Inspiratie - Dit is mijn wonder Kimberley Amsterdam

Dit is mijn wonder: Kimberley Amsterdam

Kimberley (39) werkt onder zieke ouderen. Ze mocht bidden met een vrouw die op sterven lag. Dit is haar wonder.

‘Ik werk in een verzorgingstehuis waar zieke ouderen wonen. Een tijdje geleden was er een zieke vrouw, die op sterven lag. Ze keek altijd naar christelijke televisieprogramma’s. Ik vroeg haar of ze Jezus kende. Ze zei dat ze Hem wel kende, maar geen persoonlijk relatie met Hem had.

Ik vertelde haar wie Jezus voor mij is. Dat Hij mijn Redder is, en dat ik veel liefde en vrede in mijn hart kreeg toen ik mijn hart aan Jezus gaf. Daarna vroeg ze of ik met haar wilde bidden, omdat ze stervende was.

Ik vond dit wel spannend, want ik had nog nooit eerder het zondaarsgebed met iemand gebeden. Maar ik wist dat God mij dit moment had gegeven om met haar te bidden. Ik bad met haar het zondaarsgebed. Na een paar dagen stierf deze vrouw.

Ik ben zo blij dat ik met haar heb kunnen bidden en dat ze haar hart aan de Heer heeft gegeven. Ik weet dat ze nu bij God in de hemel is. Het is zo belangrijk om elke gelegenheid aan te grijpen om mensen over Jezus te vertellen. God wil dat elke ziel gered wordt en eeuwig leven ontvangt. Ik ben dankbaar dat God gewone mensen, zoals jij en ik, daarvoor gebruikt.’

Tags:
Next Post

Noach