Dit-is-mijn-wonder-Femmieke

Dit is mijn wonder: Femmieke

Femmieke Koelewijn (21) groeide op in een traditioneel christelijk gezin. Ze geloofde in God, maar kende Hem niet persoonlijk. Dit is haar wonder.

‘Ik ben opgegroeid in een traditioneel christelijk gezin. Van kleins af aan ging ik met mijn ouders elke zondagmorgen naar een gereformeerde kerk. Daar hoorde ik vooral over de wet, en niet over Gods liefde en genade. Hoewel ik over Jezus hoorde, kende ik Hem niet persoonlijk.

Als tiener zocht ik naar liefde en acceptatie. Maar omdat ik die niet vond, begon ik liefde te zoeken in andere dingen. Ik stopte met in God geloven, omdat er zo veel gaande was in mijn leven. Ik dacht: als dit Gods wil voor mijn leven is, dan geloof ik niet dat er een God is. Ik was erg ongelukkig.

Toen ik zestien jaar oud was, woonde ik bij een ander gezin in om mijn school te kunnen afmaken. Dat gezin wilde dat ik met hen meeging naar een gereformeerde kerk. Hoewel ik elke zondag in de kerk zat, sliep ik meestal tijdens de hele dienst. Maar op een zondag werd ik midden in het gebed wakker. De prediker zei iets en het leek alsof hij het had over mijn leven.

Ik schrok ervan en wist opeens: wow, God houdt van mij! Ik was zo blij. Dit was echt nieuw voor mij. Ik had namelijk een heel ander beeld van God. Ik begon mijn Bijbel weer te lezen. Toch veranderde ik niet. Ik ging gewoon door met mijn leven en kende Jezus niet. Het waren vooral mijn eigen ideeën en opvattingen. Ik geloofde zoals ik dacht dat goed was.

Toen ik twee jaar later op mezelf ging wonen, nodigde mijn buurman mij uit om met hem mee te gaan naar The Blessing Zwolle, een pinkstergemeente. Ik vond het maar niets en wilde in de kerk van mijn ouders blijven. Toch bleef mijn buurman mij het evangelie vertellen.

Na een jaar werd ik weer uitgenodigd om naar zijn kerk te gaan. In die dienst kreeg ik een echte ontmoeting met Jezus. Ik zag Hem ineens zoals Hij echt is. Mijn ogen gingen open en sindsdien wil ik Jezus in alles volgen. Vanaf die dag is er zo veel veranderd in mijn leven.

Ik ontdekte dat ik door Jezus geliefd en geaccepteerd ben. God is niet boos; Hij is vol van liefde. Door Jezus ben ik blij en gelukkig. God wil jou ook graag ontmoeten. Wanneer je tot Hem bidt, zal Hij jouw gebed beantwoorden. Hij houdt van jou en wil een persoonlijke relatie met jou hebben.’

Tags: