Inspiratie - Dit is mijn wonder Joop & Wil

Dit is mijn wonder: Joop en Wil de Vos

Joop (70) en Wil (67) de Vos komen al 13 jaar bij The Blessing. Toen ze Jezus leerden kennen, veranderde hun hele leven. Dit is hun wonder.

‘Voor onze bekering ging het ons voor de wind, op zo hier en daar een tegenslagje na. We dachten dat we goed bezig waren. Maar toen greep God in. Joop werd geestelijk ziek: hij had last van angsten en depressies. Toen bleek dat wij helemaal niet zo goed waren als we dachten.

Joop bleef tobben met zijn gezondheid. Er kwam geen genezing. Kortom, er gebeurde niets. Gelukkig dat Joops broer ons vertelde van Gods liefde en dat we naar Hem moesten gaan voor hulp. Na het wonder van onze bekering begon het licht weer te stralen in ons leven.

Komend uit een grote depressie, kwam ook het wonder van genezing. Verwonding maakte plaats voor tevredenheid en dankbaarheid. God bevrijdde Joop van zijn angsten en depressies. Wat een zegen en bevrijding om God te mogen ervaren in ons leven.

Ook wisten we niet wat het betekent dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven. Maar door wekelijks de samenkomsten te bezoeken, hebben we dit allemaal mogen leren. De Bijbelstudies die wij ook gevolgd hebben, brengen je dieper in Gods Woord en helpen je dit toe te passen in je dagelijks leven.

En we leerden dat God ons een plaats heeft gegeven in The Blessing Utrecht om dienstbaar te zijn. Wat zijn we dankbaar dat God ons heeft uitgekozen om taken te vervullen. We leerden veel over het zendingswerk van de Johan Maasbach Wereldzending.

We mochten zelfs een aantal keren mee op zendingsreis naar het buitenland. Ook het OASIS kinderproject op verschillende plaatsen in de wereld zijn een gift van God. Dit alles laat ons zien hoe belangrijk het is om de wereld in te trekken en te doen wat de Bijbel zegt.

We vinden het heerlijk om deel te mogen hebben aan het bruisende leven van de Johan Maasbach Wereldzending. Alle zendingsreizen, kids party’s, hoogtijdagen, Bijbelstudies, doopdiensten enz. Altijd is er wel wat te doen. En waar je ook aan deelneemt, je wordt altijd opgebouwd en bemoedigd door de mensen die je ontmoet.

We mogen ervaren hoe Gods Geest werkt in ons en in onze omgeving. We zijn God dankbaar voor Zijn geweldige genade. Alles is in Zijn hand en dat is het enige wat goed voor ons is.’

Tags: