing. Ze denken dat Judas teleurgesteld was toen Jezus zei dat Zijn Koninkrijk ‘niet van deze wereld’ was. Hij was zo teleurgesteld dat hij had besloten om zijn Meester te verraden.

Anderen denken dat Judas bedorven was door zijn positie als penningmeester voor de discipelen. Ze kijken naar de passage:

‘Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afgekeerd en zich veel ellende op de hals gehaald.’ – 1 Timotheüs 6:10

Ze denken dat Judas waarschijnlijk, door het omgaan met de financiën van de discipelen, liefde voor geld kreeg. Ze denken dat Judas uiteindelijk alles zou doen voor geld – inclusief het verraden van zijn Heer.

Wat zijn motivatie ook was, Judas heeft Jezus verraden. Toen hij de resultaten van zijn keuze zag, kreeg hij spijt. Hij probeerde het geld, dat de Joodse leiders hem hadden gegeven, terug te brengen. Toen zij vertelden dat zij het geld niet wilden aannemen, gooide hij het voor hen neer. Uiteindelijk was hij zo wanhopig dat hij zichzelf ophing.

Tags:
Next Post

De vrucht van de Geest DEEL 1